Zavřít

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kontakty na školu

Fakulty

Zobrazit programy Institut vzdělávání a poradenství V Lázních 42/3, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5
Učitelství praktického vyučování bakalářský kombinovaná 3 roky
Zobrazit programy Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129, Suchdol, 165 21 Praha 6
Hospodářská a kulturní studia bakalářský prezenční 3 roky
Podnikání a administrativa bakalářský prezenční 3 roky
Veřejná správa a regionální rozvoj bakalářský prezenční 3 roky
Business Administration, EN bakalářský prezenční 3 roky
Economics and Management, EN bakalářský prezenční 3 roky
Provoz a ekonomika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Systémové inženýrství bakalářský prezenční 3 roky
Informatics, EN bakalářský prezenční 3 roky
Inovativní podnikání bakalářský prezenční 3 roky
Podnikání a administrativa navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Veřejná správa a regionální rozvoj navazující magisterský 2 roky
Systémové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Economics and Management, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
European Agrarian Diplomacy, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Provoz a ekonomika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Informatics, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Informatika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Projektové řízení navazující magisterský prezenční 2 roky
Business Administration, ve zkratce BAN, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Světová ekonomika navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Technická fakulta Kamýcká 129, Suchdol, 165 21 Praha 6
Obory Technika a technologie v dopravě a spojích bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B3710
Silniční a městská automobilová doprava bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Procesní inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B3909
Technika a technologie zpracování odpadů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Technologická zařízení staveb bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Zemědělské inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B4101
Informační a řídící technika v agropotravinářském komplexu bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Inženýrství údržby bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zemědělská technika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Agricultural Engineering, EN bakalářský prezenční 3 roky
Obory Zemědělská specializace bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B4106
Obchod a podnikání s technikou bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Technika a technologie v dopravě a spojích navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N3710
Silniční a městská automobilová doprava navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Procesní inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N3909
Technika a technologie zpracování odpadů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Technologická zařízení staveb navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Zemědělské inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N4101
Informační a řídící technika v agropotravinářském komplexu navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Inženýrství údržby navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zemědělská technika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Zemědělská specializace navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N4106
Obchod a podnikání s technikou navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Technology and Environmental Engineering, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N4110
Technology and Environmental Engineering, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Kamýcká 129, Suchdol, 165 21 Praha 6
Rostlinná produkce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zahradnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Kynologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výživa a potraviny bakalářský prezenční 3 roky
Pěstování rostlin bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů bakalářský prezenční 3 roky
Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty bakalářský prezenční 3 roky
Akva kultura a péče o vodní ekosystémy bakalářský prezenční 3 roky
Chov hospodářských zvířat bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Agriculture and Food, EN bakalářský prezenční 3 roky
Zahradní a krajinářská architektura bakalářský prezenční 3 roky
Ekologické zemědělství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Chov koní bakalářský prezenční 3 roky
Speciální chovy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Veřejná správa v zemědělství a krajině bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ochrana a využívání přírodních zdrojů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Chovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Rozvoj venkova bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sustainable Use of Natural Resources , EN bakalářský prezenční 3 roky
Zahradní a krajinářská architektura navazující magisterský prezenční 2 roky
Ochrana a využívání přírodních zdrojů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ekologické zemědělství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Reprodukční biotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Biotechnologie a šlechtění zvířat navazující magisterský prezenční 2 roky
Biotechnologie a šlechtění rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Hodnocení a ochrana půdy navazující magisterský prezenční 2 roky
Rostlinolékařství navazující magisterský prezenční 2 roky
Živočišná produkce navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Výživa zvířat a dietetika navazující magisterský prezenční 2 roky
Výživa a ochrana rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Rostlinná produkce navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Rozvoj venkovského prostoru navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zemědělství navazující magisterský prezenční 2 roky
Zahradní tvorba navazující magisterský prezenční 2 roky
Produkční zahradnictví navazující magisterský prezenční 2 roky
Natural Resources and Environment, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta lesnická a dřevařská Kamýcká 1176, Suchdol, 165 21 Praha 6
Obory Dřevařství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0722A160002
Zpracování dřeva bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu bakalářský prezenční 3 roky
Obory Forestry, EN bakalářský prezenční 3 roky B0821A160003
Forest Ecosystems Protection and Silviculture, EN, EN bakalářský prezenční 3 roky
Obory Lesnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0821A160002
Ochrana a pěstování lesních ekosystémů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ekonomika a řízení lesního hospodářství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Dřevařské inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0722A160002
Obory Forestry Engineering navazující magisterský prezenční 2 roky N4107
Forestry, Water and Landscape Management navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Lesní inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N4107
Lesní inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Lesnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B4132
Provoz a řízení myslivosti bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Konzervace přírodnin a taxidermie bakalářský prezenční 3 roky B0888A160001
Systémová arboristika bakalářský prezenční 3 roky B0821A160001
Tropical Forestry a Agroforestry, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N0821A370001
Zobrazit programy Fakulta životního prostředí Kamýcká 129, Suchdol, 165 21 Praha 6
Obory Krajinářství bakalářský prezenční 3 roky B3915
Vodní hospodářství bakalářský prezenční 3 roky
Obory Engineering Ecology, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N3904
Nature Conservation, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Inženýrská ekologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N3904
Ochrana přírody navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Krajinné inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N3914
Environmentální modelování navazující magisterský prezenční 2 roky
Krajinné inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Regionální a environmentální správa navazující magisterský prezenční 2 roky
Voda v krajině navazující magisterský prezenční 2 roky
Regionální a environmentální správa (středisko: Praha) navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Obory Rozvoj venkova a zemědělství bakalářský prezenční 3 roky B4149
Územní plánování bakalářský prezenční 3 roky
Obory Environmentální vědy navazující magisterský prezenční 2 roky N3931
Aplikovaná ekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Zemědělská specializace navazující magisterský prezenční 2 roky N4106
Krajinné a pozemkové úpravy navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Rozvoj venkova a zemědělství navazující magisterský prezenční 2 roky N4149
Prostorové plánování navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná ekologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0521A030004
Územní technická a správní služba v životním prostředí (středisko: Litvínov, Karlovy Vary, Březnice, Praha) bakalářský kombinovaná 3 roky B0521A030003
Územní technická a správní služba v životním prostředí bakalářský prezenční 3 roky B0521A030003
Krajinářství bakalářský prezenční 3 roky B0521A160001
Environmental Engineering, EN bakalářský prezenční 3 roky B0521A030001
Enviromantal Data Science, EN bakalářský prezenční 3 roky B0532A330013
Geografické informační systémy a dálkový průzkum Země v životním prostředí bakalářský prezenční 3 roky B0532A330001
Geografické informační systémy a dálkový průzkum Země v životním prostředí, EN bakalářský prezenční 3 roky B0532A330002
Environmental Geosciences, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N0532A330008
Zobrazit programy Fakulta tropického zemědělství Kamýcká 129, Suchdol, 165 21 Praha 6
Obory Zemědělská specializace bakalářský prezenční 3 roky B4106
Zemědělství tropů a subtropů bakalářský prezenční 3 roky
Obory Tropical Agriculture, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N4157
International Development and Agricultural Economics, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
International Cooperation in Agricultural and Rural Development, EN bakalářský prezenční 3 roky B0413A370001
Tropické zemědělství bakalářský prezenční 3 roky B0811A370008
Agri-food Systems and Rural Development, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N0811A370004
Obory Wildlife and Livestock Production, Management and Conservation, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N0811A370007
Sustainable Animal Production, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Wildlife Management and Conservation, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Tropical Crop Management and Ecology, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N0811A370005
Tropical farming Systems, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N0811A370006
Tropical Forestry and Agroforestry, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N0821A370001