Zavřít

Evropská akademie vzdělávání SE

Kontakty na školu

Doplňující informace

Studium na „Evropské akademii vzdělávání“ je určeno každému, kdo si chce zvýšit kvalifikaci dalším studiem a získat tak konkurenční výhodu na trhu práce. Studovat lze od učňovského oboru elektrikáře přes profesní kvalifikace a maturitní obor logistik až po vysokoškolské vzdělání na úrovni MBA, Ph.D. a dalších. Studium i přednášky probíhají online. Vzdělávat se je tedy možné z jakéhokoli místa na světě.
Zobrazit více

Podrobné informace o škole

Evropská akademie vzdělávání SE

Evropská akademie vzdělávání je unikátní instituce poskytující online vysokoškolské vzdělání v prestižních oborech na bakalářské, magisterské, inženýrské a doktorské úrovni a zajišťuje tak vysokou uplatnitelnost na trhu práce. Unikátnost školy spočívá mimo jiné v možnosti komplexního vzdělávání se od učebního oboru a střední školy až po školu vysokou. Díky tomuto unikátnímu způsobu výuky označilo ministerstvo průmyslu a obchodu Evropskou akademii vzdělávání za jedinečnou instituci poskytující komplexní systém edukace.

Díky studiu prestižních oborů v oblasti managementu, podnikání, řízení lidských zdrojů, práva a státní správy získáte prestižní, mezinárodně uznávaný titul. Jako absolvent tak máte velkou šanci uplatnění na významných pracovních místech, při kariérním postupu nebo budování vlastního byznysu nejen na domácí půdě, ale kdekoli v zahraničí.

Lektoři akademie nejsou jen teoretici, všichni mají za sebou mnohaletou pracovní praxi v různých společnostech a vlastním byznysu. Naši lektoři se mohou pyšnit i několika patenty. Díky tomu rozvíjíme vlastní výzkumné pracoviště a posouváme tak úroveň vzdělání akademie ještě výše.

Celé studium, přednášky i testování probíhají online formou, vzdělávat se je tak možné odkudkoli podle vašich časových možností, což se v této náročné době ukazuje jako velmi výhodné. V závislosti na potřebách každého studenta a pokrokové výukové metodě student-centric je možné využívat také osobních nebo online konzultací s jednotlivými lektory. Všechny obory lze studovat jak v českém, tak v anglickém jazyce.

Co je MBA?

Titulem MBA se označují absolventi manažerského vzdělávání. Jde o magisterský stupeň, v rámci boloňského procesu je řazen do druhého cyklu, v Evropě je uváděn jako EQF 7.

Typický je hlavně pro anglosaský svět, svoje kořeny má v USA. Poprvé se objevil již v roce 1910. Získat se ale dá i v tuzemsku. V Česku patří do kategorie tzv. profesního vzdělávání, jedná se tedy o titul neakademický.

Podmínkou k tomu, abyste jej mohli obdržet, je ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském stupni, eventuálně vzdělání středoškolské s maturitou a dostatečná praxe. Následně se titul uvádí za jménem.

Komu se vyplatí titul MBA?

Studium je prakticky zaměřené, v současné době už však není výsadou pouze vrcholových manažerů. Kromě nich využijí titul MBA také podnikatelé a všichni ti, kteří aspirují na pozice úspěšných lídrů.

Kromě OSVČ uplatní tento typ vzdělávání také pracovníci ve státní správě, zaměstnanci ve zdravotnickém sektoru nebo pracovníci v neziskovém sektoru. Vytěžit z něj užitečné poznatky ale mohou jednoduše všichni ti, kteří chtějí pracovat na svém osobním rozvoji.

Celý tým Evropské akademie vzdělávání se těší, že se bude podílet na rozvoji i vaší budoucnosti.

logo
Cukrova 560/2, Praha 9
tel.: 228 229 931
info@europeanacademy.cz
www.europeanacademy.cz
Zobrazit více