Zavřít

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Specializace od 3. ročníku studia Stavební inženýrství bakalářský prezenční 4 roky
Inženýrství životního prostředí bakalářský prezenční 4 roky
Konstrukce a dopravní stavby bakalářský prezenční 4 roky
Materiálové inženýrství bakalářský prezenční 4 roky
Pozemní stavby bakalářský prezenční 4 roky
Požární bezpečnost staveb bakalářský prezenční 4 roky
Příprava, realizace a provoz staveb bakalářský prezenční 4 roky
Vodní hospodářství a vodní stavby bakalářský prezenční 4 roky
Architektura a stavitelství bakalářský prezenční 4 roky
Geodézie a kartografie bakalářský prezenční 3 roky
Management a ekonomika ve stavebnictví bakalářský prezenční 4 roky
Stavitelství bakalářský prezenční 4 roky
Civil engineering, EN bakalářský prezenční 4 roky
Architektura a stavitelství navazující magisterský prezenční 2 roky
Budovy a prostředí navazující magisterský prezenční 1,5 let
Specializace Geodézie a kartografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Inženýrská geodézie navazující magisterský prezenční 2 roky
Geomatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Integrální bezpečnost staveb navazující magisterský prezenční 1,5 let
Inteligentní budovy navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Stavení inženýrství navazující magisterský prezenční 1,5 let
Inženýrství životního prostředí navazující magisterský prezenční 1,5 let
Konstrukce a dopravní stavby navazující magisterský prezenční 1,5 let
Konstrukce pozemních staveb navazující magisterský prezenční 1,5 let
Materiálové inženýrství navazující magisterský prezenční 1,5 let
Projektový management a inženýring navazující magisterský prezenční 1,5 let
Příprava, realizace a provoz staveb navazující magisterský prezenční 1,5 let
Stavební management navazující magisterský prezenční 1,5 let
Vodní hospodářství a vodní stavby navazující magisterský prezenční 1,5 let
Building structures, EN navazující magisterský prezenční 1,5 let
Water and Environmental Engineering, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Analýza historických konstrukcí, EN navazující magisterský prezenční 1 rok