objednat tištěnou publikaci

Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze
Poštovní adresa: Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6
Telefon: 224 383 710
Fax: 234 381 860
Email: stehlik@fld.czu.cz
WWW: www.fld.czu.cz
Zaměření školy: Přírodovědecké, Technické, Zemědělské
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 60460709

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta lesnická a dřevařská

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze je moderním univerzitním prostředím založeným na tradici. Poskytuje studentům kvalitní vysokoškolské vzdělání (v prezenční i kombinované formě) ve studijních programech zaměřených na udržitelné hospodaření, práci s lesními ekosystémy, dřevařství, ekonomiku, konstrukce dřevostaveb a mnoho dalšího.

Interaktivní a moderní výuka probíhá v nových prostorách fakulty, ve kterých se nachází špičkově vybavené výukové laboratoře a učebny. Studenti si tak mohou teoreticky získané znalosti přeměnit v praktické dovednosti v nejmodernějších laboratořích, dílnách, ale i v terénu.

Studijní programy

Uchazeči o studium si mohou vybrat z mnoha studijních programů. Z bakalářského studia (titul Bc., 3 roky studia) lze plynule pokračovat na navazující magisterské studium (titul Ing., 2 roky studia) a dále do doktorského studia (titul Ph.D.) s důrazem na vědecko-výzkumnou činnost.

Akreditované bakalářské studijní programy

 • Lesnictví, specializace Ochrana a pěstování lesních ekosystémů
 • Lesnictví, specializace Ekonomika a řízení lesního hospodářství
 • Dřevařství, specializace Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu
 • Dřevařství, specializace Zpracování dřeva
 • Provoz a řízení myslivosti
 • Konzervace přírodnin a taxidermie
 • Systémová arboristika
 • Forestry, specializace Forest Ecosystems Protection and Silviculture

Akreditované magisterské studijní programy

 • Lesní inženýrství
 • Dřevařské inženýrství
 • Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva
 • Forestry, Water and Landscape management
 • Tropical Forestry and Agroforestry

Benefity studia

 • Rozsáhlý stipendijní program
 • Výuka pod vedením špičkových odborníků
 • Velký podíl praktické výuky přímo v terénu či nejmodernějších laboratořích
 • Nadstandardní výukové i odpočinkové zázemí pro studenty
 • Absolventi mají vysokou míru uplatnění na trhu práce
 • Možnost studia v zahraničí
 • Příjemná lokalita a vše v jednom areálu

Dny otevřených dveří

22. 11. 2019, 24.–25. 1. 2020 a 20. 3. 2020

Termín podávání přihlášek

do 31. 3. 2020

Bližší informace

Více detailů o studijních programech, přijímacím řízení a případném prominutí přijímací zkoušky naleznete na webových stránkách školy.

logo
Kamýcká 1176, Praha 6
tel.: 224 383 743, 761, 710
infoprihlasky@fld.czu.cz
www.fld.czu.cz
module
nahoru

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
SpecializaceDřevařství bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B0722A160002 
Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu  bakalářský  prezenční  3 roky  
Zpracování dřeva  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
SpecializaceForestry, EN bakalářský  prezenční  3 roky B0821A160003 
Forest Ecosystems Protection and Silviculture, EN, EN  bakalářský  prezenční  3 roky  
Konzervace přírodnin a taxidermie bakalářský  prezenční  3 roky B0888A160001 
SpecializaceLesnictví bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B0821A160002 
Ekonomika a řízení lesního hospodářství  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Ochrana a pěstování lesních ekosystémů  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryLesnictví bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B4132 
Provoz a řízení myslivosti  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Systémová arboristika bakalářský  prezenční  3 roky B0821A160001 
Dřevařské inženýrství navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N0722A160002 
OboryForestry Engineering navazující magisterský  prezenční  2 roky N4107 
Forestry, Water and Landscape Management  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryLesní inženýrství navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N4107 
Lesní inženýrství  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Tropical Forestry a Agroforestry, EN navazující magisterský  prezenční  2 roky N0821A370001