Zavřít

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Kontakty na školu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B5341
Všeobecná sestra bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 5341R009
Obory Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky B5349
Porodní asistentka bakalářský prezenční 3 roky 5341R007
Obory Specializace ve zdravotnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B5345
Radiologický asistent bakalářský prezenční 3 roky 5345R010
Zdravotnický záchranář bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 5345R021

Podrobné informace o škole

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. v Praze 5 se již více než 10 let specializuje na bakalářské vysokoškolské studium zdravotnických nelékařských oborů. Absolventi získávají po obhájení bakalářské práce a složení státní závěrečné zkoušky titul „Bakalář“ (Bc.). Škola splňuje nejvyšší požadavky na standardy zdravotnického vzdělávání.

Proč studovat u nás?

  • studiem získáte vyšší kvalifikaci pro výkon zdravotnického povolání podle požadavků World Health Organization a EU
  • diplomy z naší vysoké školy jsou uznávány ve všech státech Evropské unie
  • škola disponuje materiálně technickým vybavením, které umožňuje moderní metody výuky
  • výuka je realizována renomovanými odborníky s vazbou na klinickou praxi
  • odborná praxe je uskutečňována ve špičkových akreditovaných zdravotnických zařízeních
  • samozřejmostí je osobní přístup a přátelské prostředí

Nabídka studijních programů

  • Všeobecné ošetřovatelství (P, K)
  • Porodní asistence (P)
  • Zdravotnické záchranářství (P, K)

(P – prezenční studium, K – kombinované studium)

Studium je tříleté a po složení státní zkoušky získávají absolventi titul „Bakalář“ (Bc.). Jednotlivé předměty ve studijních programech jsou uspořádány do modulů a mají přidělené kredity podle European Credit Transfer System.

Odborná praxe

Odborná praxe je realizována skupinově nebo individuálně na základě smlouvy uzavřené mezi školou a zdravotnickými nebo jinými zařízeními akreditovanými MZ ČR. Praktické výuce je věnováno více než 50 % hodinové dotace studijního programu.

Roční školné

Všeobecné ošetřovatelství 34 000 Kč, Porodní asistence 34 000 Kč, Zdravotnické záchranářství 58 000 Kč. Školné je splatné ve dvou splátkách – v odůvodněných individuálních případech možnost školné splácet čtvrtletně.

Dny otevřených dveří

2. 2. 2021 a 6. 4. 2021

Přijímací řízení

I. kolo 1. 6. 2021 (přihlášky do 30. 4. 2021) a II. kolo 7. 9. 2021 (přihlášky do 28. 8. 2021)

logo
Duškova 1094/7, Praha 5
tel.: 210 082 418
info@vszdrav.cz
www.vszdrav.cz
www.facebook.com/vszdrav
Zobrazit více