Zavřít

Česká zemědělská univerzita v Praze – Technická fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Zemědělská technika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Silniční a městská automobilová doprava bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Technika a technologie zpracování odpadů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Technologická zařízení staveb bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obchod a podnikání s technikou bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Informační a řídící technika v agropotravinářském komplexu bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Inženýrství údržby bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Agricultural Engineering, EN bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zemědělská technika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Silniční a městská automobilová doprava navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Technika a technologie zpracování odpadů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Technologická zařízení staveb navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obchod a podnikání s technikou navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Inženýrství údržby navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Inženýrství údržby Technology and Environmental Engineering, EN navazující magisterský prezenční 2 roky

Podrobné informace o škole

Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta

Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze nabízí zájemcům o studium v rámci akreditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě studia. Kromě toho nabízí, pro absolventy magisterského stupně studia i studium v doktorských studijních programech.

Po dobu působení vychovala Technická fakulta v prezenčním (denním) a kombinovaném (dálkovém) studiu více jak 9 000 absolventů. Akademičtí pracovníci fakulty vyvíjejí aktivity v oblasti pedagogické, vědeckovýzkumné, expertizní a poradenské činnosti.

Fakulta má deset kateder, výzkumné laboratoře, laboratoře výpočetních aplikací a vývojové dílny.

Zájemcům o studium Technická fakulta nabízí studium v těchto studijních programech:

  • Silniční a městská automobilová doprava (Bc. + Ing.)
  • Zemědělská technika (Bc. + Ing.)
  • Technologická zařízení staveb (Bc. + Ing.)
  • specializace Zařízení pro využití odpadů
  • specializace Zařízení v agropotravinářském komplexu
  • Obchod a podnikání s technikou (Bc. + Ing.)
  • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu (Bc. + Ing.)
  • Inženýrství údržby (Bc. + Ing.)
  • Technology and Environmental Engineering (výuka v AJ, jen Ing.)
  • Agricultural Engineering (výuka v AJ, Bc. + Ing.)

Technická fakulta má více než 50 mezinárodních smluv s evropskými univerzitami, které umožňují výměnné pobyty a stáže jak studentů, tak pedagogů. Současně je na ČZU zaveden kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System), který vytváří reálné podmínky pro mobilitu studentů a část studia je tedy možné absolvovat na vybraných univerzitách v zahraničí. Dále je možné absolvovat tuzemské i zahraniční praxe ve vybraných výrobních a zpracovatelských podnicích. Technická fakulta pořádá již řadu let pravidelné Letní školy v zahraničí, o které je mezi studenty velký zájem. Studenti se během studia běžně zapojují do řešení různých projektů a grantů, ať už v rámci řešení své diplomové práce, či přímo v řešitelském týmu. Po dobu studia se mohou studenti zapojit i do týmu CULS Prague Formula Racing a postavit závodní monopost pro soutěže Formula Student, nebo se věnovat robotice v našem robotickém týmu či se seznámit se stavbou dronů. Studenti mohou získat od druhého ročníku studia prospěchové stipendium. Úspěšní uchazeči, kteří doloží složení zkoušky Matematika+ v rámci maturitní zkoušky, mohou získat mimořádné stipendium děkana. Všechny studijní programy (mimo programy vyučované v AJ) lze studovat i kombinovanou formou studia při zaměstnání. Absolventi fakulty nacházejí velice dobré uplatnění na trhu práce, neboť o technicky vzdělané odborníky je stále rostoucí zájem.

Dny otevřených dveří proběhnou 12. 11. 2021 a 21.–22. 1. 2022. Více informací najdete na www.tf.czu.cz a FB Technické fakulty #TechnikajsiTy.

Elektronickou přihlášku ke studiu lze podávat od 12. 11. 2021 do 31. 3. 2022 na adrese is.czu.cz/prihlaska.

www.facebook.com/tf.czu.cz

logo
Kamýcká 961/129, Praha 6
tel.: 224 384 216
jiroutkoval@tf.czu.cz
www.tf.czu.cz
Zobrazit více