Mendelova univerzita v Brně
Poštovní adresa: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Telefon: 545 133 008, 545 133 001
Fax: 545 212 044
Email: agro@mendelu.cz
WWW: www.af.mendelu.cz
Zaměření školy: Přírodovědecké, Technické, Zemědělské
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 62156489

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta

 

Nenechte si ujít 2. kolo přijímacího řízení!
- do bakalářského studia do 24. 8. 2020
- do magisterského studia do 31. 7. 2020

Zabýváme se moderní zemědělskou produkcí včetně precizního zemědělství, šlechtěním rostlin, technologií potravin, aplikovanou genetikou, nanotechnologiemi, zefektivním léčby nádorových onemocnění, tématy souvisejícími se změnami klimatu a celou řadou dalších aktuálních problémů. Můžete se stát součástí našeho týmu a podílet se na výzkumu a vývoji metod, které budou mít dopad na zkvalitnění zemědělských procesů i lidského života.

Znalosti budete získávat jak v lavicích, tak v laboratořích s moderním vybavením, ve sklenících, na školním zemědělském podniku, v jezdeckém klubu nebo v potravinářských poloprovozech - pivovaru, pekárně či poloprovozu na zpracování masa a mléka.

Díky širokým možnostem uplatnění se z vás může stát profesionální zemědělec, meteorolog, projektant vodních staveb, biotechnologický výzkumník, inspektor v potravinářství nebo třeba zootechnik. Pevný teoretický základ a důkladná praktická výuka vám skýtá bohaté možnosti seberealizace a splnění vašich profesních snů.

Bakalářské studium (titul Bc.) – 3 roky studia
Agroekologie (sp. Agroekologie, Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Voda v agroekosystému), Aplikovaná technika (sp. Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování, Zemědělské stavby a technologická zařízení), Fytotechnika (sp. Fytotechnika, Rostlinolékařství), Molekulární biologie a biotechnologie, Profesní zemědělství, Technologie potravin, Zemědělské inženýrství (sp. Agrobyznys, Zemědělské inženýrství (+K)), Zootechnika (sp. Zootechnika, Rybářství)

Navazující magisterské studium (titul Ing.) – 2 roky studia
Agroekologie, Fytotechnika, Krmivářství, Molekulární biologie a biotechnologie, Odpadové hospodářství, Potravinářství a výživa člověka, Profesní zemědělství, Provoz techniky, Rostlinolékařství, Rybářství a hydrobiologie, Technické znalectví a oceňování, Zemědělské inženýrství, Zootechnika, General Agriculture (AJ)

(Vysvětlení zkratek v závorce: sp = specializace, +K = obor je vyučován i v kombinované formě, AJ = v anglickém jazyce)

Úspěšní absolventi navazujícího magisterského studia mohou pokračovat i v doktorském studiu a získat titul Ph.D.

Přijímací řízení
Do bakalářského studia jsou uchazeči přijímáni na základě průměrného prospěchu na střední škole.

Dny otevřených dveří
8. 1. 2021
22. 1. 2021
5. 2. 2021

Termín podání přihlášek
31. 3. 2021

logo

Zemědělská 1665/1, Brno
tel.: 545 133 008
agro@mendelu.cz
www.af.mendelu.cz
fb/af.mendelu
module
nahoru

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OboryAgroekologie bakalářský  prezenční  3 roky  
Agroekologie  bakalářský  prezenční  3 roky  
Pozemkové úpravy a ochrana půdy  bakalářský  prezenční  3 roky  
Voda v agroekosystému  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryAplikovaná technika bakalářský  prezenční  3 roky  
Odpadové hospodářství   bakalářský  prezenční  3 roky  
Provoz techniky  bakalářský  prezenční  3 roky  
Technické znalectví a oceňování  bakalářský  prezenční  3 roky  
Zemědělské stavby a technologická zařízení  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryFytotechnika bakalářský  prezenční  3 roky  
Fytotechnika  bakalářský  prezenční  3 roky  
Rostlinolékařství  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryGeneral Agriculture, EN bakalářský  prezenční  3 roky  
General Agriculture, EN  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryMolekulární biologie a biotechnologie bakalářský  prezenční  3 roky  
Molekulární biologie a biotechnologie  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryProfesní zemědělství bakalářský  prezenční  3 roky  
Profesní zemědělství  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryTechnologie potravin bakalářský  prezenční  3 roky  
Technologie potravin  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryZemědělské inženýrství bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Agrobyznys  bakalářský  prezenční  3 roky  
Zemědělské inženýrství  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryZootechnika bakalářský  prezenční  3 roky  
Rostlinolékařství  bakalářský  prezenční  3 roky  
Zootechnika  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryAgricultural Specialisation, EN navazující magisterský  prezenční  2 roky N4101 
General Agricultural, EN  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryFytotechnika navazující magisterský  prezenční  2 roky N4102 
Biotechnologie rostlin  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Fytotechnika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryChemie a technologie potravin navazující magisterský  prezenční  2 roky N2901 
Ekotrofologie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Jakost a zdravotní nezávadnost potravin  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Technologie potravin  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryRostlinolékařství navazující magisterský  prezenční  2 roky N4152 
Rostlinolékařství  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryTechnologie odpadů navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N2826 
Technologie a management odpadů  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
OboryZemědělská specializace navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N4103 
Agroekologie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Automobilová doprava  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Provoz techniky  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Rozvoj venkova  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Všeobecné zemědělství  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
OboryZemědělské inženýrství navazující magisterský  prezenční  2 roky N4101 
Agrobyznys  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryZootechnika navazující magisterský  prezenční  2 roky N4103 
Chov koní a agroturistika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Krmivářství  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Rybářství a hydrobiologie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Zootechnika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Živočišné biotechnologie  navazující magisterský  prezenční  2 roky