Mendelova univerzita v Brně
Poštovní adresa: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Telefon: 545 133 008, 545 133 001
Fax: 545 212 044
Email: agro@mendelu.cz
WWW: www.af.mendelu.cz
Zaměření školy: Přírodovědecké, Technické, Zemědělské
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 62156489

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Charakteristika fakulty

Agronomická fakulta, která byla založena v roce 1919 na Vysoké škole zemědělské v Brně, brzy oslaví již 100. výročí založení. Nabízíme nové i tradiční studijní obory v širokém rozpětí, profesionální přístup, spojení s praxí a komerční sférou vč. mezinárodní spolupráce, moderní výukové a experimentální zázemí (např. skleníky, fytotrony, vlastní pivovar a potravinářské poloprovozy, zkušebnu vozidel, stáje s hospodářskými zvířaty vč. ryb a včel).

Typy studia a nabídka oborů

Bakalářské (titul Bc.) – 3 roky studia

Agrobyznys, Agroekologie, Fytotechnika, Molekulární biologie a biotechnologie, Odpadové hospodářství (+K), Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Provoz techniky, Rostlinolékařství, Technologie potravin, Všeobecné zemědělství (+K), Zootechnika.

Navazující magisterské (titul Ing.) – 2 roky studia

Agrobyznys, Agroekologie, Automobilová doprava, Biotechnologie rostlin, Ekotrofologie, Fytotechnika, General Agriculture (AJ), Chov koní a agroturistika, Jakost a zdravotní nezávadnost potravin, Krmivářství, Provoz techniky, Rostlinolékařství, Rozvoj venkova, Rybářství a hydrobiologie, Technologie a management odpadů (+K), Technologie potravin, Všeobecné zemědělství (+K), Zootechnika, Živočišné biotechnologie.

(Vysvětlení zkratek v závorce: +K = obor je vyučován i v kombinované formě, AJ = v anglickém jazyce)

Úspěšní absolventi navazujících magisterských oborů mohou pokračovat následně i v doktorském studiu a získat titul Ph.D.

Přijímací řízení

  • Do bakalářského studia jsou uchazeči přijímáni na základě průměrného prospěchu na střední škole.
  • Do navazujícího magisterského studia jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků písemné přijímací zkoušky.

Zázemí pro studenty

Ke zkvalitnění vzdělávacího procesu slouží také Botanická zahrada a arboretum a Školní zemědělský podnik v Žabčicích.

Studenti studují v multimediálních posluchárnách, k dispozici mají Informační centrum, čítárnu časopisů, knihovny a studovny s připojením k internetu.

Ubytování a stravování studentů je zajištěno na zrekonstruovaných kolejích nedaleko areálu univerzity. Stravovat se mohou studenti i v nově vybudované jídelně v areálu univerzity.

Sportovní vyžití studentů zajišťuje Centrum sportovních aktivit nejenom v aerobiku, florbalu, fotbalu, lyžování, indoor cyclingu, ale i kanoistice a aqua aerobiku.

Dny otevřených dveří

  • 11. 1. 2019 v 10 hodin v posluchárně Q 01
  • 25. 1. 2019 v 10 hodin v posluchárně Q 01
  • 8. 2. 2019 v 10 hodin v posluchárně Q 01
logo
Zemědělská 1665/1, Brno
tel.: 545 133 008
agro@mendelu.cz
www.af.mendelu.cz
module
nahoru