Zavřít

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace
Videa

2. kolo přijímacího řízení

Škola vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. (Obory, kterých se to týká, vám sdělí vedení školy).

Dny otevřených dveří

4. 12. 2021, 11. 12. 2021 a 22. 1. 2022 vždy od 9:30 do 14:30 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Informace o nabízených oborech na webových stránkách školy. Kritéria přijetí pro všechny obory jsou lékařské potvrzení, doložené základní vzdělávání. PZ se konají pouze do oborů s maturitou. Do nástavbových a zkrácených oborů je potřeba doložit lékařské potvrzení a absolvované středoškolské vzdělání. Ubytování v areálu školy. Odborný výcvik probíhá také v areálu školy. Roční náklady na pomůcky cca 1 300 Kč, pracovní oděv získají žáci zdarma, pracovní nářadí zapůjčujeme.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování 1150  Kč/měsíc
 • Stravování 814 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Elektrotechnika 26-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 16/7 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 4/2 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 11/3 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 28/11 Statistika ČJ, M ANO NE
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list3 roky 30 9/5 Statistika ANO NE
Nástrojař 23-52-H/01 Výuční list3 roky 30 7/3 Statistika ANO NE
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list3 roky 30 16/8 Statistika ANO NE
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 Výuční list3 roky 30 30/13 Statistika ANO NE
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Výuční list3 roky 30 22/13 Statistika ANO NE
Nástavby:
Provozní technika; VYU 23-43-L/51 Maturitní zkouška2 roky 15 7/7 Statistika ČJ, M ANO NE
Provozní elektrotechnika; VYU 26-41-L/52 Maturitní zkouška2 roky 15 34/15 Statistika ČJ, M ANO NE
Zkrácené studium:
Strojní mechanik; VYU 23-51-H/01 Výuční list1 rok 20 1/1 Statistika ANO NE
Nástrojař; VYU 23-52-H/01 Výuční list1 rok 20 5/5 Statistika ANO NE
Obráběč kovů; VYU 23-56-H/01 Výuční list1 rok 25 5/5 Statistika ANO NE
Elektrikář – silnoproud; VYU 26-51-H/02 Výuční list1 rok 25 11/11 Statistika ANO NE
Elektrikář – silnoproud; Dálková; VYU 26-51-H/02 Výuční list2 roky 30 37/30 Statistika ANO NE
Elektromechanik pro zařízení a přístroje; VYU 26-52-H/01 Výuční list1 rok 25 12/12 Statistika ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace

Studijní a učební obory, nástavbové denní i dálkové studium, zkrácené studium.

Nabídka učebních a studijních oborů pro školní rok 2022/2023

 • 3leté učební obory
 • 4leté studijní obory ukončené maturitní zkouškou – jednotlivé obory jsou vzájemně prostupné
 • Nástavbové studium – pro absolventy tříletých učebních oborů dvouleté denní studium pro získání úplného středního vzdělání vykonáním maturitní zkoušky
 • Zkrácené studium – pro absolventy středního vzdělání s maturitou nebo s výučním listem, jedná se o zkrácené jednoleté denní studium nebo dvouleté dálkové studium pro získání vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělávání

O škole

Přehled oborů, podmínky přihlášení a přihlášky na jednotlivé obory naleznete na webových stránkách naší školy – www.sssebrno.cz.

 • Vybavenost školy – odborné učebny zaměřené na strojní a elektro obory, multimediální učebny, jazykové učebny atd.
 • Sportovní vyžití – v areálu jsou tenisové kurty, hřiště na minigolf, stoly pro stolní tenis, víceúčelové hřiště pro nohejbal, malý fotbal, volejbal apod., pořádáme lyžařské, vodácké a cyklistické kurzy

Den otevřených dveří

 • sobota 4. 12. 2021 9.30–14.30 hod.
 • sobota 11. 12. 2021 9.30–14.30 hod.
 • sobota 22. 1. 2022 9.30–14.30 hod.

Nabízíme také individuální prohlídky po telefonické dohodě nebo nás můžete vidět na veletrzích středních škol.

Certifikát, osvědčení, spolupráce, diplomy a ocenění

 • Osvědčení HK ČR a Čestné uznání HK ČR. Osvědčení o adopci zvířat v brněnské ZOO. Spolupráce s FEKT VUT Brno. Akreditované pracoviště Pedagogické fakulty MUNI, titul Fakultní škola Pedagogické fakulty MUNI. Ocenění ze soutěží ENERSOL. Ocenění a prvenství v soutěžích odborných dovedností oborů elektrikář – silnoproud, mechanik seřizovač, strojní mechanik, obráběč kovů pod celostátní přehlídkou České ručičky.
 • Ocenění Doporučeno zaměstnavateli, škola s kvalitní přípravou na zaměstnání

Výhody pro žáky naší školy

 • Škola má školní poradenské pracoviště
 • Svářečský průkaz a osvědčení o zkoušce svářeče pro učební obory strojní mechanik a nástrojař v rámci výuky – škola hradí 2/3 ceny kurzu. Pro žáky s průměrným prospěchem do 1,5 je kurz zdarma.
 • Pracovní oděv a obuv do odborného výcviku je zdarma pro žáky učebních a studijních oborů
 • Pro absolventy elektrotechnických oborů získání osvědčení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 5 vyhl. č. 50/1978 Sb. zdarma
 • Burza pracovních příležitostí pro budoucí absolventy školy s účastí oborových firem
 • Odborné stáže u regionálních zaměstnavatelů z oboru
 • Odborné stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+

Stipendium pro žáky naší školy u vybraných oborů – viz www.sssebrno.cz.

Stravování

Teplá jídla ve školní jídelně. Školní kantýna. Nápojové a potravinové automaty.

Domov mládeže

Domov mládeže je v areálu školy. Kvalitní ubytování. Přístup na internet (Wi-Fi) je zdarma. Možnost stravování ve školní jídelně.

Uplatnění absolventů

 • Ve středních technickohospodářských funkcích
 • V oblasti výroby, odborných instalací, kontroly
 • Revizní, provozní a školicí technik
 • Specializovaný pracovník v obchodě a poradenství
 • Soukromý podnikatel v oboru
logo
Trnkova 2482/113, Brno
tel.: 544 422 811
sekretariat@sssebrno.cz
www.sssebrno.cz
Zobrazit více