Zavřít

Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta životního prostředí

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Krajinářství bakalářský prezenční 3 roky B3915
Vodní hospodářství bakalářský prezenční 3 roky
Obory Engineering Ecology, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N3904
Nature Conservation, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Inženýrská ekologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N3904
Ochrana přírody navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Krajinné inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N3914
Environmentální modelování navazující magisterský prezenční 2 roky
Krajinné inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Regionální a environmentální správa navazující magisterský prezenční 2 roky
Voda v krajině navazující magisterský prezenční 2 roky
Regionální a environmentální správa (středisko: Praha) navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Obory Rozvoj venkova a zemědělství bakalářský prezenční 3 roky B4149
Územní plánování bakalářský prezenční 3 roky
Obory Environmentální vědy navazující magisterský prezenční 2 roky N3931
Aplikovaná ekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Zemědělská specializace navazující magisterský prezenční 2 roky N4106
Krajinné a pozemkové úpravy navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Rozvoj venkova a zemědělství navazující magisterský prezenční 2 roky N4149
Prostorové plánování navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná ekologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0521A030004
Územní technická a správní služba v životním prostředí (středisko: Litvínov, Karlovy Vary, Březnice, Praha) bakalářský kombinovaná 3 roky B0521A030003
Územní technická a správní služba v životním prostředí bakalářský prezenční 3 roky B0521A030003
Krajinářství bakalářský prezenční 3 roky B0521A160001
Environmental Engineering, EN bakalářský prezenční 3 roky B0521A030001
Enviromantal Data Science, EN bakalářský prezenční 3 roky B0532A330013
Geografické informační systémy a dálkový průzkum Země v životním prostředí bakalářský prezenční 3 roky B0532A330001
Geografické informační systémy a dálkový průzkum Země v životním prostředí, EN bakalářský prezenční 3 roky B0532A330002
Environmental Geosciences, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N0532A330008