Zavřít

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Kontakty na školu
  • Branišovská 1645/31a, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
  • mziegler@jcu.cz
  • 389 032 021
  • www.jcu.cz
  • Zaměření: Ekonomické, Filozofické, Humanitní, Lékařské, Pedagogické, Přírodovědecké, Technické, Zemědělské
    Typ školy: Veřejná
    IČO: 60076658

Fakulty

Zobrazit programy Ekonomická fakulta Studentská 787/13, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Obory Systémové inženýrství a informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ekonomická informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Ekonomika a management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N6202
Strukturální politika EU a rozvoj venkova navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Engineering and Informatics bakalářský prezenční 3 roky
Economic Informatics bakalářský prezenční 3 roky
Analýza v ekonomické a finanční praxi bakalářský prezenční 3 roky
Ekonomika a management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Finance a účetnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Management regionálního rozvoje bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Finance a účetnictví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Regional and European Project Management navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Filozofická fakulta Branišovská 1645/31a, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Obory Učitelství pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura (dvouoborové studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Dějepis (dvouoborové studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Francouzský jazyk a literatura (dvouoborové studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Španělský jazyk a literatura (dvouoborové studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyka a literatura (dvouoborové studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové studium) bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové studium) bakalářský prezenční 3 roky
Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové studium) bakalářský prezenční 3 roky
Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové studium) bakalářský prezenční 3 roky
Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové studium) bakalářský prezenční 3 roky
Česko-německá areálová studia bakalářský prezenční 3 roky
Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod bakalářský prezenční 3 roky
Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Archeologie (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Archivnictví (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Bohemistika (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Dějiny umění (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Estetika (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Francouzský jazyk a literatura (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Historie (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Italský jazyk a literatura (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Kulturní studia (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Španělský jazyk a literatura (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Překladatelství anglického jazyka + Překladatelství francouzského jazyka navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství anglického jazyka + Překladatelství španělského jazyka navazující magisterský prezenční 2 roky
Italský jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglická a americká literatura (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Archeologie (jednooborové studium, sdružené studium - pouze jako hlavní obor) navazující magisterský prezenční 2 roky
Archivnictví (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Bohemistika (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Českoněmecká areálová studia (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Dějiny umění a vizuální studia (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Kulturní studia (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Románská filologie (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Francouzská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Španělská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Pedagogická fakulta Jeronýmova 200/10, České Budějovice 6, 371 15 České Budějovice
Obory Geografie bakalářský prezenční 3 roky
Geografie pro veřejnou správu bakalářský prezenční 3 roky
Obory Speciální pedagogika bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční 3 roky
Obory Specializace v pedagogice bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Anglický jazyk a Historie bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a Německý jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a Přírodopis bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a Společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a Tělesná výchova bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura a Anglický jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura a Hudební výchova bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura a Německý jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura a Společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura a Výtvarná tvorba bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika a Chemie bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika a Informační technologie bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika a Technická výchova bakalářský prezenční 3 roky
Historie a Německý jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Historie a Zeměpis bakalářský prezenční 3 roky
Matematika a Fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Matematika a Anglický jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Matematika a Český jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Matematika a Chemie bakalářský prezenční 3 roky
Matematika a Informační technologie bakalářský prezenční 3 roky
Matematika a Přírodopis bakalářský prezenční 3 roky
Matematika a Technická výchova bakalářský prezenční 3 roky
Matematika a Tělesná výchova a sport bakalářský prezenční 3 roky
Matematika a Zeměpis bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk a Přírodopis bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk a Společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk a Výtvarná tvorba bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk a Zeměpis bakalářský prezenční 3 roky
Přírodopis a Chemie bakalářský kombinovaná 3 roky
Přírodopis a Tělesná výchova a sport bakalářský prezenční 3 roky
Technická výchova a Informační technologie bakalářský prezenční 3 roky
Technická výchova a Tělesná výchova a sport bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná tvorba a Společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky
Zeměpis a Anglický jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Zeměpis a Přírodopis bakalářský prezenční 3 roky
Zeměpis a Společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky
Zeměpis a Tělesná výchova a sport bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání + jiný obor „se zaměřením na vzdělávání“ bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání + jiný obor „se zaměřením na vzdělávání“ bakalářský prezenční 3 roky
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání + jiný obor „se zaměřením na vzdělávání“ bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání + jiný obor „se zaměřením na vzdělávání“ bakalářský prezenční 3 roky
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání + jiný obor „se zaměřením na vzdělávání“ bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání + jiný obor „se zaměřením na vzdělávání“ bakalářský prezenční 3 roky
Informační technologie a e-learning bakalářský prezenční 3 roky
Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium) bakalářský prezenční 3 roky
Sociální pedagogika bakalářský kombinovaná 3 roky
Učitelství odborných předmětů bakalářský kombinovaná 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výchova ke zdraví bakalářský kombinovaná 3 roky
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium) bakalářský prezenční 3 roky
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Tělesná výchova a sport a Německý jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova a sport a Společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky
Obory Vychovatelství navazující magisterský prezenční 2 roky
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Učitelství pro základní školy magisterský prezenční 5 let
Učitelství pro 1. stupeň základních škol magisterský prezenční 5 let
Obory Tělesná výchova a sport bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova a sport (jednooborové studium) bakalářský prezenční 3 roky
Obory Psychologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Arteterapie bakalářský kombinovaná 3 roky
Psychologie bakalářský prezenční 3 roky
Obory Učitelství pro základní školy * navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy (jednooborové studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Učitelství pro střední školy * navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy (jednooborové studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Tělesná výchova a sport * navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Přírodovědecká fakulta Branišovská 1760, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové studium) bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná matematika bakalářský prezenční 3 roky
Bilogical Chemistry, EN bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové studium) bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové studium) bakalářský prezenční 3 roky
Biofyzika bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové studium) bakalářský prezenční 3 roky
Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové studium) bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná informatika bakalářský prezenční 3 roky
Zoologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Biofyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Biochemie navazující magisterský prezenční 2,5 let
Biomedicínská laboratorní technika bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Chemie bakalářský prezenční 3 roky
Biologie bakalářský prezenční 3 roky
Biological Chemistry, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Biologie ekosystémů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Botanika navazující magisterský prezenční 2 roky
Ecology, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Experimentální biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzikální měření a modelování navazující magisterský prezenční 2 roky
Chemie životního prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky
Klinická biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Parazitologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství informatiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Učitelství pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzika (dvouoborové studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Chemie (dvouoborové studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Informatika (dvouoborové studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematika (dvouoborové studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Biologie (dvouoborové studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Teologická fakulta Kněžská 410/8, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice
Filozofie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Teologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Pedagogika volného času bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sociální a charitativní práce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Filozofie navazující magisterský prezenční 2 roky
Teologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Teologie služby navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Etika v sociální práci navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Zdravotně sociální fakulta J. Boreckého 1167/27, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice
Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky
Fyzioterapie bakalářský prezenční 3 roky
Nutriční terapie bakalářský prezenční 3 roky
Pediatrické ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Radiologická asistence bakalářský prezenční 3 roky
Sociální práce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Všeobecné ošetřovatlství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zdravotně-sociální péče bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zdravotnické záchranářství bakalářský prezenční 3 roky
Management sociální práce v organizacích navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Zemědělská fakulta Studentská 1668, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Obory Zootechnika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zootechnika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Zemědělská specializace bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Biologie a ochrana zájmových organismů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Pozemkové úpravy a převody nemovitostí bakalářský prezenční 3 roky
Obory Zemědělství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Agroekologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Agropodnikání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zemědělská technika: obchod, servis, služby bakalářský prezenční 3 roky
Zemědělské biotechnologie bakalářský prezenční 3 roky
Zemědělství bakalářský prezenční 3 roky
Obory Zemědělské inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Agroekologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Kvalita zemědělských produktů navazující magisterský prezenční 2 roky
Agropodnikání navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zemědělská a dopravní technika navazující magisterský prezenční 2 roky
Zemědělské biotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zemědělské inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Zootechnika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zootechnika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Zemědělská specializace navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Biologie a ochrana zájmových organismů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Pozemkové úpravy a převody nemovitostí navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta rybářství a ochrany vod Zátiší 728, Vodňany II, 389 25 Vodňany
Obory Ekologie a ochrana prostředí bakalářský prezenční 3 roky B1601
Ochrana vod bakalářský prezenční 3 roky
Obory Zootechnika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B4103
Rybářství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Agricultural Specialization, EN navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N4106
Fishery and Protection of Waters, EN navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Zemědělská specializace navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N4106
Rybářství a ochrana vod navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky