Zavřít

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Kontakty na školu

Doplňující informace

Fakulty

Zobrazit programy Katedra sociální práce Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava
Zdravotně sociální péče bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0988P240003
Sociální práce v péči o duševní zdraví navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Katedra cestovního ruchu Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava
Cestovní ruch bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B01015P05003
Zobrazit programy Katedra ekonomických studií Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava
Finance a řízení bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0413P05003
Zobrazit programy Katedra technických studií Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0715P270001
Aplikovaná informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0613P140001
Aplikované strojírenství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0715P270004
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715P270002
Zobrazit programy Katedra zdravotnických studií Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava
Obory Ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky
Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky
Katedra matematiky Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava

Podrobné informace o škole

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) je jedinou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina. Uchazečům poskytuje široký výběr bakalářského profesně zaměřeného studia zdravotnického, technického a ekonomického typu, a to v prezenční i kombinované formě. Kromě toho nabízí VŠPJ i jedinečnou příležitost získat titul Ing. v technickém oboru v Kraji Vysočina a titul Mgr. v programu Sociální práce v péči o duševní zdraví.

Bakalářské i navazující magisterské studium na VŠPJ vyniká zejména svým zaměřením na praxi a uplatnění dovedností. Studenti absolvují v průběhu studia v závislosti na zvoleném studijním programu praxi v rozsahu až 46 týdnů u některé z partnerských firem nebo institucí. Škola nabízí studium v rámci Univerzity třetího věku (U3V), zahraniční pracovní stáže a výměnné zahraniční pobyty nebo možnost skládání certifikovaných zkoušek z anglického jazyka ve zkouškovém centru British Council.

Bakalářské studium

  • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (P, K)

Poskytuje prakticky zaměřené bakalářské vzdělání v oblasti strojírenství, elektrotechniky a automatizace řízení. Studijní program je výrazně prakticky zaměřen, zejména proto, aby studenti získali hlubší znalosti a souvislosti mezi teorií a její implementací při řešení praktických problémů, k čemuž jim pomůže i odborná praxe v délce 14 týdnů.

  • Aplikované strojírenství (P, K)

Poskytuje komplexní vzdělání v oblasti aplikovaného strojírenství se zaměřením na návrh konstrukce a technologie výroby produktů zhotovených z moderních materiálů a obsahujících elektronicky řízené mechanické systémy. Program vznikl díky silné poptávce ze strany průmyslu, aby umožnil okamžité zařazení absolventa do pracovního procesu. K tomu přispívá i odborná praxe v délce 14 týdnů.

  • Aplikovaná informatika (P, K)

Poskytuje prakticky zaměřené vzdělání v oblasti aplikované informatiky s podílem elektrotechnických předmětů. Studenti získají znalosti a dovednosti se zvláštním zřetelem na oblast vývoje software a podnikového IT. Součástí studia je 14 týdnů odborné praxe.

  • Porodní asistentka (P)

Poskytuje prakticky zaměřené vzdělání v oblasti porodní asistence. Obor je koncipován v souladu se směrnicí o uznávání odborných kvalifikací při poskytování služeb a dává absolventům základní předpoklady k výkonu regulovaného povolání na území Evropské unie. Součástí studia je 46 týdnů odborné praxe.

  • Všeobecné ošetřovatelství (P, K)

Poskytuje prakticky zaměřené vzdělání pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Obor dává absolventům základní předpoklady k výkonu regulovaného povolání na území Evropské unie. Součástí studia je odborná praxe v délce 46 týdnů.

  • Zdravotně sociální péče (P, K)

Poskytuje prakticky zaměřené vzdělání, vedoucí k získání kvalifikace a způsobilosti k výkonu povolání zdravotně-sociálního pracovníka dle Zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních a sociálního pracovníka dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Studium kombinuje komplexní znalosti z oblasti sociální práce a základní znalosti z oblasti zdravotní péče s důrazem na praktickou výuku, jež zahrnuje 20 týdnů odborné praxe.

  • Finance a řízení (P, K)

Poskytuje profesně orientované vzdělání (součástí je i 15 týdnů praxe) pro výkon odborných činností v řízení podnikových či veřejných financí, marketingu, strategickém řízení firem či v řízení kvality a lidských zdrojů. Připraví studenty k řešení ekonomických situací na střední řídicí úrovni provozních, personálních, finančních i organizačních oblastí všech forem podnikání i ve veřejné správě.

  • Cestovní ruch (P, K)

Poskytuje prakticky zaměřené vzdělání pro výkon povolání v různých oblastech cestovního ruchu. Připraví studenty k řešení situací všech forem podnikání v cestovním ruchu i ve veřejné správě. VŠPJ provozuje vlastní cestovní kancelář, kde můžou studenti strávit část odborné praxe v délce 14 týdnů.

Navazující magisterské studium

  • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (P, K)

Výuka nového navazujícího magisterského programu reaguje na nejnovější trendy v oblasti průmyslové automatizace a robotizace a poskytuje komplexní přípravu absolventa na potřeby Průmyslu 4.0. Umožňuje vůbec poprvé získat titul Ing. v technickém oboru na Vysočině.

  • Sociální práce v péči o duševní zdraví (K)

Je navazující magisterský program v oboru sociální práce zaměřen na prohloubení znalostí sociálních a zdravotně-sociálních pracovníků pro oblast péče o duševní zdraví. Absolvent bude kompetentní uplatňovat teorie, metody a techniky sociální práce v praxi především s lidmi s duševním onemocněním. Bude umět reflektovat a řešit etická dilemata a krizové situace vyplývající ze sociální práce s danou cílovou skupinou, zvládat rozhodovací procesy při výkonu svého povolání.

logo
Tolstého 1556/16, Jihlava
tel.: 567 141 181
studijni@vspj.cz
www.vspj.cz
Zobrazit více