Zavřít

AMBIS vysoká škola, a. s.

Kontakty na školu
  • Šujanovo náměstí 356/1, Trnitá, 602 00 Brno
  • studijni@ambis.cz
  • 533 555 922
  • www.ambis.cz
  • Zaměření: Ekonomické, Policejní, Humanitní, Právnické, Pedagogické, Vojenské
    Typ školy: Soukromá
    IČO: 61858307

Doplňující informace

Škola nabízí bakalářské i navazující magisterské programy. V roce 2023 došlo ke spojení s UJAK. Pobočky v Praze a v Brně.
Zobrazit více

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Zaměření Bezpečnostní management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Kriminalistika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Právo a bezpečnost bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Mezinárodní bezpečnost bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Kybernetická bezpečnost bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zaměření Ekonomika a management podniku bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Marketing a brand management bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Finanční management a účetnictví bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Startup a podnikání bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Arts a event management bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Sportovní management bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Digitální marketing bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Manažerská psychologie bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Bankovní management bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Logistika a management výroby bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
IT management bakalářský prezenční, distanční, kombinovaná 3 roky
Právo v obchodních vztazích bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Média a PR bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Management a rozvoj lidských zdrojů bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Sales management bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Andragogika a rozvoj zaměstnanců bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Oceňování majetku bakalářský prezenční, distanční, kombinovaná 3 roky
Management cestovního ruchu bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Management ve zdravotnictví bakalářský prezenční, distanční, kombinovaná 3 roky
Zaměření Management a hospodaření ve veřejné správě bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Management cestovního ruchu bakalářský prezenční, distanční, kombinovaná 3 roky
Politologie bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Management lidských zdrojů bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Veřejné finance bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Management rozvoje měst a regionů bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Bezpečnost ČR bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Zaměření Marketingová komunikace bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Digitální marketing a komunikace bakalářský prezenční, distanční, kombinovaná 3 roky
Marketing a brand management bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Média a PR bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Kreativní marketing a management bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Zaměření Cestovní ruch bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Gastronomie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Management hotelových služeb bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Management cestovní kanceláře bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Management letecké dopravy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Destinační management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zaměření Veřejná politika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Bezpečnostní a kriminální politika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Politologie a sociologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Environmentální politika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Management inovací bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Leadership ve veřejné správě bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Management rozvoje měst a regionů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Mezinárodní studia a diplomacie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zaměření Mezinárodní bezpečnostní studia bakalářský prezenční 3 roky
Mezinárodní trestné činy bakalářský prezenční 3 roky
Mezinárodní regionální bezpečnost bakalářský prezenční 3 roky
Mezinárodní vztahy a diplomacie bakalářský prezenční 3 roky
Zaměření Personální management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Nábor a adaptace zaměstnanců bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Strategický HR management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Manažerská psychologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Právo v podnikání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Andragogika - Vzdělávání dospělých bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Speciální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Resocializační a penitenciární pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zaměření Business Economics and Management bakalářský prezenční 3 roky
Start-up and Entrepreneurship bakalářský prezenční 3 roky
Financial Management and Accounting bakalářský prezenční 3 roky
Marketing and Brand Management bakalářský prezenční 3 roky
Zaměření Bezpečnostní management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Kriminalistika a kriminologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Právo a bezpečnost navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zaměření Ekonomika a management podniku navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Strategický management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Management firemních financí navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Management a rozvoj lidských zdrojů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Marketing a brand management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Manažerská psychologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Management cestovního ruchu navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zaměření Management a hospodaření ve veřejné správě navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Management cestovního ruchu navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Politologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Veřejné finance navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Management lidských zdrojů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Management rozvoje měst a regionů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Bezpečnost ČR navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky

Podrobné informace o škole