Unicorn College s. r. o.
Poštovní adresa: V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3
Telefon: 271 097 111
Fax: 221 400 114
Email: info@unicorncollege.cz
WWW: www.unicorncollege.cz
Zaměření školy: Ekonomické, Technické
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 27169511

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Unicorn College s. r. o.

Nastartujte svoji úspěšnou kariéru už na vysoké škole!

Možná jste to slyšeli z obou stran. Čerství absolventi vybavení diplomem a spoustou teoretických znalostí narážejí na realitu v podobě toho, že zaměstnavatelé daleko raději vezmou někoho s alespoň rokem či dvěma praxe. Někoho, kdo má reálné pracovní návyky. Mnoho zaměstnavatelů má dokonce vyčíslené o kolik nákladnější je adaptace absolventa oproti komukoliv jinému. A výsledek? Obtížné pohovory a nižší částka na výplatní pásce.

To je však něco, co vás po studiu na Unicorn College rozhodně nemusí trápit. Každý náš absolvent bez problému najde dobrou práci a většina těch aktivních naváže úzký vztah se svým budoucím zaměstnavatelem již v průběhu studia.

Základem studia na Unicorn College jsou zcela nové profesně orientované studijní programy Softwarový vývojBusiness Management. Programy, které zahrnují půlroční praxi u vybraných prestižních partnerů a také maximum informací uplatnitelných v praxi.

Na ně navazují magisterské programy Softwarové inženýrství a big data nebo Aplikovaná ekonomie a analýza dat, zakončené titulem Inženýr. V průběhu studia těchto programů si můžete zvolit konkrétní oblast a absolventem se stát již s detailní znalostí například bankovnictví nebo některého z dalších atraktivních oborů. Se znalostí, která zahrnuje nejen chápání business úskalí, ale také používanou terminologii, typické informační systémy i úkoly, se kterými se v zaměstnání potom běžně setkáte.

A ani to není všechno. Každý z našich studentů si může vybrat z celé řady aktivit a získávat reálné zkušenosti již v průběhu studia. Každý zájemce se může zapojit do některého z reálných projektů Unicornu, pracovat na inovativních projektech pod hlavičkou Unicorn College nebo se třeba zapojit do prestižních aktivit pro CERN. Vlastní projekty přitom nejsou jen nějaké věci do šuplíku. Zpracováváme témata s jasnou ambicí dostat úspěšně hotové řešení na trh. A je jen na vás, jestli se více najdete v přípravné fázi zahrnující podnikatelský model, cenotvorbu a způsob oslovení trhu nebo budete více aktivní v realizační fázi při řízení projektu či samotném vývoji aplikací.

Možná se ptáte, proč na tom všem tolik bazírujeme. Díky úzké spolupráci se společností Unicorn a s dalšími významnými zaměstnavateli máme velmi dobrou představu o tom, co od absolventů potřebují a běžně se jim nedostává. Spoustu informací jsme tak mohli promítnout i do koncepce nových studijních programů. Aktivně se podílíme i na zajištění atraktivních praxí u nejprestižnějších konzultantských či IT společností.

Tímto způsobem jsme dlouhodobě jednou z nejoblíbenějších a velmi respektovaných škol z pohledu kvality a atraktivity absolventů pro zaměstnavatele. Stejně tak máme spoustu absolventů, kteří již v průběhu studia nebo těsně po něm rozjeli vlastní úspěšné podnikání.

A jací absolventi chcete být vy? Chcete snadno získaný titul a následný boj na trhu práce? Nebo raději tu nejlepší startovní pozici a výhodu v podobě reálných zkušeností získaných již v průběhu studia?

logo
V Kapslovně 2767/2, Praha 3
tel.: 271 097 111
info@unicorncollege.cz
www.unicorncollege.cz
module
nahoru

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OboryEkonomika a management, EN bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B6208 
Ekonomika a management, EN  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OborySystémové inženýrství a informatika, EN bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B6209 
Informační technologie, EN  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Management ICT projektů, EN  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Aplikovaná ekonomie a analýza dat navazující magisterský  prezenční  2,5 roku N0311P050001 
Softwarové inženýrství a big data navazující magisterský  prezenční  2,5 roku