Zavřít

Veterinární univerzita Brno – Fakulta veterinárního lékařství

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Veterinární asistence bakalářský prezenční 3 roky
Veterinární lékařství magisterský prezenční 6 let M0841A340001
Genetika, plemenitba a reprodukce zvířat doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0841D340001
Choroby koní, přežvýkavců, prasat a drůbeže doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0841D340003
Choroby psů, koček a zájmových zvířat doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0841D340005
Infekční choroby, mikrobiologie a imunologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0841D340007
Morfologie, fyziologie a farmakologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0841D340009
Patologie a parazitologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0841D340011