Zavřít

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 5. 12. 2020, 12. 12. 2020 a 16. 1. 2021. PZ u oborů zakončených výučním listem (potvrzení od lékaře, prospěch ze ZŠ), u oborů zakončených maturitní zkouškou (potvrzení od lékaře, JPZ, prospěch ze ZŠ, příp. SŠ). Ubytování v areálu školy, cena ubytování pro 1. ročníky 950 Kč/měsíc. Stravování v areálu školy, pro ubytované na domově mládeže možnost večeří. OZP ano, dle individuálních podmínek, nemáme bezbariérový přístup.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování 1150  Kč/měsíc
 • Stravování 704 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Elektrotechnika 26-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 13/9 ČJ,M ANO ANO
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 13/7 ČJ,M ANO ANO
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 12/8 ČJ,M ANO ANO
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 29/15 ČJ,M ANO ANO
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list3 roky 30 12/8 ANO ANO
Nástrojař 23-52-H/01 Výuční list3 roky 30 15/5 ANO ANO
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list3 roky 30 20/14 ANO ANO
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 Výuční list3 roky 30 30/13 ANO ANO
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Výuční list3 roky 30 28/18 ANO ANO
Nástavby:
Provozní technika; VYU 23-43-L/51 Maturitní zkouška2 roky 15 11/11 ČJ,M ANO ANO
Provozní elektrotechnika; VYU 26-41-L/52 Maturitní zkouška2 roky 15 36/15 ČJ,M ANO ANO
Zkrácené studium:
Strojní mechanik; SVB 23-51-H/01 Výuční list1 rok 20 2/2 ANO ANO
Nástrojař; SVB 23-52-H/01 Výuční list1 rok 20 6/6 ANO ANO
Obráběč kovů; SVB 23-56-H/01 Výuční list1 rok 25 7/7 ANO ANO
Elektrikář – silnoproud; SVB 26-51-H/02 Výuční list1 rok 25 9/9 ANO ANO
Elektrikář – silnoproud; Dálková; SVB 26-51-H/02 Výuční list2 roky 30 26/26 ANO ANO
Elektromechanik pro zařízení a přístroje; SVB 26-52-H/01 Výuční list1 rok 25 11/11 ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace

Studijní a učební obory, nástavbové denní i dálkové studium, zkrácené studium.

Nabídka učebních a studijních oborů pro školní rok 2021/2022

 • Tříleté učební obory
 • Čtyřleté studijní obory ukončené maturitní zkouškou – jednotlivé obory jsou vzájemně prostupné
 • Nástavbové studium – pro absolventy tříletých učebních oborů dvouleté denní nebo tříleté dálkové studium pro získání úplného středního vzdělání vykonáním maturitní zkoušky
 • Zkrácené studium – pro absolventy středního vzdělání s maturitou nebo s výučním listem, jedná se o zkrácené jednoleté denní studium nebo dvouleté dálkové studium pro získání vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělávání

O škole

Přehled oborů, podmínky přihlášení a přihlášky na jednotlivé obory naleznete na webových stránkách naší školy.

 • Vybavenost školy – odborné učebny zaměřené na strojní a elektro obory, multimediální učebny, jazykové učebny atd.
 • Sportovní vyžití – v areálu jsou tenisové kurty, hřiště na minigolf, stoly pro stolní tenis, víceúčelové hřiště pro nohejbal, malý fotbal, volejbal apod., pořádáme lyžařské, vodácké a cyklistické kurzy

Den otevřených dveří

 • sobota 5. 12. 2020 9.00–15.00 hod.
 • sobota 12. 12. 2020 9.00–15.00 hod.
 • sobota 16. 1. 2021 9.00–15.00 hod.

Můžete nás také navštívit na Veletrhu středních škol na brněnském výstavišti (BVV) ve dnech 22.–23. 11. 2019.

Certifikát, osvědčení, spolupráce, diplomy a ocenění

 • Certifikát ISO 9001. Osvědčení HK ČR a Čestné uznání HK ČR. Osvědčení o adopci zvířat v brněnské ZOO. Spolupráce s FEKT VUT Brno. Akreditované pracoviště Pedagogické fakulty MUNI, titul Fakultní škola Pedagogické fakulty MUNI. Ocenění ze soutěží ENERSOL. Ocenění a prvenství v soutěžích odborných dovedností oborů elektrikář – silnoproud, mechanik seřizovač, strojní mechanik, obráběč kovů pod celostátní přehlídkou České ručičky.
 • Ocenění Doporučeno zaměstnavateli, škola s kvalitní přípravou na zaměstnání

Výhody pro žáky naší školy

 • Škola má školní poradenské pracoviště
 • Svářečský průkaz a osvědčení o zkoušce svářeče pro učební obory strojní mechanik a nástrojař v rámci výuky – škola hradí 2/3 ceny kurzu, pro žáky s průměrným prospěchem do 1,5 je kurz zdarma
 • Pracovní oděv a obuv do odborného výcviku je zdarma pro žáky učebních a studijních oborů
 • Pro absolventy elektrotechnických oborů získání osvědčení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 5 vyhl. č. 50/1978 Sb. zdarma
 • Burza pracovních příležitostí pro budoucí absolventy školy s účastí oborových firem
 • Odborné stáže u regionálních zaměstnavatelů z oboru
 • Odborné stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+

Stipendium pro žáky naší školy u vybraných oborů – více informací naleznete na webových stránkách naší školy.

Stravování

Teplá jídla ve školní jídelně. Školní kantýna. Nápojové a potravinové automaty.

Domov mládeže

Domov mládeže je v areálu školy. Kvalitní ubytování. Přístup na internet (Wi-Fi) je zdarma. Možnost stravování ve školní jídelně.

Uplatnění absolventů

 • Ve středních technickohospodářských funkcích
 • V oblasti výroby, odborných instalací, kontroly
 • Revizní, provozní a školicí technik
 • Specializovaný pracovník v obchodě a poradenství
 • Soukromý podnikatel v oboru
logologo
Trnkova 2482/113, Brno
tel.: 544 422 811
sekretariat@sssebrno.cz
www.sssebrno.cz

module

 

module

module

Zobrazit více