Zavřít

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Pedagogická fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku bakalářský prezenční 3 roky
Arteterapie bakalářský kombinovaná 3 roky
Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a ZUŠ bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Technická se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Psychologie bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova a sport bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ bakalářský prezenční 3 roky
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Psychologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Speciální pedagogika navazující magisterský prezenční 2 roky
Tělesná výchova a sport navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hry na nástroj pro SŠ a ZUŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Učitelství odborných předmětů navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství odborných technických předmětů navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství odborných ekonomických předmětů navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Učitelství pro 2. stupeň základních škol navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Dějepis navazující magisterský prezenční 2 roky
Hudební výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Německý jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Přírodopis navazující magisterský prezenční 2 roky
Ruský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Výchova k občanství navazující magisterský prezenční 2 roky
Technická výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Tělesná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Výtvarná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Zeměpis navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk jako druhý jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Učitelství pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Dějepis navazující magisterský prezenční 2 roky
Hudební výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Tělesná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Základy společenských věd navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 1. stupeň základních škol magisterský prezenční 5 let
Didaktika biologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Educational Psychology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Oborové didaktiky STEM předmětů doktorský prezenční 4 roky
Pedagogická psychologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky