Zavřít

Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta životního prostředí

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Aplikovaná ekologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0521A030004
Environmental Data Science bakalářský prezenční 3 roky B0532A330013
Environmental Engineering bakalářský prezenční 3 roky B0521A030001
Geografické informační systémy a dálkový průzkum Země v životním prostředí bakalářský prezenční 3 roky B0532A330001, B0532A330002
Krajinářství bakalářský prezenční 3 roky B0521A160001
Územní plánování bakalářský prezenční 3 roky B0731A010005
Územní technická a správní služba v životním prostředí bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0521A030003
Vodní hospodářství bakalářský prezenční 3 roky B0888A160002
Aplikovaná ekologie navazující magisterský prezenční 2 roky N0521A030003
Environmental Geosciences navazující magisterský prezenční 2 roky N0532A330008
Environmentální modelování navazující magisterský prezenční 2 roky N0532A330024
Environmental Modelling navazující magisterský prezenční 2 roky N0532A330025
Krajinné a pozemkové úpravy navazující magisterský prezenční 2 roky N0811A370010
Krajinné inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0821A160003
Land and Environmental Engineering navazující magisterský prezenční 2 roky
Landscape Planning navazující magisterský prezenční 2 roky N0731A370001
Nature Conservation navazující magisterský prezenční 2 roky
Ochrana přírody navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Prostorové plánování navazující magisterský prezenční 2 roky
Prostorové vědy v životním prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky
Regionální environmentální správa navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Voda v krajině navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná a krajinná ekologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Ekologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Specializace Environmentální vědy o Zemi doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Environmentální modelování doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Geoenvironmentální vědy doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Prostorové vědy doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky