Zavřít

Unicorn Vysoká škola s. r. o.

Kontakty na školu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Softwarový vývoj bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3,5 let B0613P140002
Software Development - EN bakalářský prezenční 3,5 let B0613P140003
Business Management bakalářský prezenční, kombinovaná 3,5 let B0413P050007
Business Management - EN bakalářský prezenční 3,5 let B0413P050008
Softwarové inženýrství a big data navazující magisterský prezenční 2,5 let N0613P140001
Aplikovaná ekonomie a analýza dat navazující magisterský prezenční 2,5 let N0311P050001

Podrobné informace o škole

Po 13 letech úspěšného fungování vysoká škola Unicorn College povýšila na Unicorn University. Naším cílem je vzdělávat lidi a také společnost. Unicorn University není jen tradiční vysoká škola. Jsme plně online. Naší ambicí je podporovat online vzdělávání od základních škol až po univerzity včetně systémů celoživotního vzdělání. Stavíme na tom nejlepším z minulých let, prohlubujeme strategická partnerství i inovativní přístup ke vzdělání a také chystáme spoustu zajímavých novinek.

Stále nabízíme 4+1 moderní studijní programy. Studenti se zájmem o tituly Bc. a Ing. u nás najdou uplatnění jak v oblasti IT, tak managementu a businessu. V navazujícím magisterském studiu v obou případech akcentujeme práci s daty, jejich analýzu a prezentaci. Doplňkem pro ty, kteří chtějí získat dva tituly najednou, je pak Double Degree program realizovaný ve spolupráci s University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt.

Základem studia na Unicorn University jsou zcela profesně orientované studijní programy Softwarový vývoj a Business Management. Programy, které zahrnují půlroční praxi u vybraných prestižních partnerů a také maximum informací uplatnitelných v praxi.

Na ně navazují magisterské programy Softwarové inženýrství a big data nebo Aplikovaná ekonomie a analýza dat, zakončené titulem Inženýr. V průběhu studia těchto programů si můžete zvolit konkrétní oblast a absolventem se stát již s detailní znalostí například bankovnictví nebo některého z dalších atraktivních oborů. Se znalostí, která zahrnuje nejen chápání business úskalí, ale také používanou terminologii, typické informační systémy i úkoly, se kterými se v zaměstnání potom běžně setkáte.

A ani to není všechno. Každý z našich studentů si může vybrat z celé řady aktivit a získávat reálné zkušenosti již v průběhu studia. Každý zájemce se může zapojit do některého z reálných projektů Unicornu, pracovat na inovativních projektech pod hlavičkou Unicorn University nebo se třeba zapojit do prestižních projektů pro CERN. Vlastní projekty přitom nejsou jen nějaké věci do šuplíku. Zpracováváme témata s jasnou ambicí dostat úspěšně hotové řešení na trh. A je jen na vás, jestli se více najdete v přípravné fázi zahrnující podnikatelský model, cenotvorbu a způsob oslovení trhu nebo budete více aktivní v realizační fázi při řízení projektu či samotném vývoji aplikací.

Možná se ptáte, proč na tom všem tolik bazírujeme. Díky úzké spolupráci se společností Unicorn a s dalšími významnými zaměstnavateli máme velmi dobrou představu o tom, co od absolventů potřebují a běžně se jim nedostává. Spoustu informací jsme tak mohli promítnout i do koncepce nových studijních programů. Aktivně se podílíme i na zajištění atraktivních praxí u nejprestižnějších konzultantských či IT společností.

Tímto způsobem jsme dlouhodobě jednou z nejoblíbenějších a velmi respektovaných škol z pohledu kvality a atraktivity absolventů pro zaměstnavatele. Stejně tak máme spoustu absolventů, kteří již v průběhu studia nebo těsně po něm rozjeli vlastní úspěšné podnikání.

A jací absolventi chcete být vy? Chcete snadno získaný titul a následný boj na trhu práce? Nebo raději tu nejlepší startovní pozici a výhodu v podobě reálných zkušeností získaných již v průběhu studia?

logo

V Kapslovně 2767/2, Praha 3
tel.: 221 400 886
info@unicornuniversity.net
www.unicornuniversity.net
module
Zobrazit více