Zavřít

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizaceObor: ElektrotechnikaOborová skupina: Školy technické

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Elektrotechnika 26-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 14/14 ČJ, M ANO NE

Charakteristika oboru

Elektrotechnika je obtížná disciplína fyziky a porozumět všem souvislostem a zákonitostem otevírá cestu k nejnovějším technologiím. Rozpětí elektrotechniky sahá od nejjednodušších zařízení jako jsou hromosvody až k složitějším jako jsou počítače či jaderné elektrárny. Elektrotechnik se tak zabývá praktickým využitím elektrické energie, zajišťuje technickou a technologickou způsobilost strojů, přístrojů a zařízení.

Proč studovat tento obor?

Elektrická energie je nedílnou součástí každodeního života, proto elektrotechnika je a bude stále perspektivní obor. Uvítáš její široké možosti uplatnění, od mikroelektroniky, přes řídící jednotky PLC, elektrické pohony až k průmyslovým rozvodům a elektrárnám. Naučíš se sestavovat počítače, konfigurovat a spravovat počítačové sítě, základy programování. Získáš osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (vyhláška 250/2021) Díky odborným předmětům a praxi se neztratíš při studiu na vysoké škole.

Co budeš umět

 • Číst a vytvářet technickou dokumentaci - strojní, stavební a elektrotechnickou.

 • Naučím se elektrotechnické zákony, vztahy a pravidla.

 • Budu provádět elektrotechnické výpočty a měření.

 • Používat měřící přístroje, zkoušečky, páječky, šroubováky, kleště, analytické přístroje, počítače.

 • Navrhovat, zapojovat a sestavovat jednoduché elektronické obvody, zhotovovat plošené spoje.

 • Naučím se základní strojní obrábění různých materiálů. .

 • Vybírat a sestavovat počítače, konfigurovat a spravovat počítačové systémy a sítě. 

 • Programovat mikropočítačové systémy - ovládání robotů, zobrazování na displejích apod.

Kde se uplatníš

 • Jako zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní technik.

 • Při budování energetických zdrojů a sítí.

 • Ve výrobě a distribuci elektrické energie.

 • Ve výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů, spotřební elektroniky, automatizační techniky, řídících systémů a systémů elektroniky.

 • Při projektování elektrických zařízení, při poskytování služeb v elektrotechnice či při realizaci investičních akcí.

 • Jako správce počítačových sítí - tvorba a administrace webových stránek.

 • Jako IT podpora uživatelů prostředků informačních technologií.

Zobrazit více

Detail oboru se statistickými informacemi

Jaké byly šance na přijetí v minulých letech? Jak úspěšní byli studenti u maturit?

Nahlédněte, jaké informace můžete získat?

Pro zakoupení statistických informací se přihlaste
Nákupem za 1 kredit získáte přístup ke statistickým informacím o jednom vybraném oboru u jedné školy po dobu 12 měsíců od zakoupení.
Aktualizace: každoročně v X. měsíci
Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace