Zavřít

Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Učitelství pro 1. stupeň základní školy magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium, sdružené studium H + V) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium H + V) bakalářský prezenční 3 roky
Dějepis se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium H + V) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (sdružené studium H + V, pouze s MUNI ECON; Veřejná ekonomika a správa) bakalářský prezenční 3 roky
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium, sdružené studium H + V) bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium H + V) bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium H + V) bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium H + V) bakalářský prezenční 3 roky
Logopedie (jednooborové studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium H + V) bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium, sdružené studium H + V) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium H + V) bakalářský prezenční 3 roky
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium H + V) bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium, sdružené studium H + V) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sociální pedagogika a volný čas (jednooborové studium, sdružené studium H + V) bakalářský prezenční 3 roky
Obory Specializace v pedagogice bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Učitelství praktického vyučování (jednooborové studium ) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Speciální pedagogika (jednooborové studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium H + V) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium H + V) bakalářský prezenční 3 roky
Učitelství pro mateřské školy (jednooborové studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium H + V) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium, sdružené studium H + V) bakalářský prezenční 3 roky
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium, sdružené studium H + V) bakalářský prezenční 3 roky
Obory Vychovatelství bakalářský kombinovaná 3 roky
Vychovatelství (jednooborové studium) bakalářský kombinovaná 3 roky
Galerijní pedagogika a zprostředkování umění (sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Logopedie (jednooborové studium) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sociální pedagogika (jednooborové studium) navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Obory Speciální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Logopedie a surdopedie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Oftalmopedie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Poruchy chování navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Mentální postižení a poruchy autistického spektra navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Souběžné postižení více vadami navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Speciální andragogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Speciální pedagogika pro učitele základních škol (sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro základní školy (jednooborové studium, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství francouzského jazyka pro základní školy (jednooborové studium, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství českého jazyka pro základní školy (sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem (jednooborové studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro základní školy (sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství fyziky pro základní školy (jednooborové studium, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hry na klavír pro ZUŠ (sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro základní školy a střední školy (sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro základní školy (jednooborové studium, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství matematiky pro základní školy (sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro základní školy (jednooborové studium, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství občanské výchovy pro základní školy (sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Učitelství pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství odborných předmětů pro střední školy (jednooborové studium) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství přírodopisu pro základní školy (sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro základní školy (jednooborové studium, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy (sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy (sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní školy a střední školy (jednooborové studium, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství zeměpisu pro základní školy (sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Předškolní pedagogika (jednooborové studium) navazující magisterský kombinovaná 2 roky