Zavřít

Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta

Kontakty na školu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Matematika se specializací bakalářský prezenční 3 roky
Finanční a pojistná matematika bakalářský prezenční 3 roky
Modelování a výpočty bakalářský prezenční 3 roky
Obecná matematika bakalářský prezenční 3 roky
Statistika a analýza dat bakalářský prezenční 3 roky
Obory Geografie a kartografie bakalářský prezenční 3 roky
Geografická kartografie a geoinformatika bakalářský prezenční 3 roky
Geoinformatika a regionální rozvoj bakalářský prezenční 3 roky
Geoinformatika a trvalá udržitelnost bakalářský prezenční 3 roky
Fyzická geografie bakalářský prezenční 3 roky
Sociální geografie bakalářský prezenční 3 roky
Obory Biochemie bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná biochemie bakalářský prezenční 3 roky
Biochemie bakalářský prezenční 3 roky
Bioinformatika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Chemie (jednooborové) bakalářský prezenční 3 roky
Analytický chemik – manažer chemické laboratoře bakalářský prezenční 3 roky
Biofyzikální chemie bakalářský prezenční 3 roky
Antropologie (jednooborové) bakalářský prezenční 3 roky
Obory Experimentální biologie bakalářský prezenční 3 roky
Experimentální biologie rostlin bakalářský prezenční 3 roky
Experimentální biologie živočichů a imunologie bakalářský prezenční 3 roky
Mikrobiologie bakalářský prezenční 3 roky
Biologie člověka bakalářský prezenční 3 roky
Molekulární biologie a genetika bakalářský prezenční 3 roky
Buněčná biologie bakalářský prezenční 3 roky
Obory Fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Astrofyzika bakalářský prezenční 3 roky
Biofyzika bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Geologie (jednooborové) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Geologie základní navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sdružené studium H navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Geografie a kartografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná geografie (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzická geografie (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Geografická kartografie a geoinformatika (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Sociální geografie a regionální rozvoj (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie a kartografie pro střední školy + Učitelství anglického jazyka pro střední školy (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie a kartografie pro střední školy + Učitelství historie pro střední školy (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Biochemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Analytická biochemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Biochemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Biomolekulární chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Genomika a proteomika navazující magisterský prezenční 2 roky
Biochemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Analytická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Anorganická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzikální chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Materiálová chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Organická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Strukturní chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Biofyzikální chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Biologie člověka (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách navazující magisterský prezenční 2 roky
Antropologie (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Experimentální biologie rostlin (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Astrofyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzika kondenzovaných látek navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzika plazmatu a nanotechnologií navazující magisterský prezenční 2 roky
Teoretická fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzika - nanotechnologie (jednooborové) bakalářský prezenční 3 roky
Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování (jednooborové) bakalářský prezenční 3 roky
Životní prostředí a zdraví (jednooborové) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Lékařská genetika a molekulární diagnostika (jednooborové) bakalářský prezenční 3 roky
Obory Matematická biologie a biomedicína bakalářský prezenční 3 roky
Biomedicínská bioinformatika bakalářský prezenční 3 roky
Epidemiologie a modelování bakalářský prezenční 3 roky
Ekologická a evoluční biologie (jednooborové) bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná a environmentální geologie (jednooborové) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium H + V) bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium H + V) bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium H + V) bakalářský prezenční 3 roky
Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium H + V) bakalářský prezenční 3 roky
Obory Geologie (jednooborové) bakalářský prezenční 3 roky
Geologie základní bakalářský prezenční 3 roky
Sdružené studium H bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium H + V) bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná a environmentální geologie (jednooborové) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Aplikovaná geografie a geoinformatika (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Aplikovaná matematika (sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Diferenciální rovnice a jejich aplikace navazující magisterský prezenční 2 roky
Finanční a pojistná matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Modelování a výpočty navazující magisterský prezenční 2 roky
Statistika a analýza dat navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Bioanalytická a laboratorní diagnostika ve zdravotnicktví navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioanalytik (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Lékařská genetika (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Biotechnologie (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Botanika navazující magisterský prezenční 2 roky
Biosystematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Ekologie rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Fykologie a mykologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Experimentální biologie živočichů a imunologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyziologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Imunologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Vývojová biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzická geografie (jednooborová) navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Biofyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Geoenvironmentální rizika a sanace (jednooborové) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Geografická kartografie a geoinformatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Mikrobiologie (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Molekulární biologie a genetika (jednooborová) navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Matematická biologie a biomedicína navazující magisterský prezenční 2 roky
Biomedicínská bioinformatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Epidemiologie a modelování navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Ochrana přírody navazující magisterský prezenční 2 roky
Botanika navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Radiologická fyzika (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Sociální geografie a regionální rozvoj (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy (sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy (sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro střední školy (sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie a kartografie pro střední školy (sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy (sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy (sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematika (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Životní prostředí a zdraví (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky