Zavřít

Mendelova univerzita v Brně – Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114P300001
Aplikovaná pedagogická studia bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0188P190005

Podrobné informace o škole

Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně nabízí studium akreditovaných bakalářských studijních programů v oblastech učitelství pro SŠ a neučitelské pedagogiky. Jako jediný na MENDELU tak poskytuje pedagogické vzdělání, které má na univerzitě tradici už od roku 1964.

Studenti si mohou rozšířit své znalosti také v odborných, jazykových nebo zájmových kurzech, které organizujeme, a zlepšit tak své šance na trhu práce. Dále pomáháme studentům z celé univerzity nastartovat pracovní kariéru nebo zvládnout obtíže spojené se studiem, a to prostřednictvím Poradenského a profesního centra. Nabízíme kvalitní a zajímavé studium v přátelském prostředí na univerzitě se stoletou tradicí, praxi během studia ve školách a dobré uplatnění absolventů v praxi.

Bakalářské studijní programy

  • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (prezenční i kombinovaná forma studia, 3 roky)

Absolventi mohou pracovat jako učitelé na středních odborných školách.

  • Aplikovaná pedagogická studia (prezenční i kombinovaná forma studia, 3 roky)

Absolventi mohou pracovat jako profesionální lektoři nebo manažeři vzdělávacích aktivit v soukromém nebo veřejném sektoru.

Přijímací řízení

  • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Přihlásit se mohou absolventi středních odborných škol a absolventi magisterského studia (Ing., Mgr.). Studium není určeno pro absolventy gymnázií! Studenti budou přijímáni na základě písemné přijímací zkoušky.

  • Aplikovaná pedagogická studia

Přihlásit se mohou absolventi všech typů středních škol (odborných, gymnázií či lyceí). Studenti budou přijímáni na základě písemné přijímací zkoušky.

Bližší informace ke studiu a přijímacím zkouškám na www.icv.mendelu.cz/studium

Den otevřených dveří

4. 2. 2022 a 28. 2. 2022

logo

Zemědělská 814/5, Brno
tel.: 545 135 208
studijni.icv@mendelu.cz
www.icv.mendelu.cz
Zobrazit více