Zavřít

Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta lesnická a dřevařská

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Myslivost a péče o životní prostředí zvěře bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Lesnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ochrana a pěstování lesních ekosystémů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ekonomika a řízení lesního hospodářství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Dřevařství bakalářský prezenční 3 roky
Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském bakalářský prezenční 3 roky
Zpracování dřeva bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Konzervace přírodnin a taxidermie bakalářský prezenční 3 roky
Systémová arboristika bakalářský prezenční 3 roky
Forestry, specializace Forest ecosystems protection and silviculture, EN bakalářský prezenční 3 roky
Lesnictví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Dřevařství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Provoz a řízení myslivosti navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu navazující magisterský prezenční 2 roky
Konzervace přírodnin a taxidermie navazující magisterský prezenční 2 roky
Forestry, EN navazující magisterský prezenční 2 roky

Podrobné informace o škole

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze je moderním univerzitním prostředím založeným na tradici. Poskytuje studentům kvalitní vysokoškolské vzdělání (v prezenční i kombinované formě) ve studijních programech zaměřených na udržitelné hospodaření, práci s lesními ekosystémy, dřevařství, ekonomiku, konstrukce dřevostaveb a mnoho dalšího.

Interaktivní a moderní výuka probíhá v nových prostorách fakulty, ve kterých se nachází špičkově vybavené výukové laboratoře a učebny. Studenti si tak mohou teoreticky získané znalosti přeměnit v praktické dovednosti v nejmodernějších laboratořích, dílnách, ale i v terénu.

Studijní programy

Uchazeči o studium si mohou vybrat z mnoha studijních programů. Z bakalářského studia (titul Bc., 3 roky studia) lze plynule pokračovat na navazující magisterské studium (titul Ing., 2 roky studia) a dále do doktorského studia (titul Ph.D.) s důrazem na vědecko-výzkumnou činnost.

Akreditované bakalářské studijní programy

 • Lesnictví, specializace Ochrana a pěstování lesních ekosystémů
 • Lesnictví, specializace Ekonomika a řízení lesního hospodářství
 • Dřevařství, specializace Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu
 • Dřevařství, specializace Zpracování dřeva
 • Provoz a řízení myslivosti
 • Konzervace přírodnin a taxidermie
 • Systémová arboristika
 • Forestry, specializace Forest Ecosystems Protection and Silviculture

Akreditované magisterské studijní programy

 • Lesní inženýrství
 • Dřevařské inženýrství
 • Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva
 • Forestry, Water and Landscape management
 • Tropical Forestry and Agroforestry

Benefity studia

 • Rozsáhlý stipendijní program
 • Výuka pod vedením špičkových odborníků
 • Velký podíl praktické výuky přímo v terénu či nejmodernějších laboratořích
 • Nadstandardní výukové i odpočinkové zázemí pro studenty
 • Absolventi mají vysokou míru uplatnění na trhu práce
 • Možnost studia v zahraničí
 • Příjemná lokalita a vše v jednom areálu

Dny otevřených dveří

20. 11. 2020 a 22.–23. 1. 2021

Termín podávání přihlášek

do 31. 3. 2021

Bližší informace

Více detailů o studijních programech, přijímacím řízení a případném prominutí přijímací zkoušky naleznete na webových stránkách školy.

logo
Kamýcká 1176, Praha 6
tel.: 224 383 743, 761, 710
infoprihlasky@fld.czu.cz
www.fld.czu.cz
module
Zobrazit více