Zavřít

Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta

Kontakty na fakultu
Videa

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Specializace Agroekologie bakalářský prezenční 3 roky
Agroekologie bakalářský prezenční 3 roky
Pozemkové úpravy a ochrana půdy bakalářský prezenční 3 roky
Voda v agroekosystému bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Aplikovaná technika bakalářský prezenční 3 roky
Odpadové hospodářství bakalářský prezenční 3 roky
Provoz techniky bakalářský prezenční 3 roky
Technické znalectví a oceňování bakalářský prezenční 3 roky
Zemědělské stavby a technologická zařízení bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Fytotechnika bakalářský prezenční 3 roky
Fytotechnika bakalářský prezenční 3 roky
Rostlinolékařství bakalářský prezenční 3 roky
Molekulární biologie a biotechnologie bakalářský prezenční 3 roky
Pivovarství a sladařství bakalářský prezenční 3 roky
Profesní zemědělství bakalářský prezenční 3 roky
Technologie potravin bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Zemědělské inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Agrobyznys bakalářský prezenční 3 roky
Zemědělské inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Zootechnika bakalářský prezenční 3 roky
Rybářství bakalářský prezenční 3 roky
Zootechnika bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Agroekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Agroekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Pozemkové úpravy a ochrana půdy navazující magisterský prezenční 2 roky
Voda v agroekosystému navazující magisterský prezenční 2 roky
Fytotechnika navazující magisterský prezenční 2 roky
Krmivářství navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Molekulární biologie a biotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Molekulární biologie a biotechnologie rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Molekulární biologie a biotechnologie živočichů navazující magisterský prezenční 2 roky
Odpadové hospodářství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Specializace Potravinářství a výživa člověka navazující magisterský prezenční 2 roky
Jakost a bezpečnost potravin navazující magisterský prezenční 2 roky
Technologie potravin navazující magisterský prezenční 2 roky
Výživa člověka navazující magisterský prezenční 2 roky
Profesní zemědělství navazující magisterský prezenční 2 roky
Provoz techniky navazující magisterský prezenční 2 roky
Rostlinolékařství navazující magisterský prezenční 2 roky
Rybářství a hydrobiologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Technické znalectví a oceňování navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Zemědělské inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Agrobyznys navazující magisterský prezenční 2 roky
Zemědělské inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Specializace Zootechnika navazující magisterský prezenční 2 roky
Chov koní a agroturistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Zootechnika navazující magisterský prezenční 2 roky
General Agriculture navazující magisterský prezenční 2 roky
Animal Production doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Aplikovaná a krajinná ekologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Aplikovaná bioklimatologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Aplikovaná zoologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Applied and Landscape Ecology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Applied Bioclimatology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Applied Zoology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Biological Chemistry doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Biologická chemie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Chemie a technologie potravin doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Molecular Biology, Genetics and Physiology of Animals doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Molecular Physiology, Genetics and Biotechnology of Plants doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Molekulární biologie, genetika a fyziologie živočichů doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Molekulární fyziologie, genetika a biotechnologie rostlin doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Obecná a speciální zootechnika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Obecná produkce rostlinná doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Provoz strojů a zemědělských technických systémů doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Rostlinolékařství doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Rybářství a hydrobiologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Special Plant Production doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Speciální produkce rostlinná doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Technologie odpadů a prevence rizik doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Výživa a krmení zvířat doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky