Zavřít

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Kontakty na školu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B5341
Všeobecná sestra bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 5341R009
Obory Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky B5349
Porodní asistentka bakalářský prezenční 3 roky 5341R007
Obory Specializace ve zdravotnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B5345
Radiologický asistent bakalářský prezenční 3 roky 5345R010
Zdravotnický záchranář bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 5345R021

Podrobné informace o škole

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. v Praze 5 se již více než 10 let specializuje na bakalářské vysokoškolské studium zdravotnických nelékařských oborů. Absolventi získávají po obhájení bakalářské práce a složení státní závěrečné zkoušky titul „Bakalář“ (Bc.). Škola splňuje nejvyšší požadavky na standardy zdravotnického vzdělávání.

Proč studovat u nás?

 • maximální uplatnění v praxi
 • studiem získáte vyšší kvalifikaci pro výkon zdravotnického povolání podle požadavků WHO a EU
 • diplomy z naší vysoké školy jsou uznávány ve všech státech Evropské unie
 • škola disponuje materiálně technickým vybavením, které umožňuje moderní metody výuky
 • výuka je realizována renomovanými odborníky s vazbou na klinickou praxi
 • odborná praxe je uskutečňována ve špičkových akreditovaných zdravotnických zařízeních
 • samozřejmostí je osobní přístup a přátelské prostředí

Nabídka studijních programů

 • Všeobecné ošetřovatelství (P, K)
 • Porodní asistence (P)
 • Zdravotnické záchranářství (P, K)
 • Fyzioterapie (P)

* P – prezenční studium, K – kombinované studium

Studium je tříleté a po složení státní závěrečné zkoušky získávají absolventi titul „Bakalář“ (Bc.). Jednotlivé předměty ve studijních programech jsou uspořádány do modulů a mají přidělené kredity podle European Credit Transfer System.

Odborná praxe

Odborná praxe je realizována skupinově nebo individuálně na základě smlouvy uzavřené mezi školou a zdravotnickými nebo jinými zařízeními akreditovanými MZ ČR. Praktické výuce je věnováno více než 50 % hodinové dotace studijního programu.

Roční školné

Všeobecné ošetřovatelství 34 000 Kč, Porodní asistence 34 000 Kč, Zdravotnické záchranářství 58 000 Kč, Fyzioterapie 68 000 Kč. Školné je splatné ve dvou splátkách – v odůvodněných individuálních případech možnost školné splácet čtvrtletně.

Dny otevřených dveří

1. 2. 2022 a 5. 4. 2022

Přijímací řízení

I. kolo 7. 6. 2022 (přihlášky do 29. 4. 2022) a II. kolo 6. 9. 2022 (přihlášky do 26. 8. 2022)

www.facebook.com/vszdrav

logo
Duškova 1094/7, Praha 5
tel.: 210 082 418
info@vszdrav.cz
www.vszdrav.cz
Zobrazit více