Zavřít

Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta lesnická a dřevařská

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Myslivost a péče o životní prostředí zvěře bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Lesnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ochrana a pěstování lesních ekosystémů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ekonomika a řízení lesního hospodářství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Dřevařství bakalářský prezenční 3 roky
Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském bakalářský prezenční 3 roky
Zpracování dřeva bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Konzervace přírodnin a taxidermie bakalářský prezenční 3 roky
Systémová arboristika bakalářský prezenční 3 roky
Forestry, specializace Forest ecosystems protection and silviculture, EN bakalářský prezenční 3 roky
Lesnictví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Dřevařství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Provoz a řízení myslivosti navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu navazující magisterský prezenční 2 roky
Konzervace přírodnin a taxidermie navazující magisterský prezenční 2 roky
Forestry, EN navazující magisterský prezenční 2 roky