Zavřít

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Pedagogická fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Arteterapie bakalářský kombinovaná 3 roky
Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a ZUŠ bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Technická výchova a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ bakalářský prezenční 3 roky
Psychologie bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ bakalářský prezenční 3 roky
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hry na nástroj pro SŠ a ZUŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Učitelství pro 2. stupeň základních škol navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací anglický jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací dějepis navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací hudební výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací německý jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací přírodopis navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací ruský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací výchova k občanství navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací technická výchova a pracovní činnosti navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací tělesná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací výtvarná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací zeměpis navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací český jazyk jako druhý jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Učitelství pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy se specializací hudební výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy se specializací základy společenských věd navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy se specializací tělesná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ navazující magisterský prezenční 2 roky