Zavřít

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Učitelství pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura (dvouoborové studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Dějepis (dvouoborové studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Francouzský jazyk a literatura (dvouoborové studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Španělský jazyk a literatura (dvouoborové studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyka a literatura (dvouoborové studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové studium) bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové studium) bakalářský prezenční 3 roky
Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové studium) bakalářský prezenční 3 roky
Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové studium) bakalářský prezenční 3 roky
Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové studium) bakalářský prezenční 3 roky
Česko-německá areálová studia bakalářský prezenční 3 roky
Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod bakalářský prezenční 3 roky
Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Archeologie (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Archivnictví (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Bohemistika (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Dějiny umění (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Estetika (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Francouzský jazyk a literatura (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Historie (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Italský jazyk a literatura (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Kulturní studia (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Španělský jazyk a literatura (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Překladatelství anglického jazyka + Překladatelství francouzského jazyka navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství anglického jazyka + Překladatelství španělského jazyka navazující magisterský prezenční 2 roky
Italský jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglická a americká literatura (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Archeologie (jednooborové studium, sdružené studium - pouze jako hlavní obor) navazující magisterský prezenční 2 roky
Archivnictví (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Bohemistika (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Českoněmecká areálová studia (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Dějiny umění a vizuální studia (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Kulturní studia (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Románská filologie (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Francouzská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Španělská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky