Zavřít

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace
Videa

Dny otevřených dveří

So 3. 12. 2022, 10. 12. 2022, 14. 1. 2023 a 11. 2. 2023 v době od 9:00 do 13:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Jako první cizí jazyk je vyučován AJ, ostatní mohou být voleny jako druhý cizí jazyk. Žáci s OZP jsou přijímáni při splnění podmínek nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování 1400  Kč/měsíc
  • Stravování 940 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Elektrotechnika 26-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 22/10 Statistika ČJ, M ANO ANO
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 6/4 Statistika ČJ, M ANO ANO
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 14/2 Statistika ČJ, M ANO ANO
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 60 43/22 Statistika ČJ, M ANO ANO
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 12/7 Statistika ANO ANO
Nástrojař 23-52-H/01 Výuční list 3 roky 30 13/10 Statistika ANO ANO
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list 3 roky 30 12/3 Statistika ANO ANO
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 Výuční list 3 roky 30 38/17 Statistika ANO ANO
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Výuční list 3 roky 30 24/11 Statistika ANO ANO
Nástavby:
Provozní technika; VYU 23-43-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 15 11/11 Statistika ČJ, M ANO ANO
Provozní elektrotechnika; VYU 26-41-L/52 Maturitní zkouška 2 roky 15 26/15 Statistika ČJ, M ANO ANO
Zkrácené studium:
Strojní mechanik; SVB 23-51-H/01 Výuční list 1 rok 20 8/8 Statistika ANO ANO
Nástrojař; SVB 23-52-H/01 Výuční list 1 rok 20 3/3 Statistika ANO ANO
Obráběč kovů; SVB 23-56-H/01 Výuční list 1 rok 25 4/4 Statistika ANO ANO
Elektrikář – silnoproud; SVB 26-51-H/02 Výuční list 1 rok 25 16/16 Statistika ANO ANO
Elektrikář – silnoproud; Dálková; SVB 26-51-H/02 Výuční list 2 roky 30 38/30 Statistika ANO ANO
Elektromechanik pro zařízení a přístroje; SVB 26-52-H/01 Výuční list 1 rok 25 11/11 Statistika ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace

Maturitní a učební obory, nástavbové denní i dálkové studium, zkrácené studium.

Nabídka učebních a studijních oborů pro školní rok 2023/2024

Tříleté učební obory.

Čtyřleté maturitní obory – jednotlivé obory jsou vzájemně prostupné.

Nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou – pro absolventy tříletých učebních oborů dvouleté denní studium pro získání úplného středního vzdělání vykonáním maturitní zkoušky.

Zkrácené studium – pro absolventy středního vzdělání s maturitou nebo s výučním listem, jedná se o zkrácené jednoleté denní studium nebo dvouleté dálkové studium pro získání vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělávání.

O škole

Přehled oborů, podmínky přihlášení a přihlášky na jednotlivé obory naleznete na webových stránkách naší školy.

Vybavenost školy – odborné dílny a učebny zaměřené na strojní a elektro obory, multimediální, jazykové učebny atd.

Sportovní vyžití – v areálu jsou tenisové kurty, hřiště na minigolf, stoly pro stolní tenis, víceúčelové hřiště pro nohejbal, malý fotbal, volejbal apod., pořádáme lyžařské, vodácké a cyklistické kurzy.

Dny otevřených dveří

Sobota 3. 12. 2022 9.00–13.00 hod., sobota 10. 12. 2022 9.00–13.00 hod., sobota 14. 1. 2023 9.00–13.00 hod. a sobota 11. 2. 2023 9.00–13.00 hod.

Nabízíme také individuální prohlídky po telefonické dohodě nebo nás můžete vidět na veletrzích středních škol.

Certifikát, osvědčení, spolupráce, diplomy a ocenění

Osvědčení HK ČR a Čestné uznání HK ČR. Osvědčení o adopci zvířat v brněnské ZOO. Spolupráce s FEKT VUT Brno. Akreditované pracoviště Pedagogické fakulty MUNI, titul Fakultní škola Pedagogické fakulty MUNI. Ocenění ze soutěží ENERSOL. Ocenění a prvenství v soutěžích odborných dovedností oborů elektrikář – silnoproud, mechanik seřizovač, strojní mechanik, obráběč kovů pod celostátní přehlídkou České ručičky.

Ocenění Doporučeno zaměstnavateli, škola s kvalitní přípravou na zaměstnání.

Výhody pro žáky naší školy

Škola má školní poradenské pracoviště.

Svářečský průkaz a osvědčení o zkoušce svářeče pro učební obory strojní mechanik a nástrojař v rámci výuky – škola hradí 2/3 ceny kurzu. Pro žáky s průměrným prospěchem do 1,5 je kurz zdarma.

Pracovní oděv a obuv do odborného výcviku je zdarma pro žáky učebních i maturitních oborů.

Pro absolventy elektrotechnických oborů získání osvědčení odborné způsobilosti v elektrotechnice zdarma (bývalá vyhl. § 5 č. 50/1978 Sb.).

Burza pracovních příležitostí pro budoucí absolventy školy s účastí oborových firem.

Odborné stáže u regionálních zaměstnavatelů z oboru. Odborné stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Stipendium pro žáky naší školy u vybraných oborů – viz webové stránky školy.

Stravování

Teplá jídla ve školní jídelně. Školní kantýna. Nápojové a potravinové automaty.

Domov mládeže

Domov mládeže je v areálu školy. Kvalitní ubytování. Přístup na internet (Wi-Fi) je zdarma. Možnost stravování ve školní jídelně.

Uplatnění absolventů

  • Ve středních technickohospodářských funkcích
  • V oblasti výroby, odborných instalací, kontroly
  • Revizní, provozní a školicí technik
  • Specializovaný pracovník v obchodě a poradenství
  • Soukromý podnikatel v oboru
logo
Trnkova 2482/113, Brno
tel.: 544 422 811
sekretariat@sssebrno.cz
www.sssebrno.cz
Zobrazit více