Zavřít

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Geografie bakalářský prezenční 3 roky
Geografie pro veřejnou správu bakalářský prezenční 3 roky
Obory Speciální pedagogika bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční 3 roky
Obory Specializace v pedagogice bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Anglický jazyk a Historie bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a Německý jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a Přírodopis bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a Společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a Tělesná výchova bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura a Anglický jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura a Hudební výchova bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura a Německý jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura a Společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura a Výtvarná tvorba bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika a Chemie bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika a Informační technologie bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika a Technická výchova bakalářský prezenční 3 roky
Historie a Německý jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Historie a Zeměpis bakalářský prezenční 3 roky
Matematika a Fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Matematika a Anglický jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Matematika a Český jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Matematika a Chemie bakalářský prezenční 3 roky
Matematika a Informační technologie bakalářský prezenční 3 roky
Matematika a Přírodopis bakalářský prezenční 3 roky
Matematika a Technická výchova bakalářský prezenční 3 roky
Matematika a Tělesná výchova a sport bakalářský prezenční 3 roky
Matematika a Zeměpis bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk a Přírodopis bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk a Společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk a Výtvarná tvorba bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk a Zeměpis bakalářský prezenční 3 roky
Přírodopis a Chemie bakalářský kombinovaná 3 roky
Přírodopis a Tělesná výchova a sport bakalářský prezenční 3 roky
Technická výchova a Informační technologie bakalářský prezenční 3 roky
Technická výchova a Tělesná výchova a sport bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná tvorba a Společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky
Zeměpis a Anglický jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Zeměpis a Přírodopis bakalářský prezenční 3 roky
Zeměpis a Společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky
Zeměpis a Tělesná výchova a sport bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání + jiný obor „se zaměřením na vzdělávání“ bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání + jiný obor „se zaměřením na vzdělávání“ bakalářský prezenční 3 roky
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání + jiný obor „se zaměřením na vzdělávání“ bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání + jiný obor „se zaměřením na vzdělávání“ bakalářský prezenční 3 roky
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání + jiný obor „se zaměřením na vzdělávání“ bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání + jiný obor „se zaměřením na vzdělávání“ bakalářský prezenční 3 roky
Informační technologie a e-learning bakalářský prezenční 3 roky
Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium) bakalářský prezenční 3 roky
Sociální pedagogika bakalářský kombinovaná 3 roky
Učitelství odborných předmětů bakalářský kombinovaná 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výchova ke zdraví bakalářský kombinovaná 3 roky
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium) bakalářský prezenční 3 roky
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Tělesná výchova a sport a Německý jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova a sport a Společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky
Obory Vychovatelství navazující magisterský prezenční 2 roky
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Učitelství pro základní školy magisterský prezenční 5 let
Učitelství pro 1. stupeň základních škol magisterský prezenční 5 let
Obory Tělesná výchova a sport bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova a sport (jednooborové studium) bakalářský prezenční 3 roky
Obory Psychologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Arteterapie bakalářský kombinovaná 3 roky
Psychologie bakalářský prezenční 3 roky
Obory Učitelství pro základní školy * navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy (jednooborové studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Učitelství pro střední školy * navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy (jednooborové studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Tělesná výchova a sport * navazující magisterský prezenční 2 roky