Zavřít

Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sustainable Use of Natural Resources, EN bakalářský prezenční 3 roky
Chov koní bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Chov exotických zvířat bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Kynologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Veterinární asistent bakalářský prezenční 3 roky
Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty bakalářský prezenční 3 roky
Zahradnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Krajinářská architektura bakalářský prezenční 3 roky
Akvakultura a péče o vodní ekosystémy bakalářský prezenční 3 roky
Faremní hospodaření bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Rostlinná produkce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Pěstování rostlin bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Chov hospodářských zvířat bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Veřejná správa v zemědělství, rozvoji venkova a krajiny bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ekologické zemědělství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výživa a potraviny bakalářský prezenční 3 roky
Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů bakalářský prezenční 3 roky
Agriculture and Food, EN bakalářský prezenční 3 roky
Rostlinná produkce navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Chov hospodářských zvířat navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Výživa a ochrana rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Rostlinolékařství navazující magisterský prezenční 2 roky
Hospodaření v zemědělství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ekologické zemědělství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Výživa zvířat navazující magisterský prezenční 2 roky
Zahradnictví navazující magisterský prezenční 2 roky
Rozvoj venkovského prostoru navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Biotechnologie a šlechtění rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Biotechnologie a šlechtění zvířat navazující magisterský prezenční 2 roky
Reprodukční biotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Akvakultura a péče o vodní ekosystémy navazující magisterský prezenční 2 roky
Ochrana a využívání přírodních zdrojů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Technologie odpadů navazující magisterský prezenční 2 roky
Hodnocení a ochrana půdy navazující magisterský prezenční 2 roky
Natural Resources and Environment, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Natural Resources Management and Ecological Engineering, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů navazující magisterský prezenční 2 roky
Výživa a potraviny navazující magisterský prezenční 2 roky
Sustainable Agriculture and Food Security, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Krajinářská architektura navazující magisterský prezenční 2 roky
Zájmové chovy zvířat navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Management zdraví a welfare zvířat navazující magisterský prezenční 2 roky