objednat tištěnou publikaci

Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze
Poštovní adresa: Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6
Telefon: 224 383 710
Fax: 234 381 860
Email: stehlik@fld.czu.cz
WWW: www.fld.czu.cz
Zaměření školy: Přírodovědecké, Technické, Zemědělské
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 60460709

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze je moderním univerzitním prostředím založeným na tradici. Poskytuje studentům kvalitní vysokoškolské vzdělání (v prezenční i kombinované formě) ve studijních programech zaměřených na udržitelné hospodaření s přírodními zdroji tak, aby jejich využívání přinášelo co největší prospěch společnosti.

Interaktivní a moderní výuka probíhá v nových prostorách fakulty, ve kterých se nachází špičkově vybavené výukové laboratoře a učebny. Studenti si tak mohou teoreticky získané znalosti přeměnit v praktické dovednosti v nejmodernějších laboratořích, dílnách, ale i v terénu.

Studijní programy

Uchazeči o studium si mohou vybrat ze studijních programů zaměřených na oblast lesnictví, dřevařství, myslivost či taxidermie. Některé studijní programy jsou specializovány i na ekonomiku hospodaření s lesem a zpracování dřeva jako obnovitelné suroviny. Z bakalářského studia (titul Bc., 3 roky studia) lze plynule pokračovat na navazující magisterské studium (titul Ing., 2 roky studia) a dále do doktorského studia (titul Ph.D.) s důrazem na vědecko-výzkumnou činnost.

Bakalářské studium

 • Lesnictví
 • Dřevařství
 • Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství
 • Provoz a řízení myslivosti
 • Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu
 • Konzervace přírodnin a taxidermie

Navazující magisterské studium

 • Lesní inženýrství
 • Dřevařské inženýrství

Benefity studia

 • Rozsáhlý stipendijní program
 • Výuka pod vedením špičkových odborníků
 • Velký podíl praktické výuky přímo v terénu či nejmodernějších laboratořích
 • Nadstandardní výukové i odpočinkové zázemí pro studenty
 • Absolventi mají vysokou míru uplatnění na trhu práce
 • Nabídka studijních programů v angličtině
 • Možnost studia v zahraničí
 • Příjemná lokalita a vše v jednom areálu

Dny otevřených dveří

23. 11. 2018, 25.–26. 1. 2019 a 22. 3. 2019

Bližší informace

Více detailů o celé současné struktuře studijních programů a o nově připravovaných studijních programech, přijímacím řízení a případném prominutí přijímací zkoušky naleznete na webových stránkách školy.

logo
Kamýcká 1176, Praha 6
tel.: 224 383 743, 761, 710
infoprihlasky@fld.czu.cz
www.fld.czu.cz
nahoru