Zavřít

Mendelova univerzita v Brně - Agronomická fakulta

Kontakty na školu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Technologie potravin bakalářský prezenční 3 roky
Technologie potravin bakalářský prezenční 3 roky
Obory Zemědělské inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Agrobyznys bakalářský prezenční 3 roky
Zemědělské inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Zootechnika bakalářský prezenční 3 roky
Zootechnika bakalářský prezenční 3 roky
Rostlinolékařství bakalářský prezenční 3 roky
Obory Agroekologie bakalářský prezenční 3 roky
Agroekologie bakalářský prezenční 3 roky
Pozemkové úpravy a ochrana půdy bakalářský prezenční 3 roky
Voda v agroekosystému bakalářský prezenční 3 roky
Obory Technologie odpadů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N2826
Technologie a management odpadů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Chemie a technologie potravin navazující magisterský prezenční 2 roky N2901
Ekotrofologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Jakost a zdravotní nezávadnost potravin navazující magisterský prezenční 2 roky
Technologie potravin navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Zemědělské inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N4101
Agrobyznys navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Fytotechnika navazující magisterský prezenční 2 roky N4102
Biotechnologie rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Fytotechnika navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Zootechnika navazující magisterský prezenční 2 roky N4103
Chov koní a agroturistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Krmivářství navazující magisterský prezenční 2 roky
Rybářství a hydrobiologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zootechnika navazující magisterský prezenční 2 roky
Živočišné biotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Zemědělská specializace navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N4103
Agroekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Automobilová doprava navazující magisterský prezenční 2 roky
Provoz techniky navazující magisterský prezenční 2 roky
Rozvoj venkova navazující magisterský prezenční 2 roky
Všeobecné zemědělství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Rostlinolékařství navazující magisterský prezenční 2 roky N4152
Rostlinolékařství navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Agricultural Specialisation, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N4101
General Agricultural, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Fytotechnika bakalářský prezenční 3 roky
Rostlinolékařství bakalářský prezenční 3 roky
Fytotechnika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Molekulární biologie a biotechnologie bakalářský prezenční 3 roky
Molekulární biologie a biotechnologie bakalářský prezenční 3 roky
Obory Aplikovaná technika bakalářský prezenční 3 roky
Provoz techniky bakalářský prezenční 3 roky
Odpadové hospodářství bakalářský prezenční 3 roky
Zemědělské stavby a technologická zařízení bakalářský prezenční 3 roky
Technické znalectví a oceňování bakalářský prezenční 3 roky
Obory Profesní zemědělství bakalářský prezenční 3 roky
Profesní zemědělství bakalářský prezenční 3 roky
Obory General Agriculture, EN bakalářský prezenční 3 roky
General Agriculture, EN bakalářský prezenční 3 roky

Podrobné informace o škole

Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta

 

Nenechte si ujít 2. kolo přijímacího řízení!
- do bakalářského studia do 24. 8. 2020
- do magisterského studia do 31. 7. 2020

Zabýváme se moderní zemědělskou produkcí včetně precizního zemědělství, šlechtěním rostlin, technologií potravin, aplikovanou genetikou, nanotechnologiemi, zefektivním léčby nádorových onemocnění, tématy souvisejícími se změnami klimatu a celou řadou dalších aktuálních problémů. Můžete se stát součástí našeho týmu a podílet se na výzkumu a vývoji metod, které budou mít dopad na zkvalitnění zemědělských procesů i lidského života.

Znalosti budete získávat jak v lavicích, tak v laboratořích s moderním vybavením, ve sklenících, na školním zemědělském podniku, v jezdeckém klubu nebo v potravinářských poloprovozech - pivovaru, pekárně či poloprovozu na zpracování masa a mléka.

Díky širokým možnostem uplatnění se z vás může stát profesionální zemědělec, meteorolog, projektant vodních staveb, biotechnologický výzkumník, inspektor v potravinářství nebo třeba zootechnik. Pevný teoretický základ a důkladná praktická výuka vám skýtá bohaté možnosti seberealizace a splnění vašich profesních snů.

Bakalářské studium (titul Bc.) – 3 roky studia
Agroekologie (sp. Agroekologie, Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Voda v agroekosystému), Aplikovaná technika (sp. Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování, Zemědělské stavby a technologická zařízení), Fytotechnika (sp. Fytotechnika, Rostlinolékařství), Molekulární biologie a biotechnologie, Profesní zemědělství, Technologie potravin, Zemědělské inženýrství (sp. Agrobyznys, Zemědělské inženýrství (+K)), Zootechnika (sp. Zootechnika, Rybářství)

Navazující magisterské studium (titul Ing.) – 2 roky studia
Agroekologie, Fytotechnika, Krmivářství, Molekulární biologie a biotechnologie, Odpadové hospodářství, Potravinářství a výživa člověka, Profesní zemědělství, Provoz techniky, Rostlinolékařství, Rybářství a hydrobiologie, Technické znalectví a oceňování, Zemědělské inženýrství, Zootechnika, General Agriculture (AJ)

(Vysvětlení zkratek v závorce: sp = specializace, +K = obor je vyučován i v kombinované formě, AJ = v anglickém jazyce)

Úspěšní absolventi navazujícího magisterského studia mohou pokračovat i v doktorském studiu a získat titul Ph.D.

Přijímací řízení
Do bakalářského studia jsou uchazeči přijímáni na základě průměrného prospěchu na střední škole.

Dny otevřených dveří
8. 1. 2021
22. 1. 2021
5. 2. 2021

Termín podání přihlášek
31. 3. 2021

logo

Zemědělská 1665/1, Brno
tel.: 545 133 008
agro@mendelu.cz
www.af.mendelu.cz
fb/af.mendelu
module
Zobrazit více