objednat tištěnou publikaci

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta

Poštovní adresa: Studentská 1668, 370 05 České Budějovice
Telefon: 389 032 520
Fax: 389 032 519, 521, 541
Email: hasman@zf.jcu.cz
WWW: www.zf.jcu.cz
Zaměření školy: Přírodovědecké, Zemědělské
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 60076658

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OboryZemědělská specializace bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Biologie a ochrana zájmových organismů  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Pozemkové úpravy a převody nemovitostí  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryZemědělství bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Agroekologie  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Agropodnikání  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Zemědělská technika: obchod, servis, služby  bakalářský  prezenční  3 roky  
Zemědělské biotechnologie  bakalářský  prezenční  3 roky  
Zemědělství  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryZootechnika bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Zootechnika  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryZemědělská specializace navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Biologie a ochrana zájmových organismů  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Pozemkové úpravy a převody nemovitostí  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryZemědělské inženýrství navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Agroekologie  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Agropodnikání  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Kvalita zemědělských produktů  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Zemědělská a dopravní technika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Zemědělské biotechnologie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Zemědělské inženýrství  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryZootechnika navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Zootechnika  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky