Mendelova univerzita v Brně
Poštovní adresa: Zemědělská 810/3, 613 00 Brno
  ukázat na mapě
Telefon: 545 134 006
Fax: 545 212 293
Email: info.ldf@mendelu.cz
WWW: www.ldf.mendelu.cz
Zaměření školy: Přírodovědecké, Technické, Umělecké
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 62156489

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Mendelova univerzita v Brně – Lesnická a dřevařská fakulta

Proč studovat u nás? Tradice „Brněnské školy“ od roku 1919, komplexnost informací, excelentní technologie a přístupy, vlastní zázemí 11 000 ha školního lesa v blízkosti fakulty, osobní přístup – máme prostor a čas se vám věnovat, podporujeme mobilitu – 23 zemí, 6 výměnných programů, Brno – 9. top studentské město na světě, koleje pro všechny v prvním ročníku, možnost sebeprezentace ve Studentském časopise LEF, kvalitně strávený volný čas v rámci Spolku posluchačů LDF, např. Trubači LDF a další zájmové sekce.

Po absolvování bakalářského studia získává absolvent titul bakalář (Bc.), a může odejít do praxe s touto kvalifikací, nebo může pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu a získat titul inženýr (Ing.). Vybraní absolventi mohou studovat v doktorských studijních programech a dosáhnout titulu doktor (Ph.D.).

Studijní programy

Bakalářské studijní programy (Bc.)

 • Arboristika (P, K)
 • Design nábytku (P)
 • Krajinářství (P)
 • Lesnictví – specializace Lesnictví, Lesnictví tropů a subtropů (P, K)
 • Tvorba a výroba nábytku – specializace Navrhování nábytku, Tvorba nábytku (P)
 • Stavby na bázi dřeva (P)
 • Technologie a management zpracování dřeva (P, K)

Magisterské studijní programy (Ing.)

 • Design nábytku (P)
 • European Forestry (P, A)
 • Krajinné inženýrství (P)
 • Lesní inženýrství – specializace Lesní inženýrství, Lesní inženýrství tropů a subtropů (P, K)
 • Nábytkové inženýrství (P)
 • Stavby na bázi dřeva (P)
 • Technologie a management zpracování dřeva (P, K)

Vysvětlivky: P – prezenční forma studia, K – kombinovaná forma studia, A – výuka v anglickém jazyce

Na LDF je zaveden Evropský kreditní systém (ECTS), umožňující studium po celé Evropě na 69 partnerských univerzitách.

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021

Do bakalářského studia jsou uchazeči přijímáni na základě průměrného prospěchu na střední škole. Součástí přijímacího řízení na obor Design nábytku je talentová zkouška. Více informací o přijímacím řízení a studijních oborech na webových stránkách fakulty.

Dny otevřených dveří

6. 12. 2019, 31. 1. 2020 a 28. 2. 2020

Přihlášky ke studiu

do 31. 3. 2020

logo
Zemědělská 810/3, Brno
tel.: 545 134 006
studpri@mendelu.cz
www.ldf.mendelu.cz
nahoru