Zavřít

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Agroekologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Agropodnikání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Biologie a ochrana zájmových organismů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Pozemkové úpravy a převody nemovitostí bakalářský prezenční 3 roky
Zemědělská technika a technologie bakalářský prezenční 3 roky
Zemědělské biotechnologie bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Zemědělství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zemědělství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Prvovýroba bakalářský prezenční 3 roky
Rostlinolékařství bakalářský prezenční 3 roky
Zpracování produktů bakalářský prezenční 3 roky
Zootechnika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Agroekologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Péče o krajinu navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ekologické zemědělství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Biologie a ochrana zájmových organismů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Kvalita a zpracování zemědělských produktů navazující magisterský prezenční 2 roky
Multifunctional Agriculture, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Zemědělská specializace navazující magisterský prezenční 2 roky
Pozemkové úpravy a převody nemovitostí navazující magisterský prezenční 2 roky
Zemědělská technika a technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zemědělské biotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zootechnika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky