objednat tištěnou publikaci

Česká zemědělská univerzita v Praze - Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze
Poštovní adresa: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
Telefon: 224 383 218
Fax: 234 381 828
Email: zasterova@tf.czu.cz
WWW: www.tf.czu.cz
Zaměření školy: Technické
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 60460709

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Česká zemědělská univerzita v Praze – Technická fakulta

TECHNICKÁ FAKULTA České zemědělské univerzity v Praze nabízí zájemcům o studium v rámci akreditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě studia. Kromě toho nabízí, pro absolventy magisterského stupně studia i studium v doktorských studijních programech.

Po dobu působení vychovala Technická fakulta v prezenčním (denním) a kombinovaném (dálkovém) studiu více jak 9 000 absolventů. Akademičtí pracovníci fakulty vyvíjejí aktivity v oblasti pedagogické, vědeckovýzkumné, expertizní a poradenské činnosti.

Fakulta má deset kateder, výzkumné laboratoře, laboratoře výpočetních aplikací a vývojové dílny.

Zájemcům o studium fakulta nabízí v rámci akreditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské studium a dvouleté navazující magisterské studium a to v těchto oborech studia:

  • Zemědělská technika (Bc. + Ing.)
  • Silniční a městská automobilová doprava (Bc. + Ing.)
  • Technika a technologie zpracování odpadů (Bc. + Ing.)
  • Technologická zařízení staveb (Bc. + Ing.)
  • Obchod a podnikání s technikou (Bc. + Ing.)
  • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu (Bc. + Ing.)
  • Inženýrství údržby (Bc. + Ing.)
  • Technology and Environmental Engineering (výuka v AJ, jen Ing.)
  • Agricultural Engineering (výuka v AJ, Bc. + Ing.)

Technická fakulta má více než 50 mezinárodních smluv s evropskými univerzitami, které umožňují výměnné pobyty a stáže jak studentů, tak pedagogů. Současně je na ČZU zaveden kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System), který vytváří reálné podmínky pro mobilitu studentů a část studia je tedy možné absolvovat na vybraných univerzitách v zahraničí. Dále je možné absolvovat tuzemské i zahraniční praxe ve vybraných výrobních a zpracovatelských podnicích. Technická fakulta pořádá již řadu let pravidelnou Letní školu v Indonésii, o kterou je mezi studenty velký zájem. Studenti se během studia běžně zapojují do řešení různých projektů a grantů, ať už v rámci řešení své diplomové práce, či jako člen řešitelského týmu. Po dobu studia se mohou studenti zapojit i do týmu CULS Prague Formula Racing a postavit závodní monopost pro soutěže Formula Student. Studenti mohou získat od druhého ročníku studia prospěchové stipendium. Úspěšní uchazeči, kteří doloží složení zkoušky Matematika+ v rámci maturitní zkoušky, mohou získat mimořádné stipendium děkana. Všechny studijní obory (mimo obory vyučované v AJ) lze studovat i kombinovanou formou studia při zaměstnání. Absolventi fakulty nacházejí velice dobré uplatnění na trhu práce, neboť o technicky vzdělané odborníky je na trhu práce rostoucí zájem.

Dny otevřených dveří proběhnou 22. 11. 2019, 24.–25. 1. 2020 a 20. 3. 2020. Více informací najdete na webových stránkách fakulty v sekci pro uchazeče o studium.

Elektronickou přihlášku ke studiu lze podávat do 31. 3. 2020 na adrese prijimacky.czu.cz.

logo
Kamýcká 961/129, Praha 6
tel.: 224 384 216
jiroutkoval@tf.czu.cz
www.tf.czu.cz
nahoru

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OboryProcesní inženýrství bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B3909 
Technika a technologie zpracování odpadů  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Technologická zařízení staveb  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryTechnika a technologie v dopravě a spojích bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B3710 
Silniční a městská automobilová doprava  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryZemědělská specializace bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B4106 
Obchod a podnikání s technikou  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryZemědělské inženýrství bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B4101 
Agricultural Engineering, EN  bakalářský  prezenční  3 roky  
Informační a řídící technika v agropotravinářském komplexu  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Inženýrství údržby  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Zemědělská technika  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryProcesní inženýrství navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N3909 
Technika a technologie zpracování odpadů  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Technologická zařízení staveb  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
OboryTechnika a technologie v dopravě a spojích navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N3710 
Silniční a městská automobilová doprava  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
OboryTechnology and Environmental Engineering, EN navazující magisterský  prezenční  2 roky N4110 
Technology and Environmental Engineering, EN  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryZemědělská specializace navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N4106 
Obchod a podnikání s technikou  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
OboryZemědělské inženýrství navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N4101 
Informační a řídící technika v agropotravinářském komplexu  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Inženýrství údržby  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Zemědělská technika  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky