objednat tištěnou publikaci

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Poštovní adresa: Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice
Telefon: 387 772 262, 387 772 268
Fax: 385 310 366
Email: studijni@prf.jcu.cz
WWW: www.prf.jcu.cz
Zaměření školy: Přírodovědecké, Technické
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 60076658

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta JU nabízí odborné studium zaměřené na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické obory. Součástí nabídky studijních oborů je také víceoborové studium učitelství.

Na Přírodovědecké fakultě JU lze v akademickém roce 2020/2021 studovat následující obory:

V bakalářském stupni

Lze studovat obory Biologie, Biofyzika, Biological Chemistry, Bioinformatics, Biomedicínská laboratorní technika, Péče o životní prostředí, Aplikovaná informatika, Aplikovaná matematika, Chemie, Fyzika, Měřicí a výpočetní technika, obory vzdělávání budoucích středoškolských učitelů.

Magisterský stupeň studia

Nabízí řadu biologických oborů a specializací na katedrách Botaniky, Biologie ekosystémů, Experimentální biologie rostlin, Molekulární biologie a genetiky, Medicínské biologie, Parazitologie, Zoologie a nebiologických oborů na ústavech Chemie, Fyziky, Aplikované informatiky a Matematiky.

Studium učitelství pro střední školy

V současné době je na středních školách vysoká poptávka po aprobovaných učitelích především přírodovědných a technických předmětů. Přírodovědecká fakulta nabízí možnost studia naprosté většiny těchto předmětů v aprobacích pro střední školy. Na PřF jsou tyto bakalářské studijní obory nazývány „předměty pro vzdělávání“, v navazujícím magisterském studiu potom „Učitelství pro střední školy“. Zájemci o studium učitelství mohou vybírat z oborů Biologie, Chemie, Fyzika, Informatika, Matematika.

Stipendium pro talentované studenty

PřF JU již tradičně vypisuje stipendia pro talentované nastupující studenty. O stipendium se mohou zájemci ucházet na základě své účasti a dobrých výsledků v odborných soutěžích (např. Biologická olympiáda, SOČ). Kromě osobního stipendia budou součástí tohoto ocenění také finanční prostředky, které může student v případě zájmu využít na zahájení vlastní výzkumné činnosti na některé z kateder či ústavů PřF JU.

Více informací o studiu na PřF JU a o akcích pořádaných pro veřejnost se zájemci mohou dozvědět na webových stránkách fakulty.

Prohlédnout si prostory fakulty a získat více informací můžete také na Dni otevřených dveří 17. 1. 2020.

logo
Branišovská 1760, České Budějovice
tel.: 387 772 262, 387 772 268
studijni@prf.jcu.cz
www.prf.jcu.cz
nahoru

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
Aplikovaná informatika bakalářský  prezenční  3 roky  
Aplikovaná matematika bakalářský  prezenční  3 roky  
Bilogical Chemistry, EN bakalářský  prezenční  3 roky  
Biofyzika bakalářský  prezenční  3 roky  
Biologie bakalářský  prezenční  3 roky  
Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové studium) bakalářský  prezenční  3 roky  
Biomedicínská laboratorní technika bakalářský  prezenční  3 roky  
Fyzika bakalářský  prezenční  3 roky  
Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové studium) bakalářský  prezenční  3 roky  
Chemie bakalářský  prezenční  3 roky  
Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové studium) bakalářský  prezenční  3 roky  
Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové studium) bakalářský  prezenční  3 roky  
Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové studium) bakalářský  prezenční  3 roky  
Biofyzika navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Biochemie navazující magisterský  prezenční  2,5 roku  
Biological Chemistry, EN navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Biologie ekosystémů navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Botanika navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Ecology, EN navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Experimentální biologie navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Fyzikální měření a modelování navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Chemie životního prostředí navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Klinická biologie navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Parazitologie navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství fyziky pro střední školy navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství chemie pro střední školy navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství informatiky pro střední školy navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský  prezenční  2 roky  
SpecializaceUčitelství pro střední školy navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Biologie (dvouoborové studium)  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Fyzika (dvouoborové studium)  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Chemie (dvouoborové studium)  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Informatika (dvouoborové studium)  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Matematika (dvouoborové studium)  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Zoologie navazující magisterský  prezenční  2 roky