Zavřít

Collegium Humanum Varšavská univerzita managementu

Kontakty na školu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Specializace Pedagogika bakalářský kombinovaná 3 roky
Andragogika a management ve vzdělávání bakalářský kombinovaná 3 roky
Diagnostika a pedagogická terapie bakalářský kombinovaná 3 roky
Didaktika se zaměřením na předškolní výchovu a první stupeň základní školy bakalářský kombinovaná 3 roky
Etika v managementu vzdělávacích organizací bakalářský kombinovaná 3 roky
Kariérové poradenství a coaching bakalářský kombinovaná 3 roky
Management ve zdravotnictví bakalářský kombinovaná 3 roky
Péče a podpora osob se zdravotním postižením bakalářský kombinovaná 3 roky
Péče v jeslích a mateřské škole bakalářský kombinovaná 3 roky
Pedagogika cestovního ruchu a rekreace bakalářský kombinovaná 3 roky
Pedagogika kultury médií bakalářský kombinovaná 3 roky
Pedagogika péče a podpory seniorů bakalářský kombinovaná 3 roky
Pedagogika péče a výchovy bakalářský kombinovaná 3 roky
Pedagogika práce a řízení lidských zdrojů bakalářský kombinovaná 3 roky
Resocializace se zaměřením na sociální a kriminální prevenci bakalářský kombinovaná 3 roky
Školní pedagogika s pedagogickou terapií bakalářský kombinovaná 3 roky
Sociální pedagogika s psychopedagogikou bakalářský kombinovaná 3 roky
Zdravotní pedagogika s psychodietetikou bakalářský kombinovaná 3 roky
Specializace Sociální práce bakalářský kombinovaná 3 roky
Asistent v rodině bakalářský kombinovaná 3 roky
Management v sociálních službách bakalářský kombinovaná 3 roky
Management zdravotních a sociálních služeb bakalářský kombinovaná 3 roky
Mezinárodní sociální a humanitární pomoc bakalářský kombinovaná 3 roky
Organizace místních komunit a sociálních služeb bakalářský kombinovaná 3 roky
Sociální a charitativní práce bakalářský kombinovaná 3 roky
Sociální práce a penitenciární péče bakalářský kombinovaná 3 roky
Sociální práce s menšinami, migranty a uprchlíky bakalářský kombinovaná 3 roky
Sociální práce se zdravotně znevýhodněnými a seniory bakalářský kombinovaná 3 roky
Sociální práce ve veřejné správě bakalářský kombinovaná 3 roky
Systémy podpory seniorů a osob se zdravotním postižením bakalářský kombinovaná 3 roky
Specializace Management bakalářský kombinovaná 3 roky
Bezpečnostní a krizový management bakalářský kombinovaná 3 roky
Diplomacie, jednání a komunikace v mezinárodním obchodě bakalářský kombinovaná 3 roky
Doprava, logistika a spedice bakalářský kombinovaná 3 roky
HR a Talent management (Řízení lidských zdrojů) bakalářský kombinovaná 3 roky
Internetový marketing (e-mailový marketing a e-commerce) bakalářský kombinovaná 3 roky
Komunikace image (PR, Branding, Reklama a Social media) bakalářský kombinovaná 3 roky
Management cestovního ruchu bakalářský kombinovaná 3 roky
Management v samosprávě obcí bakalářský kombinovaná 3 roky
Management ve veřejné správě bakalářský kombinovaná 3 roky
Management ve zdravotnictví bakalářský kombinovaná 3 roky
Marketing bakalářský kombinovaná 3 roky
Marketing a řízení prodeje bakalářský kombinovaná 3 roky
Obchodní a mezinárodní marketing bakalářský kombinovaná 3 roky
Obchodní psychologie a coaching bakalářský kombinovaná 3 roky
Řízení malých a středně velkých podniků (MSP) bakalářský kombinovaná 3 roky
Sportovní management bakalářský kombinovaná 3 roky
Správa dat a analýza Big Data bakalářský kombinovaná 3 roky
Specializace Pedagogika navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Andragogika a profesní poradenství navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Diagnostika a pedagogická terapie navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Didaktika se zaměřením na předškolní výchovu a první stupeň základní školy navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Etika managementu vzdělávacích organizací navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Kariérové poradenství a coaching navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Management ve vzdělávání a sociálních službách navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Management ve zdravotnictví navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Péče a podpora osob se zdravotním postižením navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Péče v jeslích a mateřské škole navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Pedagogika cestovního ruchu a rekreace navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Pedagogika kultury a médií navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Pedagogika péče a podpor seniorů navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Pedagogika péče a výchovy navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Pedagogika práce a řízení lidských zdrojů navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Resocializace navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Školní pedagogika s pedagogickou terapií navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Školní pedagogika s psychopedagogikou navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Školní pedagogika se zaměřením na prevenci závislostí a socioterapii navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Sociální pedagogika s psychopedagogikou navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Zdravotní pedagogika s psychodietetikou navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Specializace Sociální práce navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Management v sociálních službách navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Management zdravotních a sociálních služeb navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Mezinárodní sociální a humanitární práce navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Organizace sociální pomoci navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Sociální a charitativní práce navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Sociální práce a penitenciární péče navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Sociální práce s menšinami, migranty a uprchlíky navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Sociální práce s rodinou navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Sociální práce se zdravotně znevýhodněnými a seniory navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Sociální práce ve veřejné správě navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Specializace Psychologie navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Forenzní psychologie navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Jednotné magisterské studium psychologie pro bakaláře a magistry navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Klinická psychologie navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Obecná psychologie navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Podnikatelská psychologie a coaching navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Psychologie dětí a mládeže navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Psychologie reklamy a médií navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Psychologie rodiny navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Psychologie závislosti navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Psychosexuologie navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Psychoterapie navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Sociální psychologie navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Soudní psychologie navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Specializace Učitelská Pedagogika navazující magisterský distanční 2 roky
Jednotné magisterské studium Předškolní pedagogika a pedagogika 1. stupně navazující magisterský distanční 2 roky
Pedagogika pro licencjaty (bakaláře) a magistry Předškolní pedagogika a pedagogika 1. stupně navazující magisterský distanční 2 roky
Specializace Management navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Bezpečnostní a krizový management navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Diplomacie, jednání a komunikace v mezinárodním obchodě navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Doprava, logistika a spedice navazující magisterský kombinovaná 2 roky
HR a Talent management (Řízení lidských zdrojů) navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Internetový marketing (e-mailový marketing a e-commerce) navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Komunikace image (PR, Branding, Reklama a Social media) navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Management cestovního ruchu navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Management v samosprávě obcí navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Management ve veřejné správě navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Management ve zdravotnictví navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Marketing navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Marketing a řízení prodeje navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Obchodní a mezinárodní marketing navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Obchodní psychologie a coaching navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Řízení malých a středně velkých podniků (MSP) navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Sportovní management navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Správa dat a analýza Big Data navazující magisterský kombinovaná 2 roky