Zavřít

Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Antropologie bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Aplikovaná a environmentální geologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Management vodních zdrojů bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Biochemie bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná biochemie bakalářský prezenční 3 roky
Biochemie bakalářský prezenční 3 roky
Bioinformatika bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ekologická a evoluční biologie bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Experimentální a molekulární biologie bakalářský prezenční 3 roky
Biologie člověka bakalářský prezenční 3 roky
Buněčná biologie bakalářský prezenční 3 roky
Experimentální biologie rostlin bakalářský prezenční 3 roky
Experimentální biologie živočichů a imunologie bakalářský prezenční 3 roky
Mikrobiologie bakalářský prezenční 3 roky
Molekulární biologie a genetika bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Astrofyzika bakalářský prezenční 3 roky
Biofyzika bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika – nanotechnologie bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Geografie a kartografie bakalářský prezenční 3 roky
Fyzická geografie bakalářský prezenční 3 roky
Geografická kartografie a geoinformatika bakalářský prezenční 3 roky
Geoinformatika a regionální rozvoj bakalářský prezenční 3 roky
Geoinformatika a trvalá udržitelnost bakalářský prezenční 3 roky
Sociální geografie bakalářský prezenční 3 roky
Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Geologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Geologie základní prezenční, kombinovaná  let
Specializace Chemie bakalářský prezenční 3 roky
Analytický chemik – manažer chemické laboratoře bakalářský prezenční 3 roky
Biofyzikální chemie bakalářský prezenční 3 roky
Chemie a technologie materiálů pro konzervování-restaurování bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Lékařská genetika a molekulární diagnostika bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Matematická biologie a biomedicína bakalářský prezenční 3 roky
Biomedicínská bioinformatika bakalářský prezenční 3 roky
Epidemiologie a modelování bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Matematika bakalářský prezenční 3 roky
Finanční a pojistná matematika bakalářský prezenční 3 roky
Modelování a výpočty bakalářský prezenční 3 roky
Obecná matematika bakalářský prezenční 3 roky
Statistika a analýza dat bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Životní prostředí a zdraví bakalářský prezenční 3 roky
Environmentální chemie a toxikologie bakalářský prezenční 3 roky
Environmentální zdraví bakalářský prezenční 3 roky
Antropologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná a environmentální geologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Specializace Aplikovaná matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Diferenciální rovnice a jejich aplikace navazující magisterský prezenční 2 roky
Finanční a pojistná matematik navazující magisterský prezenční 2 roky
Modelování a výpočty navazující magisterský prezenční 2 roky
Statistika a analýza dat navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Lékařská genetika a molekulární diagnostika navazující magisterský prezenční 2 roky
Biofyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Biochemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Analytická biochemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Biochemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioinformatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Biomolekulární chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Genomika a Proteomika navazující magisterský prezenční 2 roky
Biologie člověka navazující magisterský prezenční 2 roky
Biotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Botanika navazující magisterský prezenční 2 roky
Biosystematika rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Ekologie rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Fykologie a mykologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Buněčná biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Experimentální biologie rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Experimentální biologie živočichů a imunologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyziologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Imunologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Vývojová biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzická geografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Astrofyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzika kondenzovaných látek navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzika plazmatu a nanotechnologií navazující magisterský prezenční 2 roky
Teoretická fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Geoenvironmentální rizika a sanace navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Geografická kartografie a geoinformatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Geologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Geologie základní navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Analytická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Anorganická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Biofyzikální chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzikální chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Materiálová chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Organická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Strukturní chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Matematická biologie a biomedicína navazující magisterský prezenční 2 roky
Biomedicínská bioinformatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Epidemiologie a modelování navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Mikrobiologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Mikroskopie navazující magisterský prezenční 2 roky
Molekulární biologie a genetika navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Ochrana přírody navazující magisterský prezenční 2 roky
Botanika navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Radiologická fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Sociální geografie a regionální rozvoj navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie a kartografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Virologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Životní prostředí a zdraví navazující magisterský prezenční 2 roky
Analytický geochemik doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Anatomie a fyziologie rostlin doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Antropologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Bioanalytická chemie doktorský prezenční 4 roky
Biochemie doktorský prezenční 4 roky
Biomolekulární chemie a bioinformatika doktorský prezenční 4 roky
Specializace Ekologická a evoluční biologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Botanika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Ekologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Hydrobiologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Parazitologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zoologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Fyzická geografie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Specializace Fyzika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Astrofyzika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Biofyzika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Fyzika kondenzovaných látek doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Fyzika plazmatu doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Obecné otázky fyziky doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Teoretická fyzika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Vlnová a částicová optika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Genomika a proteomika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Specializace Geologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Aplikovaná a environmentální geologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Geochemie a hydrogeologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Mineralogie, petrologie a ložisková geologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Specializace Chemie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Analytická chemie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Anorganická chemie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Fyzikální chemie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Materiálová chemie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Organická chemie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Specializace Matematika a statistika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Algebra, teorie čísel a matematická logika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Geometrie, topologie a geometrická analýza doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Matematická analýza doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Obecné otázky matematiky doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Mikrobiologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Molekulární a buněčná biologie a genetika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Sociální geografie a regionální rozvoj doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Specializace Životní prostředí a zdraví doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Environmentální chemie a toxikologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Matematická biologie, bioinformatika a modelování doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky