Zavřít

Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sustainable Use of Natural Resources, EN bakalářský prezenční 3 roky
Chov koní bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Chov exotických zvířat bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Kynologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Veterinární asistent bakalářský prezenční 3 roky
Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty bakalářský prezenční 3 roky
Zahradnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Krajinářská architektura bakalářský prezenční 3 roky
Akvakultura a péče o vodní ekosystémy bakalářský prezenční 3 roky
Faremní hospodaření bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Rostlinná produkce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Pěstování rostlin bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Chov hospodářských zvířat bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Veřejná správa v zemědělství, rozvoji venkova a krajiny bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ekologické zemědělství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výživa a potraviny bakalářský prezenční 3 roky
Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů bakalářský prezenční 3 roky
Agriculture and Food, EN bakalářský prezenční 3 roky
Rostlinná produkce navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Chov hospodářských zvířat navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Výživa a ochrana rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Rostlinolékařství navazující magisterský prezenční 2 roky
Hospodaření v zemědělství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ekologické zemědělství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Výživa zvířat navazující magisterský prezenční 2 roky
Zahradnictví navazující magisterský prezenční 2 roky
Rozvoj venkovského prostoru navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Biotechnologie a šlechtění rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Biotechnologie a šlechtění zvířat navazující magisterský prezenční 2 roky
Reprodukční biotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Akvakultura a péče o vodní ekosystémy navazující magisterský prezenční 2 roky
Ochrana a využívání přírodních zdrojů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Technologie odpadů navazující magisterský prezenční 2 roky
Hodnocení a ochrana půdy navazující magisterský prezenční 2 roky
Natural Resources and Environment, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Natural Resources Management and Ecological Engineering, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů navazující magisterský prezenční 2 roky
Výživa a potraviny navazující magisterský prezenční 2 roky
Sustainable Agriculture and Food Security, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Krajinářská architektura navazující magisterský prezenční 2 roky
Zájmové chovy zvířat navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Management zdraví a welfare zvířat navazující magisterský prezenční 2 roky

Podrobné informace o škole

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Pro akademický rok 2022/2023 nabízí studium v následujících programech a oborech (prezenční a kombinovaná forma).

Bakalářské studijní programy

 • Rostlinná produkce (P+K)
 • Zahradnictví (P+K)
 • Kynologie (P+K)
 • Výživa a potraviny (P)
 • Pěstování rostlin (P+K)
 • Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů (P)
 • Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty (P)
 • Akvakultura a péče o vodní ekosystémy (P)
 • Chov zájmových zvířat (P+K)
 • specializace Chov exotických zvířat
 • specializace Chov koní
 • Agriculture and Food (P)
 • Krajinářská architektura (P)
 • Zemědělství a rozvoj venkova (P+K)
 • specializace Ekologické zemědělství
 • specializace Faremní hospodaření
 • specializace Veřejná správa v zemědělství, rozvoji venkova a krajiny
 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů (P)
 • Chov hospodářských zvířat (P+K)
 • Veterinární asistent (P)
 • Sustainable Use of Natural Resources (P)

Magisterské (navazující) studijní programy

 • Výživa a potraviny (P)
 • Zájmové chovy zvířat (P+K)
 • Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů (P)
 • Technologie odpadů (P)
 • Akvakultura a péče o vodní systémy (P)
 • Sustainable Agriculture and Food Security (P)
 • Natural Resources Management and Ecological Engineering (P)
 • Krajinářská architektura (P)
 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů (P)
 • Biotechnologie (P)
 • specializace Biotechnologie a šlechtění rostlin
 • specializace Biotechnologie a šlechtění zvířat
 • specializace Reprodukční biotechnologie
 • Hodnocení a ochrana půdy (P)
 • Chov hospodářských zvířat (P+K)
 • Rostlinolékařství (P)
 • Výživa zvířat (P)
 • Pěstování rostlin (P+K)
 • specializace Rostlinná produkce
 • specializace Výživa a ochrana rostlin
 • Zemědělství a rozvoj venkova (P+K)
 • specializace Ekologické zemědělství
 • specializace Hospodaření v zemědělství
 • specializace Rozvoj venkovského prostoru
 • Zahradnictví (P+K)
 • Management zdraví a welfare zvířat (P)
 • Management zakládání a péče o zeleň (P)
 • Natural Resources and Environment (P)

(P – prezenční forma, K – kombinovaná forma)

Termín podání přihlášek (pouze elektronicky): od 12. 11. 2021 do 31. 3. 2022

Přijímací řízení pro bakalářské studium: 7. 6. až 10. 6. 2022

Přijímací řízení pro navazující magisterské studium: 2. 6., 3. 6. a 6. 6. 2022

logo
Kamýcká 129, Praha 6
tel.: 224 384 668
vozenilkova@af.czu.cz
www.af.czu.cz
Zobrazit více