Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Trnkova 2482/113, Líšeň, 628 00 Brno
Ředitel: Ing. Roman Moliš  Telefon: 544 422 813
Kontakt: Markéta Vlčková  Telefon: 544 422 814
Email: vlckova@sssebrno.cz
WWW: www.sssebrno.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 950 Kč/měs
Stravování: 620 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 00380431
REDIZO: 600013855

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace

Studijní a učební obory, nástavbové denní i dálkové studium, zkrácené studium.

Nabídka učebních a studijních oborů pro školní rok 2020/2021

 • Tříleté učební obory
 • Čtyřleté studijní obory ukončené maturitní zkouškou – jednotlivé obory jsou vzájemně prostupné
 • Nástavbové studium – pro absolventy tříletých učebních oborů dvouleté denní nebo tříleté dálkové studium pro získání úplného středního vzdělání vykonáním maturitní zkoušky
 • Zkrácené studium – pro absolventy středního vzdělání s maturitou nebo s výučním listem, jedná se o zkrácené jednoleté denní studium nebo dvouleté dálkové studium pro získání vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělávání

O škole

Přehled oborů, podmínky přihlášení a přihlášky na jednotlivé obory naleznete na webových stránkách naší školy.

Vybavenost školy – odborné učebny zaměřené na strojní a elektro obory, multimediální učebny, jazykové učebny atd.

Sportovní vyžití – v areálu jsou tenisové kurty, hřiště na minigolf, stoly pro stolní tenis, víceúčelové hřiště pro nohejbal, malý fotbal, volejbal apod., pořádáme lyžařské, vodácké a cyklistické kurzy.

Den otevřených dveří

Sobota 7. 12. 2019 9.00–15.00 hod., sobota 14. 12. 2019 9.00–15.00 hod., středa 8. 1. 2020 15.00–18.00 hod. a sobota 18. 1. 2020 9.00–15.00 hod.

Můžete nás také navštívit na Veletrhu středních škol na brněnském výstavišti (BVV) ve dnech 22.–23. 11. 2019.

Certifikát, osvědčení, spolupráce, diplomy a ocenění

 • Certifikát ISO 9001. Osvědčení HK ČR a Čestné uznání HK ČR. Osvědčení o adopci zvířat v brněnské ZOO. Spolupráce s FEKT VUT Brno. Akreditované pracoviště Pedagogické fakulty MUNI, titul Fakultní škola Pedagogické fakulty MUNI. Ocenění ze soutěží ENERSOL. Ocenění a prvenství v soutěžích odborných dovedností oborů elektrikář – silnoproud, mechanik seřizovač, strojní mechanik, obráběč kovů pod celostátní přehlídkou České ručičky.
 • Ocenění Doporučeno zaměstnavateli, škola s kvalitní přípravou na zaměstnání

Výhody pro žáky naší školy

 • Škola má školní poradenské pracoviště
 • Svářečský průkaz a osvědčení o zkoušce svářeče pro učební obory strojní mechanik a nástrojař v rámci výuky – škola hradí 2/3 ceny kurzu, pro žáky s průměrným prospěchem do 1,5 je kurz zdarma
 • Pracovní oděv a obuv do odborného výcviku je zdarma pro žáky učebních a studijních oborů
 • Pro absolventy elektrotechnických oborů získání osvědčení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 5 vyhl. č. 50/1978 Sb. zdarma
 • Burza pracovních příležitostí pro budoucí absolventy školy s účastí oborových firem
 • Odborné stáže u regionálních zaměstnavatelů z oboru
 • Odborné stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+

Stipendium pro žáky naší školy u vybraných oborů – viz webové stránky školy.

Stravování

Teplá jídla ve školní jídelně. Školní kantýna. Nápojové a potravinové automaty.

Domov mládeže

Domov mládeže je v areálu školy. Kvalitní ubytování. Přístup na internet (Wi-Fi) je zdarma. Možnost stravování ve školní jídelně.

Uplatnění absolventů

 • Ve středních technickohospodářských funkcích
 • V oblasti výroby, odborných instalací, kontroly
 • Revizní, provozní a školicí technik
 • Specializovaný pracovník v obchodě a poradenství
 • Soukromý podnikatel v oboru
logo logo
Trnkova 2482/113, Brno
tel.: 544 422 811
sekretariat@sssebrno.cz
www.sssebrno.cz

module

module

module

module

module

nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 380431

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Elektrotechnika
26-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 15/15 ČJ, M  ANO NE
   
Mechanik strojů a zařízení
23-44-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 10/10 ČJ, M  ANO NE
   
Mechanik seřizovač
23-45-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 17/17 ČJ, M  ANO NE
   
Mechanik elektrotechnik
26-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 33/30 ČJ, M  ANO NE
   
Strojní mechanik
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 12/12   ANO NE
   
Nástrojař
23-52-H/01
Výuční list
3 roky
30 11/11   ANO NE
   
Obráběč kovů
23-56-H/01
Výuční list
3 roky
30 27/27   ANO NE
   
Elektrikář – silnoproud
26-51-H/02
Výuční list
3 roky
30 28/28   ANO NE
   
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
Výuční list
3 roky
30 15/15   ANO NE
   
Nástavby:
Provozní technika; VYU
23-43-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
15 17/15 ČJ, M  ANO NE
   
Provozní elektrotechnika; VYU
26-41-L/52
Maturitní zkouška
2 roky
15 16/15 ČJ, M  ANO NE
   
Provozní elektrotechnika; Dálková; VYU
26-41-L/52
Maturitní zkouška
3 roky
30 14/14 ČJ, M  ANO NE
   
Zkrácené studium:
Strojní mechanik; SVB
23-51-H/01
Výuční list
1 rok
20 0/0   ANO NE
   
Nástrojař; SVB
23-52-H/01
Výuční list
1 rok
20 5/5   ANO NE
   
Obráběč kovů; SVB
23-56-H/01
Výuční list
1 rok
25 6/6   ANO NE
   
Elektrikář – silnoproud; SVB
26-51-H/02
Výuční list
1 rok
25 8/8   ANO NE
   
Elektrikář – silnoproud; Dálková; SVB
26-51-H/02
Výuční list
2 roky
30 42/30   ANO NE
   
Elektromechanik pro zařízení a přístroje; SVB
26-52-H/01
Výuční list
1 rok
25 3/3   ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 7. 12. 2019 od 9:00 do 15:00 hod., 14. 12. 2019 od 9:00 do 15:00 hod., 8. 1. 2020 od 15:00 do 18:00 hod. a 18. 1. 2020 od 9:00 do 15:00 hod. Přehled oborů, podmínky přihlášení a přihlášky naleznou zájemci na webových stránkách školy. Vybavenost školy – nově vybudovaná učebna odborného výcviku pro strojírenské obory, odborné učebny pro elektrotechnické obory, multimediální a jazykové učebny. Sportovní vyžití – v areálu školy jsou tenisové kurty, hřiště na minigolf, stoly pro stolní tenis a víceúčelové hřiště pro míčové sporty, pořádáme lyžařské, vodácké a cyklistické kurzy.nahoru