Zavřít

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace
Videa

Dny otevřených dveří

4. 12. 2021, 11. 12. 2021 a 22. 1. 2022 vždy od 9:30 do 14:30 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Informace o nabízených oborech na webových stránkách školy. Kritéria přijetí pro všechny obory jsou lékařské potvrzení, doložené základní vzdělávání. PZ se konají pouze do oborů s maturitou. Do nástavbových a zkrácených oborů je potřeba doložit lékařské potvrzení a absolvované středoškolské vzdělání. Ubytování v areálu školy. Odborný výcvik probíhá také v areálu školy. Roční náklady na pomůcky cca 1 300 Kč, pracovní oděv získají žáci zdarma, pracovní nářadí zapůjčujeme.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování 1150  Kč/měsíc
 • Stravování 814 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Elektrotechnika 26-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 16/7 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 4/2 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 11/3 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 28/11 Statistika ČJ, M ANO NE
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list3 roky 30 9/5 Statistika ANO NE
Nástrojař 23-52-H/01 Výuční list3 roky 30 7/3 Statistika ANO NE
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list3 roky 30 16/8 Statistika ANO NE
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 Výuční list3 roky 30 30/13 Statistika ANO NE
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Výuční list3 roky 30 22/13 Statistika ANO NE
Nástavby:
Provozní technika; VYU 23-43-L/51 Maturitní zkouška2 roky 15 7/7 Statistika ČJ, M ANO NE
Provozní elektrotechnika; VYU 26-41-L/52 Maturitní zkouška2 roky 15 34/15 Statistika ČJ, M ANO NE
Zkrácené studium:
Strojní mechanik; VYU 23-51-H/01 Výuční list1 rok 20 1/1 Statistika ANO NE
Nástrojař; VYU 23-52-H/01 Výuční list1 rok 20 5/5 Statistika ANO NE
Obráběč kovů; VYU 23-56-H/01 Výuční list1 rok 25 5/5 Statistika ANO NE
Elektrikář – silnoproud; VYU 26-51-H/02 Výuční list1 rok 25 11/11 Statistika ANO NE
Elektrikář – silnoproud; Dálková; VYU 26-51-H/02 Výuční list2 roky 30 37/30 Statistika ANO NE
Elektromechanik pro zařízení a přístroje; VYU 26-52-H/01 Výuční list1 rok 25 12/12 Statistika ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace

Studijní a učební obory, nástavbové denní i dálkové studium, zkrácené studium.

Nabídka učebních a studijních oborů pro školní rok 2022/2023

 • 3leté učební obory
 • 4leté studijní obory ukončené maturitní zkouškou – jednotlivé obory jsou vzájemně prostupné
 • Nástavbové studium – pro absolventy tříletých učebních oborů dvouleté denní studium pro získání úplného středního vzdělání vykonáním maturitní zkoušky
 • Zkrácené studium – pro absolventy středního vzdělání s maturitou nebo s výučním listem, jedná se o zkrácené jednoleté denní studium nebo dvouleté dálkové studium pro získání vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělávání

O škole

Přehled oborů, podmínky přihlášení a přihlášky na jednotlivé obory naleznete na webových stránkách naší školy – www.sssebrno.cz.

 • Vybavenost školy – odborné učebny zaměřené na strojní a elektro obory, multimediální učebny, jazykové učebny atd.
 • Sportovní vyžití – v areálu jsou tenisové kurty, hřiště na minigolf, stoly pro stolní tenis, víceúčelové hřiště pro nohejbal, malý fotbal, volejbal apod., pořádáme lyžařské, vodácké a cyklistické kurzy

Den otevřených dveří

 • sobota 4. 12. 2021 9.30–14.30 hod.
 • sobota 11. 12. 2021 9.30–14.30 hod.
 • sobota 22. 1. 2022 9.30–14.30 hod.

Nabízíme také individuální prohlídky po telefonické dohodě nebo nás můžete vidět na veletrzích středních škol.

Certifikát, osvědčení, spolupráce, diplomy a ocenění

 • Osvědčení HK ČR a Čestné uznání HK ČR. Osvědčení o adopci zvířat v brněnské ZOO. Spolupráce s FEKT VUT Brno. Akreditované pracoviště Pedagogické fakulty MUNI, titul Fakultní škola Pedagogické fakulty MUNI. Ocenění ze soutěží ENERSOL. Ocenění a prvenství v soutěžích odborných dovedností oborů elektrikář – silnoproud, mechanik seřizovač, strojní mechanik, obráběč kovů pod celostátní přehlídkou České ručičky.
 • Ocenění Doporučeno zaměstnavateli, škola s kvalitní přípravou na zaměstnání

Výhody pro žáky naší školy

 • Škola má školní poradenské pracoviště
 • Svářečský průkaz a osvědčení o zkoušce svářeče pro učební obory strojní mechanik a nástrojař v rámci výuky – škola hradí 2/3 ceny kurzu. Pro žáky s průměrným prospěchem do 1,5 je kurz zdarma.
 • Pracovní oděv a obuv do odborného výcviku je zdarma pro žáky učebních a studijních oborů
 • Pro absolventy elektrotechnických oborů získání osvědčení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 5 vyhl. č. 50/1978 Sb. zdarma
 • Burza pracovních příležitostí pro budoucí absolventy školy s účastí oborových firem
 • Odborné stáže u regionálních zaměstnavatelů z oboru
 • Odborné stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+

Stipendium pro žáky naší školy u vybraných oborů – viz www.sssebrno.cz.

Stravování

Teplá jídla ve školní jídelně. Školní kantýna. Nápojové a potravinové automaty.

Domov mládeže

Domov mládeže je v areálu školy. Kvalitní ubytování. Přístup na internet (Wi-Fi) je zdarma. Možnost stravování ve školní jídelně.

Uplatnění absolventů

 • Ve středních technickohospodářských funkcích
 • V oblasti výroby, odborných instalací, kontroly
 • Revizní, provozní a školicí technik
 • Specializovaný pracovník v obchodě a poradenství
 • Soukromý podnikatel v oboru
logo
Trnkova 2482/113, Brno
tel.: 544 422 811
sekretariat@sssebrno.cz
www.sssebrno.cz
Zobrazit více