Zavřít

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Fakulta zemědělská a technologická

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Agroekologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Agropodnikání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Biologie a ochrana zájmových organismů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Pozemkové úpravy a převody nemovitostí bakalářský prezenční 3 roky
Zemědělská technika a technologie bakalářský prezenční 3 roky
Zemědělské biotechnologie bakalářský prezenční 3 roky
Zemědějlství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zootechnika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Agroekologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Péče o krajinu navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ekologické zemědělství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Biologie a ochrana zájmových organismů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Kvalita a zpracování zemědělských produktů navazující magisterský prezenční 2 roky
Multifunctional Agriculture navazující magisterský prezenční 2 roky
Zemědělská technika a technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zemědělské biotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zootechnika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Agroekologie a aplikovaná ekologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Obecná produkce rostlinná doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Obecná zootechnika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zemědělská chemie a biotechnologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zemědělství a technologie 4.0 doktorský prezenční 4 roky