objednat tištěnou publikaci

Mendelova univerzita v Brně - Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně
Poštovní adresa: Zemědělská 814/5, 613 00 Brno
Telefon: 545 135 208
Fax: 545 135 006
Email: czv@mendelu.cz
WWW: www.icv.mendelu.cz
Zaměření školy: Pedagogické, Technické
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 62156489

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Mendelova univerzita v Brně – Institut celoživotního vzdělávání

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně se zaměřuje na výuku bakalářských a navazujícího magisterského studijního programu v oblasti pedagogiky a ekonomicko-technických disciplín. Dále pořádáme odborné, jazykové a zájmové kurzy a semináře. Studenti mohou zdarma využít kvalifikované služby Poradenského a profesního centra. Nabízíme kvalitní a zajímavé studium v přátelském prostředí na univerzitě se stoletou tradicí, praxi během studia na školách a ve firmách a dobré uplatnění absolventů v praxi.

Studijní programy

Bakalářské

  • Specializace v pedagogice
  • Učitelství odborných předmětů (kombinovaná forma studia, 2 roky)
  • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (prezenční i kombinovaná forma studia, 3 roky)

Podmínky přijetí:

Na obor Učitelství odborných předmětů budou studenti přijímáni na základě průměrného prospěchu vysokoškolského studia a písemné přijímací zkoušky.

Na obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku se mohou přihlásit zájemci s úplným středním odborným vzděláním, obor není určen pro absolventy gymnázií. Písemné přijímací zkoušky jsou ze všeobecných znalostí v rozsahu středoškolského studia a na základě průměrného prospěchu SŠ studia.

  • Technické znalectví a pojišťovnictví (prezenční i kombinovaná forma studia, 3 roky)

Podmínky přijetí:

Na studijní obor se mohou hlásit zájemci s ukončeným středoškolským vzděláním a maturitní zkouškou. Přijetí na základě pořadí uchazečů dle výsledků jejich SŠ studia, o případné písemné zkoušce budou uchazeči předem informováni.

Navazující magisterské

  • Technické znalectví a expertní inženýrství (kombinovaná forma studia, 2 roky)

Na studijní obor se mohou hlásit uchazeči s ukončeným Bc. vzděláním technického směru, uchazeči jsou přijímáni na základě písemného testu odborných znalostí a shodnosti oboru.

Přijímací řízení

Bližší informace k přijímacím zkouškám na www.icv.mendelu.cz/studium.

Dny otevřených dveří

7. 2. 2020

logo
Zemědělská 814/5, Brno
tel.: 545 135 208
iva.urbankova@mendelu.cz
www.icv.mendelu.cz
nahoru

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OborySpecializace v pedagogice bakalářský  prezenční, kombinovaná  2-3 roku B7507 
Učitelství odborných předmětů  bakalářský  kombinovaná  2 roky  
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryTechnické znalectví a pojišťovnictví bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B4156 
Technické znalectví a pojišťovnictví  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryTechnické znalectví a expertní inženýrství navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N4160 
Technické znalectví a expertní inženýrství  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky