Zavřít

Vysoká škola podnikání a práva, a. s.

Kontakty na školu

Podrobné informace o škole

Vysoká škola podnikání a práva, a. s.

O škole

Vysoká škola podnikání a práva je soukromou vysokou školou neuniverzitního typu s více než 15letou tradicí. Vysoká škola podnikání a práva nabízí bakalářské studium v oborech: Podnikání, Informatika, Právo a Marketingové komunikace. Součástí výuky je také navazující magisterský studijní program Podnikání s titulem Ing. a navazující magisterský studijní program Soukromoprávní studia s titulem Mgr. a navazující magisterský studijní program Marketingové komunikace s titulem Mgr. Všechny nabízené studijní obory jsou unikátním způsobem kombinovány pro aktuální potřeby současného konkurenčního trhu. Škola se zaměřuje na kompetenční vzdělávání, kdy cílem je praktická využitelnost získaných znalostí a dovedností, záměrem pak nulová nezaměstnanost absolventů. Vysoká škola podnikání a práva nabízí také komplexní program celoživotního vzdělávání. Studovat je možné na výukových pracovištích v Praze, Ostravě a Brně.

Vysoká škola podnikání a práva se sídlem v Praze na Vltavské ulici poskytuje vysokoškolské vzdělání, podnikatelské myšlení, teoretické znalosti i praktické dovednosti požadované praxí. Posláním školy je připravovat odborníky v oblasti práva, podnikání a informatiky. Uplatnitelnost absolventů v praxi je pro nás zásadní. Studium je proto zaměřeno na praxi a požadavky zaměstnavatelů. Vychováváme podnikatele, manažery a specialisty, kteří jsou úspěšní ve svých oborech. Vedení školy sleduje moderní trendy terciárního vzdělávání a rozvíjí je. V zájmu vytvoření co nejlepších časových i ekonomických podmínek pro studenty působíme ve třech největších městech České republiky – v Praze, Ostravě a Brně.

Hodnoty

 • Inovace – náš přístup k tvorbě nabídky nových oborů vzdělávání, výukových metod, organizace výuky
 • Unikátní kombinace – vyučujeme obory, předměty a témata v aktuálním právním rámci konkurenčního trhu ČR a EU pro co jejich nejefektivnější využití v podnikatelské či manažerské praxi
 • Podnikavost – chápeme jako inovativní a kreativní filosofii řízení udržitelného úspěchu na konkurenčních komerčních trzích
 • Kompetenční vzdělávání – studium, které přináší optimální kombinaci teoretických znalostí a praktických dovedností
 • Partnerství – máme zájem být dobrým partnerem jak pedagogům, studentům a absolventům, tak jiným školám a komerčním subjektům
 • Vlastní cestou – nebojíme se kreativity, a je-li to v zájmu efektivnější výuky, nebojíme se experimentovat
 • Myšlenkový trust – jsme otevřeným centrem myšlenek, znalostí, zkušeností, názorů, které sdílíme směrem ke studentům i veřejnosti
 • Úspěch – věříme, že když jsme sami úspěšní, můžeme cestu za úspěchem ukázat našim současným i budoucím studentům

Tituly a studijní obory

Studenti u nás mohou získat tituly Bc., Ing., Mgr., případně další navazující profesní tituly – MBA pro podnikatele a manažery, LL.M. – Právo v manažerské praxi.

Standardní délka studia je 6–7 semestrů (3 nebo 3,5 akademického roku) u bakalářského studia a 4 semestry (2 akademické roky) u navazujícího magisterského studia. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné bakalářské a diplomové práce.

Vysoká škola podnikání a práva nabízí bakalářské i navazující magisterské studium v prezenční a kombinované (dálkové) formě. Tituly Bc., Ing. a Mgr. je možno získat z těchto oborů:

Bakalářské studijní obory programu Ekonomika a management

 • Podnikání (Bc.)
 • Podnikání a management v obchodu a službách (Bc.)
 • Aplikovaná informatika (Bc.)

Bakalářské studijní obory programu Právní specializace

 • Právo v podnikání (Bc.)
 • Právo ve veřejné správě (Bc.)

Bakalářský studijní program Marketingové komunikace

 • Marketingové komunikace (Bc.)

Navazující magisterské studium

 • Podnikání (Ing.)
 • Soukromoprávní studia (Mgr.)
 • Marketingové komunikace (Mgr.)

Studium pro všechny

Studovat na naší škole může kdokoliv, od absolventů středních škol, po uchazeče starší generace, kteří si chtějí rozšířit obzor svých znalostí.

Vysoká škola podnikání a práva je součástí společenství škol založené v roce 2015, v jejímž portfoliu je současně i Panevropská vysoká škola v Bratislavě, Vysoká škola obchodní v Praze a další vzdělávací instituce všech stupňů vzdělávání převážně v Moravskoslezském kraji. K červnu 2018 představovala zhruba 300 zaměstnanců, 40 studijních oborů, 6 tis. studentů, 30 tis. absolventů a konsolidovaný roční obrat 300 mil. Kč. Poskytuje široké portfolio formálních i neformálních vzdělávacích služeb reagující na transformaci společnosti a s tím přicházející nové potřeby.

Posláním vzdělávacího holdingu je posílení důvěry a významu investice do vzdělávání, jako základní životní filosofie či základ úspěchu, a to v době transformující se globální společnosti výchovou a přípravou nestejnorodých podnikavých (kreativních), unikátních, osvícených jedinců, jejichž výsledek práce nebude roboticky reprodukovatelný, zodpovědných za své místo a užitečnost v životě a respektující aktuální a měnící se trendy napříč všemi oblastmi společnosti.

Naše vzdělání je chytré, protože poskytuje moderní způsob výuky reagující na turbulentní vývoj společnosti, s ním přicházející technologické změny a potřeby sebevzdělávání se. S pomocí vzdělávacích partnerů nabízí přes 100 studijních zaměření, které zaštiťuje stovka akademických a přes tisíc odborných pracovníků.

logo
Vltavská 585/14, Praha 5
tel.: 800 555 808
info@vspp.cz
www.vspp.cz
module

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Ekonomika a management PRAHA bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B6208
Podnikání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Podnikání: Podnikání a management v obchodu a službách bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná informatika se specializací: Informační technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Aplikovaná informatika se specializací: Management informačních zdrojů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Právní specializace PRAHA bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B6804
Právo v podnikání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Právo ve veřejné správě bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Právní specializace OSTRAVA bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B6804
Právo v podnikání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Právo ve veřejné správě bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Právní specializace BRNO bakalářský kombinovaná 3 roky B6804
Právo v podnikání bakalářský kombinovaná 3 roky
Právo ve veřejné správě bakalářský kombinovaná 3 roky
Obory Ekonomika a management OSTRAVA bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B6208
Podnikání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Podnikání: Podnikání a management v podnikání a službách bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná informatika se specializací: Informační technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Aplikovaná informatika se specializací: Management informačních zdrojů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Ekonomika a management BRNO bakalářský kombinovaná 3 roky B6208
Podnikání bakalářský kombinovaná 3 roky
Podnikání: Podnikání a management v podnikání a službách bakalářský kombinovaná 3 roky
Aplikovaná informatika se specializací: Informační technologie bakalářský kombinovaná 3 roky
Aplikovaná informatika se specializací: Management informačních zdrojů bakalářský kombinovaná 3 roky
Obory Ekonomika a management PRAHA navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N6208
Podnikání navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Ekonomika a management OSTRAVA navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N6208
Podnikání navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Ekonomika a management BRNO navazující magisterský kombinovaná 2 roky N6208
Podnikání navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Soukromoprávní studia PRAHA navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Soukromoprávní studia OSTRAVA navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Soukromoprávní studia BRNO navazující magisterský kombinovaná 2 roky

Doplňkové informace

Střediska: Zemědělská 1, Černá Pole, 613 00 Brno, tel. 776 326 203, Michálkovická 1810/181, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, tel. 595 228 111.