Zavřít

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Aplikovaná informatika bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Aplikovaná matematika bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná matematika bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná matematika (maior) bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná matematika (minor) bakalářský prezenční 3 roky
Biofyzika bakalářský prezenční 3 roky
Biological Chemistry, EN bakalářský prezenční 3 roky
Biologie bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor) bakalářský prezenční 3 roky
Chemie bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor) bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Ekologie a ochrana prostředí bakalářský prezenční 3 roky
Péče o životní prostředí bakalářský prezenční 3 roky
Hydrobiologie bakalářský prezenční 3 roky
Krajinná ekologie bakalářský prezenční 3 roky
Ekologie půdy bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor) bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor) bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) bakalářský prezenční 3 roky
Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor) bakalářský prezenční 3 roky
Laboratorní a medicínská biologie bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (minor) bakalářský prezenční 3 roky
Měřicí a výpočetní technika bakalářský prezenční 3 roky
Biofyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Biological Chemistry, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Parazitologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Molekulární a buněčná biologie a genetika navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyziologie rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyziologie živočichů navazující magisterský prezenční 2 roky
Klinická biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Půdní biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná ekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Hydrobiologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Biologie ochrany přírody navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Biology, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Parasitology, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Experimental Biology, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Ecosystem Biology, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Botanika navazující magisterský prezenční 2 roky
Systematika vyšších rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Vegetační ekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Algologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Ekologie populací a společenstev navazující magisterský prezenční 2 roky
Mykologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Archeobotanika navazující magisterský prezenční 2 roky
Botany, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Biochemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Chemie životního prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky
Ecology, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzikální měření a modelování navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyziologie a buněčná biologie rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Klinická biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Učitelství pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy se specializací biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy se specializací fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy se specializací chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy se specializací informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy se specializací matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Zoologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie - specializace Ekologie živočichů navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie - specializace Evoluce živočichů navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie - specializace Etologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie - specializace Tropická ekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie - specializace Archeozoologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie - specializace Ochrana fauny navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie - specializace Zoologie obratlovců navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie - specializace Entomologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoology, EN navazující magisterský prezenční 2 roky

Podrobné informace o škole

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta JU nabízí odborné studium zaměřené na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické obory. Součástí nabídky studijních oborů je také víceoborové studium učitelství.

Na Přírodovědecké fakultě JU lze v akademickém roce 2023/2024 studovat následující obory:

V bakalářském stupni

Biologie, Biofyzika, Biological Chemistry, Biomedicínská laboratorní technika, Péče o životní prostředí, Aplikovaná matematika, Chemie, Fyzika, obory vzdělávání budoucích středoškolských učitelů.

Magisterský stupeň studia

Nabízí řadu biologických oborů a specializací na katedrách Botaniky, Biologie ekosystémů, Experimentální biologie rostlin, Molekulární biologie a genetiky, Medicínské biologie, Parazitologie, Zoologie a nebiologických oborů na ústavech Chemie, Fyziky, Aplikované informatiky a Matematiky.

Studium učitelství pro střední školy

V současné době je na středních školách vysoká poptávka po aprobovaných učitelích především přírodovědných a technických předmětů. Přírodovědecká fakulta nabízí možnost studia naprosté většiny těchto předmětů v aprobacích pro střední školy. Na PřF jsou tyto bakalářské studijní obory nazývány „předměty pro vzdělávání“, v navazujícím magisterském studiu potom „Učitelství pro střední školy“. Zájemci o studium učitelství mohou vybírat z oborů Biologie, Chemie, Fyzika, Informatika, Matematika.

Stipendium pro talentované studenty

PřF JU již tradičně vypisuje stipendia pro talentované nastupující studenty. O stipendium se mohou zájemci ucházet na základě své účasti a dobrých výsledků v odborných soutěžích (např. Biologická olympiáda, SOČ). Kromě osobního stipendia budou součástí tohoto ocenění také finanční prostředky, které může student v případě zájmu využít na zahájení vlastní výzkumné činnosti na některé z kateder či ústavů PřF JU.

Více informací o studiu na PřF JU a o akcích pořádaných pro veřejnost se zájemci mohou dozvědět na webových stránkách fakulty.

Prohlédnout si prostory fakulty a získat více informací lze také na Dni otevřených dveří 20. 1. 2023.

logo
Branišovská 1760, České Budějovice
tel.: 387 772 262, 387 772 268
studijni@prf.jcu.cz
www.prf.jcu.cz
Zobrazit více