Zavřít

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta biomedicínského inženýrství

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Biomedicínská technika bakalářský prezenční 3 roky
Optika a optometrie bakalářský prezenční 3 roky
Informatika a kybernetika ve zdravotnictví bakalářský prezenční 3 roky
Radiologická asistence bakalářský prezenční 3 roky
Fyzioterapie bakalářský prezenční 3 roky
Zdravotnické záchranářství bakalářský prezenční 3 roky
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví bakalářský prezenční 3 roky
Bezpečnost a ochrana obyvatelstva bakalářský prezenční 3 roky
Biomedicínské inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Systémová integrace procesů ve zdravotnictví navazující magisterský prezenční 2 roky
Civilní nouzové plánování navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná fyzioterapie navazující magisterský prezenční 2 roky
Biomedicínská a klinická informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Biomedicínské inženýrství doktorský prezenční 4 roky
Civilní nouzová připravenost doktorský prezenční 4 roky
Asistivní technologie doktorský prezenční 4 roky