Zavřít

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

2. kolo přijímacího řízení

Škola vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. (Obory, kterých se to týká, vám sdělí vedení školy).

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

 • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ
 • Ubytování 800  Kč/měsíc
 • Stravování 2350 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) 65-42-M/01 Maturitní zkouška4 roky 60 52/47 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 2.15
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Maturitní zkouška4 roky 60 149/60 Statistika ČJ, M ANO NE
Sociální činnost 75-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 60 60/60 Statistika ČJ, M ANO ANO
Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Maturitní zkouška4 roky 30 112/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Klempíř 23-55-H/01 Výuční list3 roky 25 9/9 Statistika ANO NE
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 23-68-H/01 Výuční list3 roky 30 19/19 Statistika ANO NE
Doporučený prospěch: 3.2
Elektrikář 26-51-H/01 Výuční list3 roky 30 22/22 Statistika ANO NE
Doporučený prospěch: 3.2
Instalatér 36-52-H/01 Výuční list3 roky 30 29/28 Statistika ANO NE
Doporučený prospěch: 3.5
Zedník 36-67-H/01 Výuční list3 roky 30 15/15 Statistika ANO NE
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list3 roky 90 34/33 Statistika ANO NE
Doporučený prospěch: 3.5

Podrobné informace o škole

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Škola vznikla 1. 9. 2012 sloučením dvou subjektů s dlouholetou tradicí (Střední pedagogická škola J. H. Pestalozziho Litoměřice, Komenského 3 a Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb Litoměřice, Dlouhá 6) a patří tak mezi největší školy Litoměřicka.

Škola vzdělává v denní formě studia ve studijních i učebních oborech.

Obory vzdělání

Studijní (čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou)

 • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
 • přijímáme 60 žáků
 • 75-41-M/01 Sociální činnost (Aktivizační pracovník)
 • přijímáme 30 žáků
 • 75-41-M/01 Sociální činnost (Sociálně právní služby)
 • přijímáme 30 žáků
 • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum
 • přijímáme 30 žáků
 • 65-42-M/01 Hotelnictví
 • přijímáme 60 žáků

Učební (tříleté, ukončené výučním listem)

 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník
 • přijímáme 60 žáků
 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
 • přijímáme 30 žáků
 • 36-52-H/01 Instalatér
 • přijímáme 30 žáků, žáci mohou čerpat stipendium poskytované Ústeckým krajem
 • 36-67-H/01 Zedník
 • přijímáme 30 žáků, žáci mohou čerpat stipendium poskytované Ústeckým krajem
 • 26-51-H/01 Elektrikář
 • přijímáme 24 žáků, žáci mohou čerpat stipendium poskytované Ústeckým krajem
 • 23-55-H/01 Klempíř
 • přijímáme 30 žáků, žáci mohou čerpat stipendium poskytované Ústeckým krajem

Podrobné informace o jednotlivých oborech a podmínkách přijímacího řízení naleznou uchazeči na www stránkách školy v sekci Přijímací řízení, Studijní obory, Učební obory.

Škola je státní, školné se neplatí.

Žákům nabízíme kromě vzdělávání i spoustu odborných seminářů a kurzů ke zvoleným oborům (barmanský a cukrářský kurz, carving, baristický kurz, svařování plamenem a svařování plastů…), účast v mezinárodních projektech, možnost získání řidičského průkazu skupiny „B“ a spoustu mimoškolních aktivit (pěvecký sbor, divadelní soubor, Klub mladého diváka, sportovní aktivity – s námi si můžete zahrát florbal, volejbal, fotbal, softbal, nohejbal, sálovou kopanou, bowling, piškvorky, stolní tenis a spoustu netradičních sportů).

Z cizích jazyků se na škole vyučují anglický, německý, francouzský a ruský jazyk, pro zájemce nabízíme též nepovinnou výuku italštiny a španělštiny.

Škola je vybavena několika počítačovými učebnami a jednou multimediální učebnou, odbornými knihovnami a studovnou. Jedna z tělocvičen je vybavena i lezeckou stěnou.

Pro žáky organizujeme sportovní kurzy (plavání, lyžování a snowboarding, cyklistika, vodáctví, trekking, lanové centrum).

Na škole působí výchovní poradci a preventisté sociálně patologických jevů.

Ubytování je zajištěno na domovech mládeže, stravování (obědy i celodenní stravu) zajišťují školní jídelny, ve škole jsou zřízeny školní bufety.

Podrobnější informace o jednotlivých oborech i o škole mohou získat zájemci o studium a jejich rodiče ve „Dnech otevřených dveří“, které proběhnou ve dnech 8. 12. 2021, 12. 1. 202216. 2. 2022 vždy od 9.00 do 17.00 hod.

logo
Komenského 754/3, Litoměřice
tel.: 416 574 880, 416 574 950
skola@sslitomerice.cz
www.sslitomerice.cz
Zobrazit více