Zavřít

Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta

Kontakty na fakultu
Videa

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Specializace Agroekologie bakalářský prezenční 3 roky
Agroekologie bakalářský prezenční 3 roky
Pozemkové úpravy a ochrana půdy bakalářský prezenční 3 roky
Voda v agroekosystému bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Aplikovaná technika bakalářský prezenční 3 roky
Odpadové hospodářství bakalářský prezenční 3 roky
Provoz techniky bakalářský prezenční 3 roky
Technické znalectví a oceňování bakalářský prezenční 3 roky
Zemědělské stavby a technologická zařízení bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Fytotechnika bakalářský prezenční 3 roky
Fytotechnika bakalářský prezenční 3 roky
Rostlinolékařství bakalářský prezenční 3 roky
Molekulární biologie a biotechnologie bakalářský prezenční 3 roky
Profesní zemědělství bakalářský prezenční 3 roky
Technologie potravin bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Zemědělské inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Agrobyznys bakalářský prezenční 3 roky
Zemědělské inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Zootechnika bakalářský prezenční 3 roky
Rybářství bakalářský prezenční 3 roky
Zootechnika bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Agroekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Agroekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Pozemkové úpravy a ochrana půdy navazující magisterský prezenční 2 roky
Voda v agroekosystému navazující magisterský prezenční 2 roky
Fytotechnika navazující magisterský prezenční 2 roky
Krmivářství navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Molekulární biologie a biotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky
MBB rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
MBB živočichů navazující magisterský prezenční 2 roky
Odpadové hospodářství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Specializace Potravinářství a výživa člověka navazující magisterský prezenční 2 roky
Jakost a bezpečnost potravin navazující magisterský prezenční 2 roky
Technologie potravin navazující magisterský prezenční 2 roky
Výživa člověka navazující magisterský prezenční 2 roky
Profesní zemědělství navazující magisterský prezenční 2 roky
Provoz techniky navazující magisterský prezenční 2 roky
Rybářství a hydrobiologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Technické znalectví a oceňování navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Zemědělské inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Agrobyznys navazující magisterský prezenční 2 roky
Zemědělské inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Specializace Zootechnika navazující magisterský prezenční 2 roky
Chov koní a agroturistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Zootechnika navazující magisterský prezenční 2 roky