Zavřít

Universitas Humanitas Philia Pragensis

Kontakty na školu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Psychologie magisterský kombinovaná 5 let
Management – Řízení bezpečnosti bakalářský kombinovaná 3 roky

Podrobné informace o škole

Přijímací řízení otevřené pro akademický rok 2022-23
Zaregistrujte se ke studiu ještě dnes a začněte studovat od října 2022
Jak se přihlásit naleznete ZDE
V akademickém roce 2022-23 nabízíme magisterské studium jednooborové Psychologie s možností uznání předmětů absolvovaných na jiné vysoké škole a tím přestupu do vyššího semestru

UNIVERSITAS HUMANITAS PHILIA PRAGENSIS
je dceřinou zahraniční vysokou školou působící v Praze.

Je mezinárodním projektem University Humanitas, vysoké školy s více jak dvacetiletou tradicí a zkušenostmi ve vzdělávání. Může se pochlubit možnostmi studia v 10-ti studijních oborech, 6-ti magisterských a 55 postgraduálních a mnohými oceněními v oblastech vysokoškolského studia.

Universitas Humanitas Philia Pragensis je zapsána v registru zahraničních evropských škol, která nabízí studium v akreditovaných studijních programech a díky tomu Vám může nabídnout magisterské studium jednooborové PSYCHOLOGIE a bakalářské studium ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI.

Magisterské studium
Obor: PSYCHOLOGIE
Specializace:
KLINICKÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI
PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOPROFYLAXE

Prestižní studijní obor, který získal ocenění Ministerstva vysokého školství v Polsku za nejvíce inovativní a moderní program zaměřený na praktickou a teoretickou přípravu absolventů pro povolání samostatného psychologa v profesi: klinický psycholog, školní psycholog, dětský psycholog, který pracuje jako specialista v pedagogické terapii, specialista na závislostní psychoterapii, specialista na závislostní terapii, a zejména vykonává funkce vyžadující kompetence získané během studia v následujících specializacích:

 • KLINICKÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOPROFYLAXE.

Psychologové jako specialisté na vzdělávání, sociální prevenci a resocializaci jsou dobrými kandidáty na práci pro:

terapeutická, resocializační a pečovatelská a resocializační zařízení,

instituce oprávněné vést mediační zařízení,

nápravná zařízení pro mladistvé,

vězeňské instituce a detenční střediska,

sociální a profesionální soudní opatrovnictví,

policie,

vzdělávací instituce (školy, školky, školky atd.).

Bakalářské studium
Obor: MANAGEMENT
Specializace: ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI

Specializace ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI, je reakcí na potřeby trhu práce v této oblasti. Součástí studijního programu je školení specialistů pro veřejnou správu, státní služby a společnosti v oblasti krizového řízení a ohrožení bezpečnosti státu.

Absolvent Specializace ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI bude mít znalosti, dovednosti a sociální kompetence v oblasti organizace a managementu, jakož i teorie a bezpečnostních systémů. Bude připraven pracovat jak ve strukturách veřejné správy (vládní, samosprávné, centrální a terénní), tak i ve vládních, nevládních a ekonomických institucích.

Absolventi mohou pracovat v povoláních souvisejících s bezpečností:

 • ve službách pro krizové řízení v různých organizacích,
 • v institucích místní samosprávy,
 • v organizačních bezpečnostních složek,
 • v civilní obraně státu,
 • v bezpečnostních odděleních velkých organizačních jednotek.

Partneři specializace v oblasti praktických a didaktických cvičení:

 • pracoviště krizového řízení v úřadech státní správy a samosprávy,
 • veřejnoprávní instituce podřízené Ministerstvu vnitra (Policie, Hasičský záchranný sbor, Pohraniční stráž), jakož i dobrovolní hasiči a Městská policie,
 • instituce týkající se spravedlnosti (Vězeňská služba)
 • instituce zabývající se bezpečnosti silniční, železniční, leteckou a vodohospodářskou,
 • záchranný integrovaný systém a zdravotnické jednotky,
 • provozovatelé podílející se na ochraně osob a majetku.

logo

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4
tel.: 776 611 040 / 721 889 066
studiumhfp@humanitaspraha.cz
humanitaspraha.cz

logo