Zavřít

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Kontakty na školu
  • Branišovská 1645/31a, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
  • mziegler@jcu.cz
  • 389 032 021
  • www.jcu.cz
  • Zaměření: Ekonomické, Filozofické, Humanitní, Lékařské, Pedagogické, Přírodovědecké, Technické, Zemědělské
    Typ školy: Veřejná
    IČO: 60076658

Fakulty

Zobrazit programy Ekonomická fakulta Studentská 787/13, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Analýza v ekonomické a finanční praxi bakalářský prezenční 3 roky
Cestovní ruch bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ekonomika a management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Finance a účetnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Management regionálního rozvoje bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Podniková informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Analýza v ekonomické a finanční praxi navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Aplikovaná informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Podniková informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Softwarové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Ekonomika a management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Finance a účetnictví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Filozofická fakulta Branišovská 1645/31a, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Anglický jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Archeologie bakalářský prezenční 3 roky
Archivnictví bakalářský prezenční 3 roky
Bohemistika bakalářský prezenční 3 roky
Česko-německá areálová studia bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Dějiny umění bakalářský prezenční 3 roky
Estetika bakalářský prezenční 3 roky
Francouzský jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Historie bakalářský prezenční 3 roky
Italský jazyk a kultura bakalářský prezenční 3 roky
Kulturní studia bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Španělský jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod bakalářský prezenční 3 roky
Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Anglická a americká literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Archeologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Archivnictví navazující magisterský prezenční 2 roky
Bohemistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Česko-německá areálová studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Dějiny umění a vizuální studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie navazující magisterský prezenční 2 roky
Kulturální studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Německý jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Překladatelství navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství anglického jazyka - překladatelství francouzského jazyka navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství anglického jazyka - překladatelství italského jazyka navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství anglického jazyka - překladatelství německého jazyka navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství anglického jazyka - překladatelství španělského jazyka navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Románská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Francouzská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Italská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Španělská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Učitelství pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Francouzský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Německý jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Španělský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Dějepis navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Pedagogická fakulta Jeronýmova 200/10, České Budějovice 6, 371 15 České Budějovice
Arteterapie bakalářský kombinovaná 3 roky
Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a ZUŠ bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Technická výchova a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Psychologie bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ bakalářský prezenční 3 roky
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hry na nástroj pro SŠ a ZUŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Učitelství pro 2. stupeň základních škol navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací anglický jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací dějepis navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací hudební výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací německý jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací přírodopis navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací ruský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací výchova k občanství navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací technická výchova a pracovní činnosti navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací tělesná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací výtvarná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací zeměpis navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací český jazyk jako druhý jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Učitelství pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy se specializací hudební výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy se specializací základy společenských věd navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy se specializací tělesná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Přírodovědecká fakulta Branišovská 1760, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Aplikovaná informatika bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Aplikovaná matematika bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná matematika bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná matematika (maior) bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná matematika (minor) bakalářský prezenční 3 roky
Biofyzika bakalářský prezenční 3 roky
Biological Chemistry, EN bakalářský prezenční 3 roky
Biologie bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor) bakalářský prezenční 3 roky
Chemie bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor) bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Ekologie a ochrana prostředí bakalářský prezenční 3 roky
Péče o životní prostředí bakalářský prezenční 3 roky
Hydrobiologie bakalářský prezenční 3 roky
Krajinná ekologie bakalářský prezenční 3 roky
Ekologie půdy bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor) bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor) bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) bakalářský prezenční 3 roky
Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor) bakalářský prezenční 3 roky
Laboratorní a medicínská biologie bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor) bakalářský prezenční 3 roky
Měřicí a výpočetní technika bakalářský prezenční 3 roky
Biofyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Biological Chemistry, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Parazitologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Molekulární a buněčná biologie a genetika navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyziologie rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyziologie živočichů navazující magisterský prezenční 2 roky
Klinická biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Půdní biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná ekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Hydrobiologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Biologie ochrany přírody navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Biology, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Parasitology, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Experimental Biology, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Ecosystem Biology, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Botanika navazující magisterský prezenční 2 roky
Systematika vyšších rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Vegetační ekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Algologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Ekologie populací a společenstev navazující magisterský prezenční 2 roky
Mykologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Archeobotanika navazující magisterský prezenční 2 roky
Botany, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Biochemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Chemie životního prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky
Ecology, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzikální měření a modelování navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyziologie a buněčná biologie rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Klinická biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Učitelství pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy se specializací biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy se specializací fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy se specializací chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy se specializací informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy se specializací matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Zoologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie - specializace Ekologie živočichů navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie - specializace Evoluce živočichů navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie - specializace Etologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie - specializace Tropická ekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie - specializace Archeozoologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie - specializace Ochrana fauny navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie - specializace Zoologie obratlovců navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie - specializace Entomologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoology, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Teologická fakulta Kněžská 410/8, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice
Filosofie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Pedagogika volného času bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Religionistika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sociální a charitativní práce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Teologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Etika v sociální práci navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Filosofie navazující magisterský prezenční 2 roky
Pedagogika volného času navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Teologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Teologie služby navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Zdravotně sociální fakulta J. Boreckého 1167/27, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice
Fyzioterapie bakalářský prezenční 3 roky
Laboratorní diagnostika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Nursing, EN bakalářský prezenční 3 roky
Nutriční terapie bakalářský prezenční 3 roky
Pediatrické ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky
Radiologická asistence bakalářský prezenční 3 roky
Sociální práce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zdravotně-sociální péče bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zdravotnické záchranářství bakalářský prezenční 3 roky
Management sociální práce v organizacích navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Specializace Specializace v ošetřovatelství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ošetřovatelská péče v interních oborech navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ošetřovatelství v intenzivní péči navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Fakulta zemědělská a technologická Studentská 1668, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Agroekologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Agropodnikání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Biologie a ochrana zájmových organismů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Pozemkové úpravy a převody nemovitostí bakalářský prezenční 3 roky
Zemědělská technika a technologie bakalářský prezenční 3 roky
Zemědělské biotechnologie bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Zemědělství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zemědělství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Prvovýroba bakalářský prezenční 3 roky
Rostlinolékařství bakalářský prezenční 3 roky
Zpracování produktů bakalářský prezenční 3 roky
Zootechnika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Agroekologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Péče o krajinu navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ekologické zemědělství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Biologie a ochrana zájmových organismů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Kvalita a zpracování zemědělských produktů navazující magisterský prezenční 2 roky
Multifunctional Agriculture, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Zemědělská specializace navazující magisterský prezenční 2 roky
Pozemkové úpravy a převody nemovitostí navazující magisterský prezenční 2 roky
Zemědělská technika a technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zemědělské biotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zootechnika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Fakulta rybářství a ochrany vod Zátiší 728, Vodňany II, 389 25 Vodňany
Ochrana vod bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Zootechnika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Rybářství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Agricultural Specialization, EN navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Fishery and Protection of Waters, EN prezenční, kombinovaná 2 roky
Specializace Zemědělská specializace navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Rybářství a ochrana vod navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky