Zavřít

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Kontakty na školu
  • Branišovská 1645/31a, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
  • mziegler@jcu.cz
  • 389 032 021
  • www.jcu.cz
  • Zaměření: Ekonomické, Filozofické, Humanitní, Lékařské, Pedagogické, Přírodovědecké, Technické, Zemědělské
    Typ školy: Veřejná
    IČO: 60076658

Fakulty

Zobrazit programy Ekonomická fakulta Studentská 787/13, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Analýza v ekonomické a finanční praxi bakalářský prezenční 3 roky
Cestovní ruch bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ekonomika a management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Finance a účetnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Management regionálního rozvoje bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Podniková informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Analýza v ekonomické a finanční praxi navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Aplikovaná informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Podniková informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Softwarové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Ekonomika a management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Finance a účetnictví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Management regionálního rozvoje navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
RegionaI and European Project Management navazující magisterský prezenční 2 roky
Economics and Management doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Ekonomika a management doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Filozofická fakulta Branišovská 1645/31a, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Anglický jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Archeologie bakalářský prezenční 3 roky
Archivnictví bakalářský prezenční 3 roky
Bohemistika bakalářský prezenční 3 roky
Česko-německá areálová studia bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Dějiny umění bakalářský prezenční 3 roky
Estetika bakalářský prezenční 3 roky
Francouzský jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Historie bakalářský prezenční 3 roky
Italský jazyk a kultura bakalářský prezenční 3 roky
Kulturní studia bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Španělský jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod bakalářský prezenční 3 roky
Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Anglická a americká literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Archeologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Archivnictví navazující magisterský prezenční 2 roky
Bohemistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Česko-německá areálová studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Dějiny umění a vizuální studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie navazující magisterský prezenční 2 roky
Kulturální studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Německý jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Překladatelství navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství anglického jazyka - překladatelství francouzského jazyka navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství anglického jazyka - překladatelství italského jazyka navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství anglického jazyka - překladatelství německého jazyka navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství anglického jazyka - překladatelství španělského jazyka navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Románská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Francouzská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Italská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Španělská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Učitelství pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Francouzský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Německý jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Španělský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Dějepis navazující magisterský prezenční 2 roky
Archaeology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Archeologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
České dějiny doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Pomocné vědy historické doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Románské jazyky doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Teorie a dějiny novější české literatury doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Theory and History of Modern Czech Literature doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Pedagogická fakulta Jeronýmova 200/10, České Budějovice 6, 371 15 České Budějovice
Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku bakalářský prezenční 3 roky
Arteterapie bakalářský kombinovaná 3 roky
Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a ZUŠ bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Technická se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Psychologie bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova a sport bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ bakalářský prezenční 3 roky
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Psychologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Speciální pedagogika navazující magisterský prezenční 2 roky
Tělesná výchova a sport navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hry na nástroj pro SŠ a ZUŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Učitelství odborných předmětů navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství odborných technických předmětů navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství odborných ekonomických předmětů navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Učitelství pro 2. stupeň základních škol navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Dějepis navazující magisterský prezenční 2 roky
Hudební výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Německý jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Přírodopis navazující magisterský prezenční 2 roky
Ruský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Výchova k občanství navazující magisterský prezenční 2 roky
Technická výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Tělesná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Výtvarná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Zeměpis navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk jako druhý jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Učitelství pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Dějepis navazující magisterský prezenční 2 roky
Hudební výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Tělesná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Základy společenských věd navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 1. stupeň základních škol magisterský prezenční 5 let
Didaktika biologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Educational Psychology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Oborové didaktiky STEM předmětů doktorský prezenční 4 roky
Pedagogická psychologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Přírodovědecká fakulta Branišovská 1760, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Aplikovaná informatika bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná matematika bakalářský prezenční 3 roky
Biofyzika bakalářský prezenční 3 roky
Biological Chemistry bakalářský prezenční 3 roky
Biologie bakalářský prezenční 3 roky
Biologie a ochrana zájmových organismů bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Ekologie a ochrana prostředí bakalářský prezenční 3 roky
Péče o životní prostředí bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Chemie bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Laboratorní a medicínská biologie bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Měřicí a výpočetní technika bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná ekologie a ochrana přírody navazující magisterský prezenční 2 roky
Artificial lntelligence and Data Science navazující magisterský prezenční 2 roky
Biofyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Biochemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Biological Chemistry, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Biologie ekosystémů navazující magisterský prezenční 2 roky
Botanika navazující magisterský prezenční 2 roky
Ecology navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzikální měření a modelování navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyziologie a buněčná biologie rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Chemie životního prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky
Klinická biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Molekulární a buněčná biologie a genetika navazující magisterský prezenční 2 roky
Parazitologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Učitelství pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Geografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství science pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná fyzika doktorský prezenční 4 roky
Applied Physics doktorský prezenční 4 roky
Biochemie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Biochemistry doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Biofyzika doktorský prezenční 4 roky
Biologie ekosystémů a ekologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Biophysics doktorský prezenční 4 roky
Botanika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Botany doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Ecosystem Biology and Ecology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Entomologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Entomology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Hydrobiologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Integrative biology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Integrativní biologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Limnology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Parasitology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Parazitologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zoologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zoology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Teologická fakulta Kněžská 410/8, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice
Filosofie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Pedagogika volného času bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Religionistika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sociální a charitativní práce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Teologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Etika v sociální práci navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Filosofie navazující magisterský prezenční 2 roky
Pedagogika volného času navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Teologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Teologie služby navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Filosofie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Spiritualita a etika v sociální práci doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Teologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Zdravotně sociální fakulta J. Boreckého 1167/27, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice
Fyzioterapie bakalářský prezenční 3 roky
Laboratorní diagnostika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Nutriční terapie bakalářský prezenční 3 roky
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Pediatrické ošetřovatelství bakalářský prezenční 3 roky
Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky
Radiologická asistence bakalářský prezenční 3 roky
Sociální práce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zdravotně-sociální péče bakalářský prezenční 3 roky
Zdravotnické záchranářství bakalářský prezenční 3 roky
Management sociální práce v organizacích navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Specializace Specializace v ošetřovatelství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ošetřovatelská péče v interních oborech navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ošetřovatelství v intenzivní péči navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ošetřovatelství doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Sociální práce doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Fakulta zemědělská a technologická Studentská 1668, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Agroekologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Agropodnikání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Biologie a ochrana zájmových organismů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Pozemkové úpravy a převody nemovitostí bakalářský prezenční 3 roky
Zemědělská technika a technologie bakalářský prezenční 3 roky
Zemědělské biotechnologie bakalářský prezenční 3 roky
Zemědějlství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zootechnika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Agroekologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Péče o krajinu navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ekologické zemědělství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Biologie a ochrana zájmových organismů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Kvalita a zpracování zemědělských produktů navazující magisterský prezenční 2 roky
Multifunctional Agriculture navazující magisterský prezenční 2 roky
Zemědělská technika a technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zemědělské biotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zootechnika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Agroekologie a aplikovaná ekologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Obecná produkce rostlinná doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Obecná zootechnika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zemědělská chemie a biotechnologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zemědělství a technologie 4.0 doktorský prezenční 4 roky
Zobrazit programy Fakulta rybářství a ochrany vod Zátiší 728, Vodňany II, 389 25 Vodňany
Ochrana vod bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Rybářství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Rybářství a ochrana vod navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Fishery and Protection of Waters navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Fishery doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Ochrana vodních ekosystémů doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Protection of Aquatic Ecosystems doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Rybářství doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
  • Reklama