Zavřít

Mendelova univerzita v Brně - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114P300001
Aplikovaná pedagogická studia bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0188P190005

Podrobné informace o škole

Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně nabízí studium akreditovaných bakalářských studijních programů v oblastech učitelství pro SŠ a neučitelské pedagogiky. Jako jediní na MENDELU tak poskytuje pedagogické vzdělání, které má na univerzitě tradici už od roku 1964.

Studenti si mohou rozšířit své znalosti také v odborných, jazykových nebo zájmových kurzech, které organizujeme, a zlepšit tak své šance na trhu práce. Dále pomáháme studentům z celé univerzity nastartovat pracovní kariéru nebo zvládnout obtíže spojené se studiem, a to prostřednictvím Poradenského a profesního centra. Nabízíme kvalitní a zajímavé studium v přátelském prostředí na univerzitě se stoletou tradicí, praxi během studia ve školách a dobré uplatnění absolventů v praxi.

Studijní programy

  • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (prezenční i kombinovaná forma studia, 3 roky)
    Bakalářský studijní program Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku je určený pro uchazeče s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou nebo s ukončeným magisterským vzděláním (Mgr., Ing.) se státní závěrečnou zkouškou v oborech zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, technického, ekonomického, informatického, lesnického, dřevařského, krajinářského, zahradnického či veterinárního zaměření. Tento studijní obor není určen pro absolventy gymnázií.

    Po úspěšném ukončení studia mohou absolventi pracovat na středních odborných školách jako učitelé praktického vyučování a odborného výcviku nebo jako učitelé odborných předmětů.
  • Aplikovaná pedagogická studia (prezenční i kombinovaná forma studia, 3 roky)
    Do bakalářského studijního programu Aplikovaná pedagogická studia se mohou přihlásit uchazeči ze všech typů středních škol (odborných, gymnázií či lyceí) s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou. Studium je určené pro zájemce, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z pedagogiky, andragogiky, psychologie a dalších, zejména socioekonomických disciplín.

    Po úspěšném ukončení studia mohou absolventi pracovat ve firmách nebo veřejných institucích např. jako manažeři nebo organizátoři vzdělávacích aktivit nebo jako lektoři v oblasti vzdělávání dospělých.

Přijímací řízení

Uchazeči o studium bakalářských studijních programů Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku i Aplikovaná pedagogická studia budou přijímáni na základě úspěšného absolvování písemného testu ze všeobecných středoškolských znalostí se zaměřením na pedagogické, psychologické a sociologické disciplíny včetně kulturního přehledu.

Bližší informace ke studiu a přijímacím zkouškám na

www.icv.mendelu.cz/studium

Den otevřených dveří

5. 2. 2021

Zemědělská 814/5, Brno
tel.: 545 135 208
studijni.icv@mendelu.cz
www.icv.mendelu.cz

 

Zobrazit více