Zavřít

Vysoká škola PRIGO

Kontakty na školu
Videa

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Hospodářská politika a správa bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B6202
Sociální politika a sociální práce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B6731
Informační a komunikační bezpečnost (kyberbezpečnost) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Hospodářská politika a správa navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky

Podrobné informace o škole

Vysoká škola PRIGO

Vysoká škola PRIGO je moderní školou, která poskytuje vysokoškolské vzdělání v prezenční i kombinované formě v bakalářském (Bc.) a navazujícím magisterském (Ing.) studijním programu „Hospodářská politika a správa“, v bakalářském (Bc.) programu „Sociální politika a sociální práce“. Nově nabízí bakalářský (Bc.) program: „Informační a komunikační bezpečnost (kyberbezpečnost)“ v prezenční i kombinované formě. Realizuje také manažerské studium BBA, MBA, DBA, MPA nebo LL.M.

Vysoká škola PRIGO má nadstandardně rozšířenou zahraniční spolupráci a studium nabízí také v anglickém jazyce.Svým studentům umožňuje absolvovat unikátní program celoživotního vzdělávání Competencies for Master’s Degree, který je připravuje na studium v Master’s Degree programech prestižních univerzit ve Velké Británii, USA a dalších zemích. Studenti Vysoké školy PRIGO se účastní zahraničních výměnných pobytů v Evropě v rámci programu Erasmus+ nebo v USA a Číně. Filozofie školy vychází z unikátního přístupu PriorityGO skupiny PRIGO chráněného ochrannou známkou. Ten klade důraz na individuální podporu nadání, rozvoj kritického myšlení, projektovou výuku a digitalizaci a nejen v rámci mimoškolních aktivit také na etický přístup k životu, ekologii, udržitelný rozvoj a charitu a dobrovolnictví.

Studenti, kteří od akademického roku 2021/2022 nastoupí k prezenční formě studia ve kterémkoliv z našich studijních programů, od nás zdarma obdrží iPad nebo MacBook, který budou moci využívat nejen ve škole, ale i mimo ni pro své osobní potřeby. Studenty připravujeme na život, jaký bude, a to se neobejde bez vyučovacích metod rozvíjejících kritické myšlení a obecné kompetence v kombinaci s využíváním moderních technologií. Proto studenty, kteří jsou na základě úspěšné přijímací zkoušky přijati ke studiu, vybavujeme nejmodernější technikou tak, abychom odstranili případné rozdíly v jejich socio-ekonomickém zázemí a srovnali jejich šance na kvalitní moderní vzdělání.

Vysoká škola PRIGO staví na hodnotách, jako jsou otevřenost a proinkluzivita, rovný přístup ke vzdělávání, respektování vzdělávacích potřeb každého jednotlivce, relevance a efektivnost. Náš neziskový charakter a hodnoty, které vyznáváme, nás motivují k tomu, abychom studentům, kteří mají zájem o skutečně kvalitní vysokoškolské vzdělání odpovídající vzdělání na soukromých vysokých školách v zahraniční, nabídli studium bez školného. Nemáme zájem o uchazeče, kteří se na vysoké školy hlásí proto, že se spokojí s jakýmkoliv vysokoškolským vzděláním nebo titulem. Ke studiu na Vysoké škole PRIGO přijímáme takové studenty, kteří na sobě chtějí pracovat, skutečně se rozvíjet, zapojovat se do výuky a projektových aktivit již od okamžiku zahájení studia a účastnit se také mimoškolních akcí, které jim pomohou ke kvalitnímu CV. Proto všichni uchazeči o studium na naší škole procházejí přijímací zkouškou, jejímž smyslem je zejména prověřit předpoklady a motivaci uchazeče ke studiu.
 

logo

Vítězslava Nezvala 801/1, Havířov
Mojmírovců 1002/42, Ostrava
tel.: 800 800 404
vs@prigo.cz
www.prigo.cz
module
Zobrazit více