Zavřít

Evropská akademie vzdělávání SE

Studium na „Evropské akademii vzdělávání“ je určeno každému, kdo si chce zvýšit kvalifikaci dalším studiem a získat tak konkurenční výhodu na trhu práce. Studovat lze od učňovského oboru elektrikáře přes profesní kvalifikace a maturitní obor logistik až po vysokoškolské vzdělání na úrovni MBA, Ph.D. a dalších. Studium i přednášky probíhají  on-line. Vzdělávat se je tedy možné z jakéhokoli místa na světě.

Evropská akademie vzdělávání je unikátní škola poskytující vzdělání, kvalifikace a rekvalifikace nejen pro absolventy základních škol a to jak na úrovni středního odborného učiliště, tak na úrovni střední odborné školy.

Studovat lze velmi žádaný učňovský obor Elektrikář zakončený státní zkouškou z profesní kvalifikace a s možností získání výučního listu nebo středoškolský obor Logistik zakončený státní zkouškou z profesní kvalifikace a s možností složení maturitní zkoušky.

Naše škola si zakládá na rozvoji vyučovací metody student-centric, jejímž cílem je individuální přístup ke každému studentovi podle jeho osobních potřeb. Díky této metodě je úspěšnost absolvování studia velmi vysoká a je také kreativní a zábavná pro každého studenta. Délka studia je individuální dle schopností každého jednotlivce. Ke zkouškám je možné se přihlásit už za jeden rok od zahájení. Díky spolupráci s významnými českými firmami se studenti neučí jen teorii, ale vše co se učí mohou vidět přímo v praxi.

Všichni vyučující a lektoři školy nejsou jen teoretici, ale každý z nich má za sebou mnohaletou praxi v oboru a mnoho z nich přenáší do výuky zkušenosti z vlastního byznysu a řízení firem.

Velkou výhodou studia na Evropské akademii vzdělávání je také možnost přihlásit se ke studiu kdykoli v průběhu roku a není tedy nutné čekat na konkrétní období.

Vzhledem k nedostatku kapacit středních odborných učilišť a středních odborných škol nyní rozšiřujeme výukové kapacity tak, aby bylo možné přijmout každého studenta.

Mít maturitu znamená obecně prokázat určitou úroveň znalostí. Studiu je rovněž nutné věnovat čas. Nicméně škola by měla být otevřeným prostředím, které je dostupné všem zájemcům, kteří projevují touhu se vzdělávat.

Neměla by potenciální kandidáty na další vzdělávání tedy omezovat z hlediska místa. A měla by také umožnit studentům rozvrhnout si studium tak, aby bylo možné jej skloubit s profesním i osobním životem. A právě to vám umožní vzdělávání online formou.

Tento model uplatňuje i Evropská akademie vzdělávání. Škola nabízí v současné době vzdělání v několika stupních, a to vždy právě jako online koncept. Takto pojaté studium je na maturitní úrovni zaštítěno zákonem o profesní kvalifikaci č. 179/2006 Sb.

Obor Elektrikář (26-51-H/01) spadá pod úplnou profesní kvalifikaci, ta je určena uchazečům, kteří již elektrikáře dělají, ale nemají vzdělání. Rovněž mohou kvalifikaci absolvovat i uchazeči, kteří chtějí rozšířit svoji uplatnitelnost v podnikání nebo na trhu práce.

Absolvent kvalifikace je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii.

Po získání roční praxe může absolvent pracovat jako OSVČ nebo revizní technik.

Tento způsob umožňuje všem studentům rozvrhnout si studium tak, aby si jej mohli v plné míře přizpůsobit vlastním silám i časovým možnostem. Studovat je možné v jakémkoli věku i výchozí profesní a rodinné situaci.

Celý tým Evropské akademie vzdělávání se těší, že se bude podílet na rozvoji i vaší budoucnosti.

logo
Cukrova 560/2, Praha 9
tel.: 228 229 931
info@europeanacademy.cz
www.europeanacademy.cz