Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Trnkova 2482/113, Líšeň, 628 00 Brno
Ředitel: Ing. Roman Moliš  Telefon: 544 422 813
Kontakt: Ing. Jana Macíková  Telefon: 544 422 815
Email: sekretariat@sssebrno.cz
WWW: www.sssebrno.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1000 Kč/měs
Stravování: 630 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 00380431
REDIZO: 600013855

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace

Studijní a učební obory, nástavbové denní i dálkové studium, zkrácené studium.

Nabídka učebních a studijních oborů pro školní rok 2019/2020

 • 3leté učební obory
 • 4leté studijní obory ukončené maturitní zkouškou – jednotlivé obory jsou vzájemně prostupné
 • Nástavbové studium – pro absolventy tříletých učebních oborů dvouleté denní nebo tříleté dálkové studium pro získání úplného středního vzdělání vykonáním maturitní zkoušky
 • Zkrácené studium – pro absolventy středního vzdělání s maturitou nebo s výučním listem, jedná se o zkrácené jednoleté denní studium nebo dvouleté dálkové studium pro získání vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělávání

O škole

Přehled oborů, podmínky přihlášení a přihlášky na jednotlivé obory naleznete na webových stránkách naší školy.

 • Vybavenost školy – odborné učebny zaměřené na strojní a elektro obory, multimediální učebny, jazykové učebny atd.
 • Sportovní vyžití – v areálu jsou tenisové kurty, hřiště na minigolf, stoly pro stolní tenis, víceúčelové hřiště pro nohejbal, malý fotbal, volejbal apod., pořádáme lyžařské, vodácké a cyklistické kurzy

Den otevřených dveří

 • sobota 7. 12. 2019 9.00–15.00 hod.
 • sobota 14. 12. 2019 9.00–15.00 hod.
 • středa 8. 1. 2020 15.00–18.00 hod.
 • sobota 18. 1. 2020 9.00–15.00 hod.

Můžete nás také navštívit na Veletrhu středních škol na Brněnském výstavišti (BVV) ve dnech 23.–24. 11. 2018.

Certifikát, osvědčení, spolupráce, diplomy a ocenění

 • Certifikát ISO 9001. Osvědčení HK ČR a Čestné uznání HK ČR. Osvědčení o adopci zvířat v brněnské ZOO. Spolupráce s FEKT VUT Brno. Akreditované pracoviště Pedagogické fakulty MU, titul Fakultní škola Pedagogické fakulty MU. Ocenění ze soutěží ENERSOL. Ocenění a prvenství v soutěžích odborných dovedností oborů elektrikář – silnoproud, mechanik seřizovač, strojní mechanik, obráběč kovů pod celostátní přehlídkou České ručičky.
 • Ocenění Doporučeno zaměstnavateli, škola s kvalitní přípravou na zaměstnání

Výhody pro žáky naší školy

 • Škola má školní poradenské pracoviště
 • Svářečský průkaz a osvědčení o zkoušce svářeče pro učební obory strojní mechanik a nástrojař v rámci výuky – škola hradí 2/3 ceny kurzu. Pro žáky s průměrným prospěchem do 1,5 je kurz zdarma.
 • Pracovní oděv a obuv do odborného výcviku je zdarma pro žáky učebních a studijních oborů
 • Pro absolventy elektrotechnických oborů získání osvědčení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 5 vyhl. č. 50/1978 Sb. zdarma
 • Burza pracovních příležitostí pro budoucí absolventy školy s účastí oborových firem
 • Odborné stáže u regionálních zaměstnavatelů z oboru
 • Odborné stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+

Stipendium pro žáky naší školy u vybraných oborů – viz webové stránky školy.

Stravování

Teplá jídla ve školní jídelně. Školní kantýna. Nápojové a potravinové automaty.

Domov mládeže

Domov mládeže je v areálu školy. Kvalitní ubytování. Přístup na internet (Wi-Fi) je zdarma. Možnost stravování ve školní jídelně.

Uplatnění absolventů

 • Ve středních technickohospodářských funkcích
 • V oblasti výroby, odborných instalací, kontroly
 • Revizní, provozní a školicí technik
 • Specializovaný pracovník v obchodě a poradenství
 • Soukromý podnikatel v oboru
logo logo
Trnkova 2482/113, Brno
tel.: 544 422 811
sekretariat@sssebrno.cz
www.sssebrno.cz

module

 

module

module

module

module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 380431

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Elektrotechnika
26-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 13/13 ČJ, M  ANO NE
   
Mechanik strojů a zařízení
23-44-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 13/13 ČJ, M  ANO NE
   
Mechanik seřizovač
23-45-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 13/13 ČJ, M  ANO NE
   
Mechanik elektrotechnik
26-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 13/13 ČJ, M  ANO NE
   
Strojní mechanik
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 8/8   ANO NE
   
Nástrojař
23-52-H/01
Výuční list
3 roky
30 8/8   ANO NE
   
Obráběč kovů
23-56-H/01
Výuční list
3 roky
30 8/8   ANO NE
   
Elektrikář – silnoproud
26-51-H/02
Výuční list
3 roky
30 24/24   ANO NE
   
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
Výuční list
3 roky
30 12/12   ANO NE
   
Nástavby:
Provozní technika; VYU
23-43-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
15 11/11 ČJ, M  ANO NE
   
Provozní elektrotechnika; VYU
26-41-L/52
Maturitní zkouška
2 roky
15 22/15 ČJ, M  ANO NE
   
Provozní elektrotechnika; Dálková; VYU
26-41-L/52
Maturitní zkouška
3 roky
30 11/11 ČJ, M  ANO NE
   
Zkrácené studium:
Strojní mechanik; SVB
23-51-H/01
Výuční list
1 rok
20 3/3   ANO NE
   
Nástrojař; SVB
23-52-H/01
Výuční list
1 rok
20 3/3   ANO NE
   
Obráběč kovů; SVB
23-56-H/01
Výuční list
1 rok
25 2/2   ANO NE
   
Elektrikář – silnoproud; SVB
26-51-H/02
Výuční list
1 rok
25 4/4   ANO NE
   
Elektrikář – silnoproud; Dálková; SVB
26-51-H/02
Výuční list
2 roky
30 36/30   ANO NE
   
Elektromechanik pro zařízení a přístroje; SVB
26-52-H/01
Výuční list
1 rok
25 7/7   ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: so 7. 12. 2019 9:00–15:00 hod., so 14. 12. 2019 9:00–15:00 hod., st 8. 1. 2020 15:00–18:00 hod. a so 18. 1. 2020 9:00–15:00 hod., v jiných pracovních dnech individuálně na základě telefonické dohody.nahoru