Zavřít

Mendelova univerzita v Brně - Agronomická fakulta

Kontakty na fakultu
Videa

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Technologie potravin bakalářský prezenční 3 roky
Technologie potravin bakalářský prezenční 3 roky
Obory Zemědělské inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Agrobyznys bakalářský prezenční 3 roky
Zemědělské inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Zootechnika bakalářský prezenční 3 roky
Zootechnika bakalářský prezenční 3 roky
Rostlinolékařství bakalářský prezenční 3 roky
Obory Agroekologie bakalářský prezenční 3 roky
Agroekologie bakalářský prezenční 3 roky
Pozemkové úpravy a ochrana půdy bakalářský prezenční 3 roky
Voda v agroekosystému bakalářský prezenční 3 roky
Obory Technologie odpadů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N2826
Technologie a management odpadů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Chemie a technologie potravin navazující magisterský prezenční 2 roky N2901
Ekotrofologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Jakost a zdravotní nezávadnost potravin navazující magisterský prezenční 2 roky
Technologie potravin navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Zemědělské inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N4101
Agrobyznys navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Fytotechnika navazující magisterský prezenční 2 roky N4102
Biotechnologie rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Fytotechnika navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Zootechnika navazující magisterský prezenční 2 roky N4103
Chov koní a agroturistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Krmivářství navazující magisterský prezenční 2 roky
Rybářství a hydrobiologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zootechnika navazující magisterský prezenční 2 roky
Živočišné biotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Zemědělská specializace navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N4103
Agroekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Automobilová doprava navazující magisterský prezenční 2 roky
Provoz techniky navazující magisterský prezenční 2 roky
Rozvoj venkova navazující magisterský prezenční 2 roky
Všeobecné zemědělství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Rostlinolékařství navazující magisterský prezenční 2 roky N4152
Rostlinolékařství navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Agricultural Specialisation, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N4101
General Agricultural, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Fytotechnika bakalářský prezenční 3 roky
Rostlinolékařství bakalářský prezenční 3 roky
Fytotechnika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Molekulární biologie a biotechnologie bakalářský prezenční 3 roky
Molekulární biologie a biotechnologie bakalářský prezenční 3 roky
Obory Aplikovaná technika bakalářský prezenční 3 roky
Provoz techniky bakalářský prezenční 3 roky
Odpadové hospodářství bakalářský prezenční 3 roky
Zemědělské stavby a technologická zařízení bakalářský prezenční 3 roky
Technické znalectví a oceňování bakalářský prezenční 3 roky
Obory Profesní zemědělství bakalářský prezenční 3 roky
Profesní zemědělství bakalářský prezenční 3 roky
Obory General Agriculture, EN bakalářský prezenční 3 roky
General Agriculture, EN bakalářský prezenční 3 roky

Podrobné informace o škole

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Zabýváme se moderní zemědělskou produkcí včetně precizního zemědělství, šlechtěním rostlin, technologií potravin, aplikovanou genetikou, nanotechnologiemi, biotechnologiemi, aplikovanou technikou, tématy souvisejícími se změnami klimatu a celou řadou dalších aktuálních problémů.

Můžete se stát součástí našeho týmu a podílet se na výzkumu a vývoji metod, které budou mít dopad na zkvalitnění zemědělských procesů i lidského života.

Znalosti budete získávat jak v lavicích, tak v nejmodernějších laboratořích, ve sklenících či fytotronech, na školním zemědělském podniku, v jezdeckém klubu nebo v potravinářských poloprovozech – pivovaru, pekárně či masně a minimlékárně.

Díky širokým možnostem uplatnění se z vás může stát například profesionální zemědělec, agronom, meteorolog, projektant vodních staveb, technik, biotechnologický výzkumník, inspektor v potravinářství nebo třeba zootechnik. Pevný teoretický základ a důkladná praktická výuka vám skýtá bohaté možnosti seberealizace a splnění vašich profesních snů.

Bakalářské studium (titul Bc.) – 3 roky studia

Agroekologie (sp Agroekologie, Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Voda v agroekosystému), Aplikovaná technika (sp Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování, Zemědělské stavby a technologická zařízení), Fytotechnika (sp Fytotechnika, Rostlinolékařství), Molekulární biologie a biotechnologie, Profesní zemědělství, Technologie potravin, Zemědělské inženýrství (sp Agrobyznys, Zemědělské inženýrství (+K)), Zootechnika (sp Zootechnika, Rybářství)

Navazující magisterské studium (titul Ing.) – 2 roky studia

Agroekologie, Fytotechnika, Krmivářství, Molekulární biologie a biotechnologie, Odpadové hospodářství (+K), Potravinářství a výživa člověka, Profesní zemědělství, Provoz techniky, Rostlinolékařství, Rybářství a hydrobiologie, Technické znalectví a oceňování, Zemědělské inženýrství (+K), Zootechnika, General Agriculture (AJ)

(Vysvětlení zkratek v závorce: sp = specializace, +K = obor je vyučován i v kombinované formě, AJ = v anglickém jazyce)

Úspěšní absolventi navazujícího magisterského studia mohou pokračovat i v doktorském studiu a získat titul Ph.D.

Přijímací řízení

Do bakalářského studia jsou uchazeči přijímáni na základě průměrného prospěchu na střední škole.

Dny otevřených dveří

8. 1. 2021, 22. 1. 2021 a 5. 2. 2021

Termín podání přihlášek

31. 3. 2021

logo
Zemědělská 1665/1, Brno
tel.: 545 133 008
agro@mendelu.cz
www.af.mendelu.cz
www.facebook.com/af.mendelu
module
Zobrazit více