Zavřít

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace
Videa

2. kolo přijímacího řízení

Škola vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. (Obory, kterých se to týká, vám sdělí vedení školy).

Dny otevřených dveří

So 3. 12. 2022, 10. 12. 2022, 14. 1. 2023 a 11. 2. 2023 v době od 9:00 do 13:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Jako první cizí jazyk je vyučován AJ, ostatní mohou být voleny jako druhý cizí jazyk. Žáci s OZP jsou přijímáni při splnění podmínek nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování 1400  Kč/měsíc
  • Stravování 940 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Elektrotechnika 26-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 22/10 Statistika ČJ, M ANO ANO
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 6/4 Statistika ČJ, M ANO ANO
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 14/2 Statistika ČJ, M ANO ANO
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 60 43/22 Statistika ČJ, M ANO ANO
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 12/7 Statistika ANO ANO
Nástrojař 23-52-H/01 Výuční list 3 roky 30 13/10 Statistika ANO ANO
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list 3 roky 30 12/3 Statistika ANO ANO
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 Výuční list 3 roky 30 38/17 Statistika ANO ANO
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Výuční list 3 roky 30 24/11 Statistika ANO ANO
Nástavby:
Provozní technika; VYU 23-43-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 15 11/11 Statistika ČJ, M ANO ANO
Provozní elektrotechnika; VYU 26-41-L/52 Maturitní zkouška 2 roky 15 26/15 Statistika ČJ, M ANO ANO
Zkrácené studium:
Strojní mechanik; SVB 23-51-H/01 Výuční list 1 rok 20 8/8 Statistika ANO ANO
Nástrojař; SVB 23-52-H/01 Výuční list 1 rok 20 3/3 Statistika ANO ANO
Obráběč kovů; SVB 23-56-H/01 Výuční list 1 rok 25 4/4 Statistika ANO ANO
Elektrikář – silnoproud; SVB 26-51-H/02 Výuční list 1 rok 25 16/16 Statistika ANO ANO
Elektrikář – silnoproud; Dálková; SVB 26-51-H/02 Výuční list 2 roky 30 38/30 Statistika ANO ANO
Elektromechanik pro zařízení a přístroje; SVB 26-52-H/01 Výuční list 1 rok 25 11/11 Statistika ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace

Maturitní a učební obory, nástavbové denní i dálkové studium, zkrácené studium.

Nabídka učebních a studijních oborů pro školní rok 2023/2024

Tříleté učební obory.

Čtyřleté maturitní obory – jednotlivé obory jsou vzájemně prostupné.

Nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou – pro absolventy tříletých učebních oborů dvouleté denní studium pro získání úplného středního vzdělání vykonáním maturitní zkoušky.

Zkrácené studium – pro absolventy středního vzdělání s maturitou nebo s výučním listem, jedná se o zkrácené jednoleté denní studium nebo dvouleté dálkové studium pro získání vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělávání.

O škole

Přehled oborů, podmínky přihlášení a přihlášky na jednotlivé obory naleznete na webových stránkách naší školy.

Vybavenost školy – odborné dílny a učebny zaměřené na strojní a elektro obory, multimediální, jazykové učebny atd.

Sportovní vyžití – v areálu jsou tenisové kurty, hřiště na minigolf, stoly pro stolní tenis, víceúčelové hřiště pro nohejbal, malý fotbal, volejbal apod., pořádáme lyžařské, vodácké a cyklistické kurzy.

Dny otevřených dveří

Sobota 3. 12. 2022 9.00–13.00 hod., sobota 10. 12. 2022 9.00–13.00 hod., sobota 14. 1. 2023 9.00–13.00 hod. a sobota 11. 2. 2023 9.00–13.00 hod.

Nabízíme také individuální prohlídky po telefonické dohodě nebo nás můžete vidět na veletrzích středních škol.

Certifikát, osvědčení, spolupráce, diplomy a ocenění

Osvědčení HK ČR a Čestné uznání HK ČR. Osvědčení o adopci zvířat v brněnské ZOO. Spolupráce s FEKT VUT Brno. Akreditované pracoviště Pedagogické fakulty MUNI, titul Fakultní škola Pedagogické fakulty MUNI. Ocenění ze soutěží ENERSOL. Ocenění a prvenství v soutěžích odborných dovedností oborů elektrikář – silnoproud, mechanik seřizovač, strojní mechanik, obráběč kovů pod celostátní přehlídkou České ručičky.

Ocenění Doporučeno zaměstnavateli, škola s kvalitní přípravou na zaměstnání.

Výhody pro žáky naší školy

Škola má školní poradenské pracoviště.

Svářečský průkaz a osvědčení o zkoušce svářeče pro učební obory strojní mechanik a nástrojař v rámci výuky – škola hradí 2/3 ceny kurzu. Pro žáky s průměrným prospěchem do 1,5 je kurz zdarma.

Pracovní oděv a obuv do odborného výcviku je zdarma pro žáky učebních i maturitních oborů.

Pro absolventy elektrotechnických oborů získání osvědčení odborné způsobilosti v elektrotechnice zdarma (bývalá vyhl. § 5 č. 50/1978 Sb.).

Burza pracovních příležitostí pro budoucí absolventy školy s účastí oborových firem.

Odborné stáže u regionálních zaměstnavatelů z oboru. Odborné stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Stipendium pro žáky naší školy u vybraných oborů – viz webové stránky školy.

Stravování

Teplá jídla ve školní jídelně. Školní kantýna. Nápojové a potravinové automaty.

Domov mládeže

Domov mládeže je v areálu školy. Kvalitní ubytování. Přístup na internet (Wi-Fi) je zdarma. Možnost stravování ve školní jídelně.

Uplatnění absolventů

  • Ve středních technickohospodářských funkcích
  • V oblasti výroby, odborných instalací, kontroly
  • Revizní, provozní a školicí technik
  • Specializovaný pracovník v obchodě a poradenství
  • Soukromý podnikatel v oboru
logo
Trnkova 2482/113, Brno
tel.: 544 422 811
sekretariat@sssebrno.cz
www.sssebrno.cz
Zobrazit více