Zavřít

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Zootechnika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zootechnika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Zemědělská specializace bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Biologie a ochrana zájmových organismů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Pozemkové úpravy a převody nemovitostí bakalářský prezenční 3 roky
Obory Zemědělství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Agroekologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Agropodnikání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zemědělská technika: obchod, servis, služby bakalářský prezenční 3 roky
Zemědělské biotechnologie bakalářský prezenční 3 roky
Zemědělství bakalářský prezenční 3 roky
Obory Zemědělské inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Agroekologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Kvalita zemědělských produktů navazující magisterský prezenční 2 roky
Agropodnikání navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zemědělská a dopravní technika navazující magisterský prezenční 2 roky
Zemědělské biotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zemědělské inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Zootechnika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zootechnika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Zemědělská specializace navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Biologie a ochrana zájmových organismů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Pozemkové úpravy a převody nemovitostí navazující magisterský prezenční 2 roky