Mendelova univerzita v Brně
Poštovní adresa: Zemědělská 810/3, 613 00 Brno
  ukázat na mapě
Telefon: 545 134 006
Fax: 545 212 293
Email: info.ldf@mendelu.cz
WWW: www.ldf.mendelu.cz
Zaměření školy: Přírodovědecké, Technické, Umělecké
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 62156489

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně vzešla z lesnického oboru, který byl na naší univerzitě zřízen již v roce 1919. Současný moderní vzdělávací proces je zaměřen na přípravu odborníků, kteří následně kvalifikovaně působí v různých sférách lidské činnosti, zejména v těch, které přímo či nepřímo souvisejí s krajinou, lesem, dřevem a jeho využitím.

V souladu se zákonem o vysokých školách je studium na Lesnické a dřevařské fakultě realizováno jako třístupňové. Prvním stupněm je studium v tříletých bakalářských studijních programech. Po absolvování bakalářského studia získává absolvent titul bakalář (Bc.), a pokud se rozhodne ukončit studium, může odejít do praxe s touto kvalifikací, nebo může pokračovat ve druhém stupni studia – navazujícím magisterském studijním programu. Absolvent magisterského studijního programu získává titul inženýr (Ing.). Po absolvování magisterského studia mohou vybraní absolventi studovat v doktorských studijních programech a dosáhnout titulu doktor (Ph.D.).

Studijní programy

Bakalářské studijní programy

 • Dřevařství – prezenční a kombinovaná forma studia
 • Krajinářství – prezenční forma studia
 • Lesnictví – bakalářský studijní program členěný dále na studijní obory
 • Lesnictví – forma studia prezenční a kombinovaná
 • Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí – prezenční forma
 • Arboristika – forma studia prezenční a kombinovaná
 • Nábytek – prezenční forma studia
 • Design nábytku – prezenční forma studia
 • Stavby na bázi dřeva – prezenční forma studia

Magisterské studijní programy

 • Dřevařské inženýrství – prezenční a kombinovaná forma studia
 • Krajinné inženýrství – prezenční forma studia
 • Lesní inženýrství – prezenční a kombinovaná forma studia
 • Nábytkové inženýrství – prezenční forma studia
 • Design nábytku – prezenční forma studia
 • Stavby na bázi dřeva – prezenční forma studia
 • European Forestry – navazující MG studijní program s výukou v anglickém jazyce

Na LDF je plně akceptován Evropský kreditní systém (ECTS), umožňující studium po celé Evropě na 69 partnerských univerzitách.

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020

Do bakalářského studia jsou uchazeči přijímáni na základě průměrného prospěchu na střední škole.

Součástí přijímacího řízení na obor Design nábytku je talentová zkouška.

Více informací o přijímacím řízení a studijních oborech na adrese www.ldf.mendelu.cz.

Den otevřených dveří

 • 7. 12. 2018 v 10.00 hod.
 • 1. 2. 2019 v 10.00 hod.
 • 1. 3. 2019 v 10.00 hod.
logo logo
Zemědělská 810/3, Brno
tel.: 545 134 006
certekov@mendelu.cz
www.ldf.mendelu.cz
nahoru