Zavřít

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Přírodovědecká fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Aplikovaná informatika bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná matematika bakalářský prezenční 3 roky
Biofyzika bakalářský prezenční 3 roky
Biological Chemistry bakalářský prezenční 3 roky
Biologie bakalářský prezenční 3 roky
Biologie a ochrana zájmových organismů bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Ekologie a ochrana prostředí bakalářský prezenční 3 roky
Péče o životní prostředí bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Chemie bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Laboratorní a medicínská biologie bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Měřicí a výpočetní technika bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná ekologie a ochrana přírody navazující magisterský prezenční 2 roky
Artificial lntelligence and Data Science navazující magisterský prezenční 2 roky
Biofyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Biochemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Biological Chemistry, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Biologie ekosystémů navazující magisterský prezenční 2 roky
Botanika navazující magisterský prezenční 2 roky
Ecology navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzikální měření a modelování navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyziologie a buněčná biologie rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Chemie životního prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky
Klinická biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Molekulární a buněčná biologie a genetika navazující magisterský prezenční 2 roky
Parazitologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Učitelství pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Geografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství science pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná fyzika doktorský prezenční 4 roky
Applied Physics doktorský prezenční 4 roky
Biochemie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Biochemistry doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Biofyzika doktorský prezenční 4 roky
Biologie ekosystémů a ekologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Biophysics doktorský prezenční 4 roky
Botanika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Botany doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Ecosystem Biology and Ecology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Entomologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Entomology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Hydrobiologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Integrative biology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Integrativní biologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Limnology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Parasitology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Parazitologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zoologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zoology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky

Podrobné informace o škole

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta JU nabízí odborné studium zaměřené na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické programy. Součástí nabídky studijních programů je také víceoborové studium učitelství.

Na Přírodovědecké fakultě JU lze v akademickém roce 2024/2025 studovat následující programy:

V bakalářském stupni

Biologie, Biofyzika, Biological Chemistry, Laboratorní a medicínská biologie, Biologie a ochrana zájmových organizmů, Péče o životní prostředí, Aplikovaná matematika, Chemie, Fyzika, obory vzdělávání budoucích středoškolských učitelů.

Magisterský stupeň studia

Široká nabídka biologických i nebiologických programů. Speciální možností je přeshraniční studium. Ve spolupráci s Johannes Kepler Universität v rakouském Linci je realizován magisterský program Biological Chemistry. Ve spolupráci s bavorskou Technische Hochschule Deggendorf je realizován navazující studijní program Artifficial Intelligence and Data Science.

Studium učitelství pro střední školy

V současné době je na středních školách vysoká poptávka po aprobovaných učitelích především přírodovědných a technických předmětů. Přírodovědecká fakulta nabízí možnost studia naprosté většiny těchto předmětů v aprobacích pro střední školy. Na PřF mají tyto studijní programy přívlastek „pro vzdělávání“, v navazujícím magisterském studiu potom „Učitelství pro střední školy“. Zájemci o studium učitelství mohou vybírat z programů Biologie, Geografie, Chemie, Fyzika, Informatika, Matematika.

Stipendium pro talentované studenty

PřF JU již tradičně vypisuje stipendia pro talentované nastupující studenty. O stipendium se mohou zájemci ucházet na základě své účasti a dobrých výsledků v odborných soutěžích (např. Biologická olympiáda, SOČ). Kromě osobního stipendia budou součástí tohoto ocenění také finanční prostředky, které může student v případě zájmu využít na zahájení vlastní výzkumné činnosti na některé z kateder či ústavů PřF JU.

Více informací o studiu na PřF JU a o akcích pořádaných pro veřejnost se zájemci mohou dozvědět na webových stránkách fakulty.

Prohlédnout si prostory fakulty a získat více informací lze také na Dni otevřených dveří 19. 1. 2024.

logo
Branišovská 1760, České Budějovice
tel.: 389 032 274, 389 032 268
studijni@prf.jcu.cz
www.prf.jcu.cz
Zobrazit více