Zavřít

Mendelova univerzita v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Krajinářství bakalářský prezenční 3 roky
Obory Lesnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Lesnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Lesnictví tropů a subtropů bakalářský prezenční 3 roky
Arboristika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Nábytkové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Nábytkové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Tvorba interiéru navazující magisterský prezenční 2 roky
Stavby na bázi dřeva navazující magisterský prezenční 2 roky
Krajinné inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Lesní inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Lesní inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Lesnictví tropů a subtropů navazující magisterský prezenční 2 roky
Design nábytku navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Tvorba a výroba nábytku bakalářský prezenční 3 roky
Tvorba nábytku bakalářský prezenční 3 roky
Navrhování nábytku bakalářský prezenční 3 roky
Stavby na bázi dřeva bakalářský prezenční 3 roky
Technologie a management zpracování dřeva bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Design nábytku bakalářský prezenční 4 roky
Technologie a management zpracování dřeva navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky

Podrobné informace o škole

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Proč si vybrat studium na LDF MENDELU? Máme více než stoleté zkušenosti • studujeme doma i v zahraničí • jsme úspěšní na světových soutěžích • nacházíme uplatnění v praxi • děláme moderní vědu • dokážeme obstát v konkurenci • učíme se praktické věci • je tu bohatý studentský život.

Po absolvování bakalářského studia získává absolvent titul bakalář (Bc.), a může odejít do praxe s touto kvalifikací, nebo může pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu a získat titul inženýr (Ing.). Vybraní absolventi mohou studovat v doktorských studijních programech a dosáhnout titulu doktor (Ph.D.).

Studijní programy

Bakalářské studijní programy (Bc.)

 • Arboristika (P, K)
 • Design nábytku (P)
 • Krajinářství (P)
 • Lesnictví – specializace Lesnictví (P, K) / Lesnictví tropů a subtropů (P)
 • Tvorba a výroba nábytku – specializace Navrhování nábytku / Výroba nábytku (P)
 • Stavby na bázi dřeva (P)
 • Technologie a management zpracování dřeva (P, K)

Magisterské studijní programy (Ing.)

 • Design nábytku (P)
 • European Forestry (P, A)
 • Krajinné inženýrství (P)
 • Lesní inženýrství – specializace Lesní inženýrství (P, K), Lesní inženýrství tropů a subtropů (P)
 • Nábytkové inženýrství (P)
 • Stavby na bázi dřeva (P)
 • Technologie a management zpracování dřeva (P, K)

Vysvětlivky: P – prezenční forma studia, K – kombinovaná forma studia, A – výuka v anglickém jazyce

Na LDF je zaveden Evropský kreditní systém (ECTS), umožňující studium po celé Evropě na 69 partnerských univerzitách.

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022

Do bakalářského studia jsou uchazeči přijímáni na základě průměrného prospěchu na střední škole. Součástí přijímacího řízení na obor Design nábytku je talentová zkouška. Více informací o přijímacím řízení a studijních oborech na webových stránkách školy.

Dny otevřených dveří

4. 12. 2020, 29. 1. 2021 a 26. 2. 2021

Přihlášky ke studiu

do 31. 3. 2021

logo
Zemědělská 810/3, Brno
tel.: 545 134 006
studpri@mendelu.cz
www.ldf.mendelu.cz
Zobrazit více