Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání
Poštovní adresa: Za Černým mostem 362/3, Hloubětín, 198 00 Praha 9
Ředitel: Ing. Zdeňka Matoušová  Telefon: 281 028 902
Kontakt: Věra Hendrychová  Telefon: 281 028 904
Email: sougastropraha9@seznam.cz
WWW: www.sougastro.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1600 Kč/měs
Stravování: 1100 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 49629077
REDIZO: 600006387

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání

Charakteristika SOU

Střední odborné učiliště je komplexním školským zařízením s kvalitním vybavením učeben a moderním nadstandardním řešením žákovských pracovišť praktického vyučování.

Učiliště je zaměřeno na přípravu žáků pro hotelnictví, gastronomii, obchod a podnikání.

Možnosti studia žáků v těchto oborech vzdělávání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou – čtyřleté denní studium.

 • 65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP Hotelnictví a turismus) se zaměřením na ICT v hotelovém provozu
 • 66-41-L/01 Obchodník (ŠVP Obchodník) se zaměřením na logistiku v obchodě

Absolventi získávají znalosti a dovednosti pro výkon širokého rozsahu odborných pozic v obchodě, hotelnictví a gastronomii. Vyučované jazyky: AJ, NJ.

Střední vzdělání s výučním listem – tříleté denní studium

 • 29-53-H/01 Pekař (ŠVP Pekař)
 • 29-54-H/01 Cukrář (ŠVP Cukrář)
 • 29-56-H/01 Řezník-uzenář (ŠVP Řezník-uzenář)
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník (ŠVP Kuchař-číšník)
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník (ŠVP Kuchař)
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník (ŠVP Číšník-servírka)
 • 66-51-H/01 Prodavač (ŠVP Prodavač květin)
 • 66-52-H/01 Aranžér (ŠVP Aranžér a propagace)

Všechny obory jsou určeny pro chlapce i dívky. Pro přijetí je vyžadováno lékařské potvrzení o zdravotním stavu uchazeče.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou – dvouleté denní studium.

Pro absolventy tříletého studia s výučním listem

 • 64-41-L/51 Podnikání (ŠVP Podnikání)

Proč studovat na této škole?

 • Nadstandardní materiální zázemí pro praktické vyučování, prioritně jsou rozvíjeny partnerské vztahy s renomovanými hotely, restauracemi a obchodními řetězci, na jejichž pracovištích žáci vykonávají část odborného výcviku a učební praxe
 • Vzhledem k dobré spolupráci s obchodními a gastronomickými organizacemi mají absolventi po ukončení vzdělávání uplatnění na trhu práce
 • SOU podporuje a zajišťuje účast žáků na odborných soutěžích, výstavách, veletrzích a exkurzích
 • Žáci mají možnost absolvovat barmanský a baristický kurz
 • SOU ve spolupráci s partnery realizuje pro žáky odborné stáže v Itálii a Německu
 • Možnost ubytování ve vlastním domově mládeže
 • SOU poskytuje cateringové, ubytovací a stravovací služby

Podmínky přijetí: úspěšné ukončení základního vzdělání, v přijímacím řízení splnění podmínek pro přijetí, stanovených prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zdravotní způsobilosti, v souladu se zákonnými předpisy.

Střední odborné učiliště dává zájemcům o studium možnost seznámit se s nabídkou studia, s obsahem, organizací a podmínkami, prostřednictvím Dnů otevřených dveří – termíny aktuálně na webových stránkách školy.

Prohlídka školy možná po telefonické domluvě (281 028 956, 281 028 904, 724 909 426).

logo
Za Černým mostem 362/3, Praha 9
tel.: 281 028 990
sougastropraha9@seznam.cz
www.sougastro.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 563722

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Hotelnictví (Hotelnictví a turismus se zaměřením na ICT v hotelovém provozu)
65-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
45 46/33 ČJ, M  NE NE
  Doporučený prospěch: 2
Obchodník (Obchodník se zaměřením na logistiku v obchodě)
66-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 11/6 ČJ, M  NE NE
  Doporučený prospěch: 2
Pekař (Pekař)
29-53-H/01
Výuční list
3 roky
30 16/13   NE NE
  Doporučený prospěch: 2,6
Cukrář (Cukrář)
29-54-H/01
Výuční list
3 roky
60 82/39   NE NE
  Doporučený prospěch: 2,4
Řezník-uzenář (Řezník-uzenář)
29-56-H/01
Výuční list
3 roky
15 16/9   NE NE
  Doporučený prospěch: 2,6
Kuchař-číšník (Kuchař, číšník)
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
105 134/69   NE NE
  Doporučený prospěch: 2,4
Prodavač (Prodavač květin)
66-51-H/01
Výuční list
3 roky
15 19/11   NE NE
  Doporučený prospěch: 2,6
Aranžér (Aranžér a propagace)
66-52-H/01
Výuční list
3 roky
45 51/24   NE NE
  Doporučený prospěch: 2,4
Nástavby:
Podnikání (Podnikání); VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
60 90/51 ČJ, M  NE NE
  Doporučený prospěch: 2

Doplňkové informace:

DOD: 20. 10. 2018, 1. 12. 2018 a 19. 1. 2019, vždy od 10:00 do 15:00 hod., informační náborová kancelář tel. 281 028 956, 724 909 426, od října 2018 každé úterý od 10:00 do 18:00 hod.nahoru