Zavřít

Collegium Humanum Varšavská univerzita managementu

Kontakty na školu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Pedagogika bakalářský kombinovaná 3 roky
Andragogika a management ve vzdělávání bakalářský kombinovaná 3 roky
Diagnostika a pedagogická terapie bakalářský kombinovaná 3 roky
Didaktika se zaměřením na předškolní výchovu a první stupeň základní školy bakalářský kombinovaná 3 roky
Etika v managementu vzdělávacích organizací bakalářský kombinovaná 3 roky
Kariérové poradenství a coaching bakalářský kombinovaná 3 roky
Management ve zdravotnictví bakalářský kombinovaná 3 roky
Péče a podpora osob se zdravotním postižením bakalářský kombinovaná 3 roky
Péče v jeslích a mateřské škole bakalářský kombinovaná 3 roky
Pedagogika cestovního ruchu a rekreace bakalářský kombinovaná 3 roky
Pedagogika kultury médií bakalářský kombinovaná 3 roky
Pedagogika péče a podpory seniorů bakalářský kombinovaná 3 roky
Pedagogika péče a výchovy bakalářský kombinovaná 3 roky
Pedagogika práce a řízení lidských zdrojů bakalářský kombinovaná 3 roky
Resocializace se zaměřením na sociální a kriminální prevenci bakalářský kombinovaná 3 roky
Školní pedagogika s pedagogickou terapií bakalářský kombinovaná 3 roky
Sociální pedagogika s psychopedagogikou bakalářský kombinovaná 3 roky
Zdravotní pedagogika s psychodietetikou bakalářský kombinovaná 3 roky
Obory Sociální práce bakalářský kombinovaná 3 roky
Sociální a charitativní práce bakalářský kombinovaná 3 roky
Sociální práce se zdravotně znevýhodněnými a seniory bakalářský kombinovaná 3 roky
Sociální práce ve veřejné správě bakalářský kombinovaná 3 roky
Sociální práce s menšinami, migranty a uprchlíky bakalářský kombinovaná 3 roky
Management sociálních služeb bakalářský kombinovaná 3 roky
Mezinárodní sociální a humanitární práce bakalářský kombinovaná 3 roky
Sociální práce a penitenciární péče bakalářský kombinovaná 3 roky
Organizace místních komunit a sociálních služeb bakalářský kombinovaná 3 roky
Systémy podpory seniorů a osob se zdravotním postižením bakalářský kombinovaná 3 roky
Asistent v rodině bakalářský kombinovaná 3 roky
Obory Pedagogika magisterský kombinovaná 2 roky
Andragogika a profesní poradenství magisterský kombinovaná 2 roky
Diagnostika a pedagogická terapie magisterský kombinovaná 2 roky
Didaktika se zaměřením na předškolní výchovu a první stupeň základní školy magisterský kombinovaná 2 roky
Etika managementu vzdělávacích organizací magisterský kombinovaná 2 roky
Kariérové poradenství a coaching magisterský kombinovaná 2 roky
Management ve vzdělávání a sociálních službách magisterský kombinovaná 2 roky
Management ve zdravotnictví magisterský kombinovaná 2 roky
Péče a podpora osob se zdravotním postižením magisterský kombinovaná 2 roky
Péče v jeslích a mateřské škole magisterský kombinovaná 2 roky
Pedagogika cestovního ruchu a rekreace magisterský kombinovaná 2 roky
Pedagogika kultury a médií magisterský kombinovaná 2 roky
Pedagogika péče a podpor seniorů magisterský kombinovaná 2 roky
Pedagogika péče a výchovy magisterský kombinovaná 2 roky
Pedagogika práce a řízení lidských zdrojů magisterský kombinovaná 2 roky
Resocializace magisterský kombinovaná 2 roky
Školní pedagogika s pedagogickou terapií magisterský kombinovaná 2 roky
Školní pedagogika s psychopedagogikou magisterský kombinovaná 2 roky
Zdravotní pedagogika s psychodietetikou magisterský kombinovaná 2 roky
Školní pedagogika se zaměřením na prevenci závislostí a socioterapii magisterský kombinovaná 2 roky
Obory Sociální práce magisterský kombinovaná 2 roky
Sociální a charitativní práce magisterský kombinovaná 2 roky
Sociální práce ve veřejné správě magisterský kombinovaná 2 roky
Sociální práce s menšinami, migranty a uprchlíky magisterský kombinovaná 2 roky
Management sociálních služeb magisterský kombinovaná 2 roky
Mezinárodní sociální a humanitární práce magisterský kombinovaná 2 roky
Sociální práce a penitenciární péče magisterský kombinovaná 2 roky
Organizace sociální pomoci magisterský kombinovaná 2 roky
Sociální práce s rodinou magisterský kombinovaná 2 roky
Sociální práce se zdravotně znevýhodněnými a seniory magisterský kombinovaná 2 roky