Zavřít

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kontakty na školu
  • Kamýcká 129, Suchdol, 165 21 Praha 6
  • cerna@rektorat.czu.cz
  • 224 384 070
  • www.czu.cz
  • Zaměření: Ekonomické, Humanitní, Pedagogické, Přírodovědecké, Technické, Zemědělské
    Typ školy: Veřejná
    IČO: 60460709

Fakulty

Zobrazit programy Institut vzdělávání a poradenství V Lázních 42/3, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5
Kariérové poradenství a vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0188P190002
Učitelství praktického vyučování bakalářský kombinovaná 3 roky B0113P300001
Zobrazit programy Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129, Suchdol, 165 21 Praha 6
Ekonomika a management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Podnikání a administrativa bakalářský prezenční 3 roky
Informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Systémové inženýrství bakalářský prezenční 3 roky
Hospodářská a kulturní studia bakalářský prezenční 3 roky
Veřejná správa a regionální rozvoj bakalářský prezenční 3 roky
Inovativní podnikání bakalářský prezenční 3 roky
Economics and Management bakalářský prezenční 3 roky
Informatics bakalářský prezenční 3 roky
Business Administration bakalářský prezenční 3 roky
Business Analytik navazující magisterský prezenční 2 roky
Ekonomika a management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Podnikání a administrativa navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Hospodářská a kulturní studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Informatika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Veřejná správa a regionální rozvoj navazující magisterský prezenční 2 roky
Systémové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Projektové řízení navazující magisterský prezenční 2 roky
International trade and business navazující magisterský prezenční 2 roky
Global Information Security Management navazující magisterský prezenční 2 roky
European Agrarian Diplomacy navazující magisterský prezenční 2 roky
Informatics navazující magisterský prezenční 2 roky
Economics and Management navazující magisterský prezenční 2 roky
Business Administration navazující magisterský prezenční 2 roky
Management doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Podniková a odvětvová ekonomika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Regionální a sociální rozvoj doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Systémové inženýrství a informatika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Technická fakulta Kamýcká 129, Suchdol, 165 21 Praha 6
Zemědělská technika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Silniční a městská automobilová doprava bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Technologická zařízení staveb bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zařízení v agropotravinářském komplexu bakalářský prezenční 3 roky
Zařízení pro využití odpadu bakalářský prezenční 3 roky
Obchod a podnikání s technikou bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Informační a řídící technika v agropotravinářském komplexu bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Inženýrství údržby bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Agricultural Engineering bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zemědělská technika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Precizní zemědělství navazující magisterský prezenční 2 roky
Silniční a městská automobilová doprava navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Specializace Technologická zařízení staveb navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zařízení v agropotravinářském komplexu navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zařízení pro využití odpadu navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obchod a podnikání s technikou navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Inženýrství údržby navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Technology and Environmental Engineering navazující magisterský prezenční 2 roky
Agricultural Engineering navazující magisterský prezenční 2 roky
Energetika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Technika výrobních procesů doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Technika zemědělských technologických systémů doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Jakost a spolehlivost strojů a zařízení doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Engineering of Agricultural Technological Systems doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Kvalita a spolehlivost strojů a zařízení doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Procesní a informační inženýrství v agrárním sektoru doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Kamýcká 129, Suchdol, 165 21 Praha 6
Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sustainable Use of Natural Resources bakalářský prezenční 3 roky
Chov koní bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Chov exotických zvířat bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Kynologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Veterinární asistent bakalářský prezenční 3 roky
Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty bakalářský prezenční 3 roky
Zahradnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Krajinářská architektura bakalářský prezenční 3 roky
Akvakultura a péče o vodní ekosystémy bakalářský prezenční 3 roky
Faremní hospodaření bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Rostlinná produkce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Chov hospodářských zvířat bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Veřejná správa v zemědělství, rozvoji venkova a krajiny bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ekologické zemědělství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výživa a potraviny bakalářský prezenční 3 roky
Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů bakalářský prezenční 3 roky
Agriculture and Food bakalářský prezenční 3 roky
Rostlinná produkce navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Chov hospodářských zvířat navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Výživa a ochrana rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Rostlinolékařství navazující magisterský prezenční 2 roky
Hospodaření v zemědělství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ekologické zemědělství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Výživa zvířat navazující magisterský prezenční 2 roky
Zahradnictví navazující magisterský prezenční 2 roky
Rozvoj venkovského prostoru navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Biotechnologie a šlechtění rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Biotechnologie a šlechtění zvířat navazující magisterský prezenční 2 roky
Reprodukční biotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Akvakultura a péče o vodní ekosystémy navazující magisterský prezenční 2 roky
Management zakládání a péče o zeleň navazující magisterský prezenční 2 roky
Ochrana a využívání přírodních zdrojů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Technologie odpadů navazující magisterský prezenční 2 roky
Hodnocení a ochrana půdy navazující magisterský prezenční 2 roky
Natural Resources and Environment navazující magisterský prezenční 2 roky
Natural Resources Management and Ecological Engineering navazující magisterský prezenční 2 roky
Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů navazující magisterský prezenční 2 roky
Výživa a potraviny navazující magisterský prezenční 2 roky
Sustainable Agriculture and Food Security navazující magisterský prezenční 2 roky
Danube AgriFood Master navazující magisterský prezenční 2 roky
Krajinářská architektura navazující magisterský prezenční 2 roky
Zájmové chovy zvířat navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Management zdraví a welfare zvířat navazující magisterský prezenční 2 roky
Veterinární asistent – specialista navazující magisterský prezenční 2 roky
Obecná produkce rostlinná doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Speciální produkce rostlinná doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Vědy o zvířatech doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zootechnika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zemědělská chemie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Využití a ochrana přírodních zdrojů doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Výživa a potraviny doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Aplikovaná zoologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Vědy o živé přírodě doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Krajinářská architektura doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Fakulta lesnická a dřevařská Kamýcká 1176, Suchdol, 165 21 Praha 6
Myslivost a péče o životní prostředí zvěře bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Lesnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ochrana a pěstování lesních ekosystémů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ekonomika a řízení lesního hospodářství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Dřevařství bakalářský prezenční 3 roky
Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu bakalářský prezenční 3 roky
Zpracování dřeva bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Konzervace přírodnin a taxidermie bakalářský prezenční 3 roky
Systémová arboristika bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Forestry bakalářský prezenční 3 roky
Forest ecosystems protection and silviculture bakalářský prezenční 3 roky
Dřevařské inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva navazující magisterský prezenční 2 roky
Lesní inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Forest Science in Global Change navazující magisterský prezenční 2 roky
Forestry, Water and Landscape management navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná geoinformatika a DPZ v lesnictví doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Global Change Forestry doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Protipožární ochrana lesa, dřevěných materiálů a materiálů na bázi dřeva doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Biologie lesa doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Ekonomika a management lesnictví a dřevařství doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Hospodářská úprava lesa doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Ochrana lesů a myslivost doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Pěstování lesa doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zpracování dřeva a technika v lesním hospodářství doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Fakulta životního prostředí Kamýcká 129, Suchdol, 165 21 Praha 6
Aplikovaná ekologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0521A030004
Environmental Data Science bakalářský prezenční 3 roky B0532A330013
Environmental Engineering bakalářský prezenční 3 roky B0521A030001
Geografické informační systémy a dálkový průzkum Země v životním prostředí bakalářský prezenční 3 roky B0532A330001, B0532A330002
Krajinářství bakalářský prezenční 3 roky B0521A160001
Územní plánování bakalářský prezenční 3 roky B0731A010005
Územní technická a správní služba v životním prostředí bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0521A030003
Vodní hospodářství bakalářský prezenční 3 roky B0888A160002
Aplikovaná ekologie navazující magisterský prezenční 2 roky N0521A030003
Environmental Geosciences navazující magisterský prezenční 2 roky N0532A330008
Environmentální modelování navazující magisterský prezenční 2 roky N0532A330024
Environmental Modelling navazující magisterský prezenční 2 roky N0532A330025
Krajinné a pozemkové úpravy navazující magisterský prezenční 2 roky N0811A370010
Krajinné inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0821A160003
Land and Environmental Engineering navazující magisterský prezenční 2 roky
Landscape Planning navazující magisterský prezenční 2 roky N0731A370001
Nature Conservation navazující magisterský prezenční 2 roky
Ochrana přírody navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Prostorové plánování navazující magisterský prezenční 2 roky
Prostorové vědy v životním prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky
Regionální environmentální správa navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Voda v krajině navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná a krajinná ekologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Ekologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Specializace Environmentální vědy o Zemi doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Environmentální modelování doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Geoenvironmentální vědy doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Prostorové vědy doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Fakulta tropického zemědělství Kamýcká 129, Suchdol, 165 21 Praha 6
Tropické zemědělství bakalářský prezenční 3 roky B0811A370008
International Cooperation in Agriculture and Rural Development bakalářský prezenční 3 roky B0413A370001
International Development and Agricultural Economics navazující magisterský kombinovaná 2 roky N0888A370002
Agri-food Systems and Rural Development navazující magisterský kombinovaná 2 roky N0811A370004
Tropical Crop Management and Ecology navazující magisterský kombinovaná 2 roky N0811A370005
Tropical Forestry and Agroforestry navazující magisterský kombinovaná 2 roky N0821A370001
Specializace Wildlife and Livestock Production, Management and Conservation navazující magisterský kombinovaná 2 roky N0811A370007
Sustainable Animal Production navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Wildlife Management and Conservation navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Tropical Farming Systems navazující magisterský kombinovaná 2 roky N0811A370006
Agricultural Sciences and Farming Systems in the Tropics and Subtropics – double degree navazující magisterský 2 roky
Tropical Agroecology Tropical Agroecology (online programme) navazující magisterský distanční 2 roky N0811A370029
Tropical Agrobiology and Bioresource Management doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Sustainable Rural Development doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Agriculture in Tropics and Subtropics doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Centrum vzdělávání PEF ČZU v Litoměřicích Palackého 730/1, Předměstí, 412 01 Litoměřice