Mendelova univerzita v Brně
Poštovní adresa: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Telefon: 545 133 008, 545 133 001
Fax: 545 212 044
Email: agro@mendelu.cz
WWW: www.af.mendelu.cz
Zaměření školy: Přírodovědecké, Technické, Zemědělské
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 62156489

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta

Agronomická fakulta

vstupuje akad. rokem 2020/2021 do druhého století své existence s nabídkou inovovaných studijních Bc. i NMgr. programů, které reflektují aktuální požadavky praxe a potřeby trhu práce. Kreditní systém ECTS umožňuje studentům utvářet vlastní odborný profil i studovat v zahraničí.

Typy studia a nabídka oborů

Bakalářské (titul Bc.) – 3 roky studia

  • Agroekologie (sp Agroekologie, Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Voda v agroekosystému), Aplikovaná technika (sp Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování, Zemědělské stavby a technologická zařízení), Fytotechnika (sp Fytotechnika, Rostlinolékařství), Molekulární biologie a biotechnologie, Profesní zemědělství, Technologie potravin, Zemědělské inženýrství (sp Agrobyznys, Zemědělské inženýrství (+K)), Zootechnika (sp Zootechnika, Rybářství)

Navazující magisterské (titul Ing.) – 2 roky studia

  • Agrobyznys, Agroekologie, Automobilová doprava, Biotechnologie rostlin, Ekotrofologie, Fytotechnika, General Agriculture (AJ), Chov koní a agroturistika, Jakost a zdravotní nezávadnost potravin, Krmivářství, Provoz techniky, Rostlinolékařství, Rozvoj venkova, Rybářství a hydrobiologie, Technologie a management odpadů (+K), Technologie potravin, Všeobecné zemědělství (+K), Zootechnika, Živočišné biotechnologie

(Vysvětlení zkratek v závorce: sp = specializace, +K = obor je vyučován i v kombinované formě, AJ = v anglickém jazyce)

Úspěšní absolventi navazujícího magisterského studia mohou pokračovat i v doktorském studiu a získat titul Ph.D.

Přijímací řízení

  • Do bakalářského studia jsou uchazeči přijímáni na základě průměrného prospěchu na střední škole
  • Do navazujícího magisterského studia jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků písemné přijímací zkoušky

Zázemí pro studenty

Multimediální posluchárny, knihovna, studovny s připojením k internetu / Experimentální zázemí – skleníky, fytotrony, vlastní pivovar a potravinářské poloprovozy, zkušebna vozidel, stáje s hospodářskými zvířaty vč. ryb a včel / Praktická výuka na Školním zemědělském podniku v Žabčicích / Botanická zahrada a arboretum / Univerzitní menza / Zrekonstruované koleje nedaleko areálu univerzity.

Dny otevřených dveří

10. 1. 2020, 24. 1. 2020 a 7. 2. 2020 v 10 hodin v posluchárně Q 01

logo
Zemědělská 1665/1, Brno
tel.: 545 133 008
agro@mendelu.cz
www.af.mendelu.cz
module
nahoru

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OboryAgroekologie bakalářský  prezenční  3 roky  
Agroekologie  bakalářský  prezenční  3 roky  
Pozemkové úpravy a ochrana půdy  bakalářský  prezenční  3 roky  
Voda v agroekosystému  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryAplikovaná technika bakalářský  prezenční  3 roky  
Odpadové hospodářství   bakalářský  prezenční  3 roky  
Provoz techniky  bakalářský  prezenční  3 roky  
Technické znalectví a oceňování  bakalářský  prezenční  3 roky  
Zemědělské stavby a technologická zařízení  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryFytotechnika bakalářský  prezenční  3 roky  
Fytotechnika  bakalářský  prezenční  3 roky  
Rostlinolékařství  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryGeneral Agriculture, EN bakalářský  prezenční  3 roky  
General Agriculture, EN  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryMolekulární biologie a biotechnologie bakalářský  prezenční  3 roky  
Molekulární biologie a biotechnologie  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryProfesní zemědělství bakalářský  prezenční  3 roky  
Profesní zemědělství  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryTechnologie potravin bakalářský  prezenční  3 roky  
Technologie potravin  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryZemědělské inženýrství bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Agrobyznys  bakalářský  prezenční  3 roky  
Zemědělské inženýrství  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryZootechnika bakalářský  prezenční  3 roky  
Rostlinolékařství  bakalářský  prezenční  3 roky  
Zootechnika  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryAgricultural Specialisation, EN navazující magisterský  prezenční  2 roky N4101 
General Agricultural, EN  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryFytotechnika navazující magisterský  prezenční  2 roky N4102 
Biotechnologie rostlin  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Fytotechnika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryChemie a technologie potravin navazující magisterský  prezenční  2 roky N2901 
Ekotrofologie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Jakost a zdravotní nezávadnost potravin  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Technologie potravin  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryRostlinolékařství navazující magisterský  prezenční  2 roky N4152 
Rostlinolékařství  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryTechnologie odpadů navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N2826 
Technologie a management odpadů  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
OboryZemědělská specializace navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N4103 
Agroekologie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Automobilová doprava  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Provoz techniky  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Rozvoj venkova  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Všeobecné zemědělství  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
OboryZemědělské inženýrství navazující magisterský  prezenční  2 roky N4101 
Agrobyznys  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryZootechnika navazující magisterský  prezenční  2 roky N4103 
Chov koní a agroturistika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Krmivářství  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Rybářství a hydrobiologie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Zootechnika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Živočišné biotechnologie  navazující magisterský  prezenční  2 roky