Zavřít

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kontakty na školu
  • Kamýcká 129, Suchdol, 165 21 Praha 6
  • cerna@rektorat.czu.cz
  • 224 384 070
  • www.czu.cz
  • Zaměření: Ekonomické, Humanitní, Pedagogické, Přírodovědecké, Technické, Zemědělské
    Typ školy: Veřejná
    IČO: 60460709

Fakulty

Zobrazit programy Institut vzdělávání a poradenství V Lázních 42/3, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5
Kariérové poradenství a vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Učitelství praktického vyučování bakalářský kombinovaná 3 roky
Zobrazit programy Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129, Suchdol, 165 21 Praha 6
Ekonomika a management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Podnikání a administrativa bakalářský prezenční 3 roky
Veřejná správa a regionální rozvoj bakalářský prezenční 3 roky
Hospodářská a kulturní studia bakalářský prezenční 3 roky
Systémové inženýrství bakalářský prezenční 3 roky
Informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Economics and Management, EN bakalářský prezenční 3 roky
Informatics, EN bakalářský prezenční 3 roky
Business Administration, EN bakalářský prezenční 3 roky
Inovativní podnikání bakalářský prezenční 3 roky
Ekonomika a management navazující magisterský prezenční 2 roky
Podnikání a administrativa navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Veřejná správa a regionální rozvoj navazující magisterský prezenční 2 roky
Světová ekonomika navazující magisterský prezenční 2 roky
Systémové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Informatika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Projektové řízení navazující magisterský prezenční 2 roky
Economics and Management, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
European Agrarian Diplomacy, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Informatics, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Business Administration, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Global Information Security Management navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Technická fakulta Kamýcká 129, Suchdol, 165 21 Praha 6
Zemědělská technika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Silniční a městská automobilová doprava bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Technika a technologie zpracování odpadů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Technologická zařízení staveb bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obchod a podnikání s technikou bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Informační a řídící technika v agropotravinářském komplexu bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Inženýrství údržby bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Agricultural Engineering, EN bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zemědělská technika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Silniční a městská automobilová doprava navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Technika a technologie zpracování odpadů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Technologická zařízení staveb navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obchod a podnikání s technikou navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Inženýrství údržby navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Inženýrství údržby Technology and Environmental Engineering, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Kamýcká 129, Suchdol, 165 21 Praha 6
Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sustainable Use of Natural Resources, EN bakalářský prezenční 3 roky
Chov koní bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Chov exotických zvířat bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Kynologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Veterinární asistent bakalářský prezenční 3 roky
Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty bakalářský prezenční 3 roky
Zahradnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Krajinářská architektura bakalářský prezenční 3 roky
Akvakultura a péče o vodní ekosystémy bakalářský prezenční 3 roky
Faremní hospodaření bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Rostlinná produkce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Pěstování rostlin bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Chov hospodářských zvířat bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Veřejná správa v zemědělství, rozvoji venkova a krajiny bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ekologické zemědělství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výživa a potraviny bakalářský prezenční 3 roky
Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů bakalářský prezenční 3 roky
Agriculture and Food, EN bakalářský prezenční 3 roky
Rostlinná produkce navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Chov hospodářských zvířat navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Výživa a ochrana rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Rostlinolékařství navazující magisterský prezenční 2 roky
Hospodaření v zemědělství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ekologické zemědělství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Výživa zvířat navazující magisterský prezenční 2 roky
Zahradnictví navazující magisterský prezenční 2 roky
Rozvoj venkovského prostoru navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Biotechnologie a šlechtění rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Biotechnologie a šlechtění zvířat navazující magisterský prezenční 2 roky
Reprodukční biotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Akvakultura a péče o vodní ekosystémy navazující magisterský prezenční 2 roky
Ochrana a využívání přírodních zdrojů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Technologie odpadů navazující magisterský prezenční 2 roky
Hodnocení a ochrana půdy navazující magisterský prezenční 2 roky
Natural Resources and Environment, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Natural Resources Management and Ecological Engineering, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů navazující magisterský prezenční 2 roky
Výživa a potraviny navazující magisterský prezenční 2 roky
Sustainable Agriculture and Food Security, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Krajinářská architektura navazující magisterský prezenční 2 roky
Zájmové chovy zvířat navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Management zdraví a welfare zvířat navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta lesnická a dřevařská Kamýcká 1176, Suchdol, 165 21 Praha 6
Myslivost a péče o životní prostředí zvěře bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Lesnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ochrana a pěstování lesních ekosystémů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ekonomika a řízení lesního hospodářství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Dřevařství bakalářský prezenční 3 roky
Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském bakalářský prezenční 3 roky
Zpracování dřeva bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Konzervace přírodnin a taxidermie bakalářský prezenční 3 roky
Systémová arboristika bakalářský prezenční 3 roky
Forestry, specializace Forest ecosystems protection and silviculture, EN bakalářský prezenční 3 roky
Lesnictví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Dřevařství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Provoz a řízení myslivosti navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu navazující magisterský prezenční 2 roky
Konzervace přírodnin a taxidermie navazující magisterský prezenční 2 roky
Forestry, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta životního prostředí Kamýcká 129, Suchdol, 165 21 Praha 6
Aplikovaná ekologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Environmental Data Science, EN bakalářský prezenční 3 roky
Environmental Engineering, EN bakalářský prezenční 3 roky
Geografické informační systémy a dálkový průzkum Země v životním prostředí bakalářský prezenční 3 roky
Krajinářství bakalářský prezenční 3 roky
Územní plánování bakalářský prezenční 3 roky
Územní technická a správní služba v životním prostředí bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Vodní hospodářství bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná ekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Environmental Geosciences, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Environmentální modelování navazující magisterský prezenční 2 roky
Environmental Modelling, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Krajinné a pozemkové úpravy navazující magisterský prezenční 2 roky
Krajinné inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Landscape Planning, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Nature Conservation, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Ochrana přírody navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Prostorové plánování navazující magisterský prezenční 2 roky
Prostorové vědy v životním prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky
Regionální environmentální správa navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Voda v krajině navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta tropického zemědělství Kamýcká 129, Suchdol, 165 21 Praha 6
Tropické zemědělství bakalářský prezenční 3 roky
International Cooperation in Agriculture and Rural Development, EN bakalářský prezenční 3 roky
International Development and Agricultural Economics, EN navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Agri-food Systems and Rural Development, EN navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Tropical Crop Management and Ecology, EN navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Tropical Forestry and Agroforestry, EN navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Wildlife and Livestock Production, Management and Conservation, EN navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Tropical Farming Systems , EN navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Centrum vzdělávání PEF ČZU v Litoměřicích Palackého 730/1, Předměstí, 412 01 Litoměřice