Zavřít

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta elektrotechnická

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Elektrotechnika, energetika a management prezenční  let
Elektronika a komunikace bakalářský prezenční 3 roky
Medicína, bioinformatika a elektronika bakalářský prezenční 3 roky
Otevřené elektronické systémy bakalářský prezenční 3 roky
Kybernetika a robotika bakalářský prezenční 3 roky
Otevřená informatika bakalářský prezenční 3 roky
Softwarové inženýrství a technologie bakalářský prezenční 3 roky
Elek­tro­tech­ni­ka, elek­tro­ni­ka a ko­mu­ni­kač­ní tech­ni­ka bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Elek­tro­tech­ni­ka, ener­ge­ti­ka a ma­nage­ment navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Elektronika a komunikace navazující magisterský prezenční 2 roky
Lékařská elektronika a bioinformatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Kybernetika a robotika navazující magisterský prezenční 2 roky
Otevřená informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Inteligentní budovy navazující magisterský prezenční 2 roky
Letectví a kosmonautika navazující magisterský prezenční 2 roky