Zavřít

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Kontakty na školu

Doplňující informace

Fakulty

Zobrazit programy Katedra sociální práce Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava
Zdravotně sociální péče bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0988P240003
Zobrazit programy Katedra cestovního ruchu Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava
Cestovní ruch bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B01015P05003
Zobrazit programy Katedra ekonomických studií Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava
Finance a řízení bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0413P05003
Zobrazit programy Katedra technických studií Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0715P270001
Aplikovaná informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0613P140001
Aplikované strojírenství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0715P270004
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715P270002
Zobrazit programy Katedra zdravotnických studií Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava
Obory Ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B5341
Všeobecná sestra bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B 5341 R009
Obory Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky B5349
Porodní asistentka bakalářský prezenční 3 roky

Podrobné informace o škole

Vysoká škola polytechnická Jihlava je jedinou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina. Vyniká zejména individuálním přístupem vyučujících a praktickým zaměřením – v závislosti na zvoleném programu absolvují studenti v průběhu studia až 46 týdnů v rámci odborné praxe. Do výuky jsou také běžně zapojováni odborníci z praxe jako vyučující nebo vedoucí závěrečných prací. Od roku 2020 disponuje VŠPJ moderním výukovým centrem s velkokapacitní posluchárnou a unikátní „virtuální továrnou“ simulující výrobní procesy, která využívá principů Průmyslu 4.0 a řadí se v České republice ke špičce.

Studijní programy a obory

Slovo „polytechnická“ vychází z řeckého polús (mnoho) a téchne (umění) – vyjadřuje, že škola není zaměřena jen na jeden obor, ale vyniká pestrou studijní nabídkou. Zájemci o studium mohou vybírat jak z bakalářských oborů zdravotnického typu, tak i z technických a ekonomických programů, a to v prezenční i kombinované formě. Od akademického roku 2021/2022 navíc VŠPJ otevřela nový navazující magisterský studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, díky kterému je možné poprvé získat inženýrský titul přímo v Kraji Vysočina.

Přihlášky a přijímačky do bakalářského studia

Do technických ani ekonomických studijních programů není nutné skládat přijímací zkoušku. Pro přijetí na bakalářské studijní programy Cestovní ruch, Finance a řízení, Aplikovaná informatika, Aplikované strojírenství a Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi stačí podat přihlášku, zaplatit poplatek za přijímací řízení a doložit doklad o dosažení požadovaného vzdělání. Pro přijetí na navazující magisterský studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi je kromě toho také nutné včas dodat motivační dopis dokládající způsobilost ke studiu. Zdravotnické bakalářské studijní obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka a bakalářský studijní program Zdravotně sociální péče – vyžadují vedle maturity i složení přijímací zkoušky. Ta se skládá z testu odborných znalostí a obecných studijních předpokladů a ústního pohovoru. Ten má za úkol ověřit také motivaci uchazeče ke studiu.

Podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení je možné do 11. května 2022.

Elektronická přihláška: 650 Kč

Studium v zahraničí

Škola umožňuje studentům absolvovat zahraniční pracovní stáže a výměnné zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus+. Díky tomu, že jsme malá škola, je šance na výjezd do zahraničí téměř stoprocentní. Jako jediná vysoká škola v ČR provozuje VŠPJ také vlastní cestovní kancelář. Škola také nabízí možnost skládání certifikovaných zkoušek z anglického jazyka ve zkouškovém centru British Council.

Uprostřed republiky

Výborná dostupnost je pro nás samozřejmostí – nacházíme se uprostřed republiky a škola sídlí v centru Jihlavy přímo u autobusového nádraží s přímým spojením do Prahy, Brna i mnoha dalších měst.

Bezplatné studium a studentské výhody

Jsme veřejná vysoká škola – to znamená, že u nás studujete ve všech studijních oborech a programech v českém jazyce bezplatně. Navíc pro vás máme připraveny různé formy stipendií. Status studenta Vám zajistí také velké slevy na dopravu i mnoho dalších výhod.

Koleje a menzy

Vysoká škola polytechnická Jihlava má vlastní ubytovací zařízení (kolej) v Brtnické ulici v Jihlavě. Kolej je určena pro ubytování studentů a při volné lůžkové kapacitě je nabízena také široké veřejnosti. Škola disponuje menzou přímo v areálu vzdělávacího zařízení, kde mají studenti možnost objednat si dvě teplá jídla denně a na oběd si vybrat ze tří možných variant pokrmů.

Zobrazit více