Zavřít

Masarykova univerzita – Pedagogická fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Dějepis se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost bakalářský prezenční 3 roky
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Logopedie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sociální pedagogika a volný čas bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Speciální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Učitelství praktického vyučování bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Vychovatelství bakalářský kombinovaná 3 roky
Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Galerijní pedagogika a zprostředkování umění navazující magisterský prezenční 2 roky
Logopedie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Předškolní pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sociální pedagogika a volný čas navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Specializace Speciální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Specializace 1 – logopedie a surdopedie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Specializace 2 – oftalmopedie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Specializace 3 – poruchy chování navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Specializace 4 – mentální postižení a poruchy autistického spektra navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Specializace 5 – souběžné postižení více vadami navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro základní školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro základní školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství francouzského jazyka pro základní školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství fyziky pro základní školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro základní školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství matematiky pro základní školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství německého jazyka pro základní školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství občanské výchovy pro základní školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství přírodopisu pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro základní školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství zeměpisu pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky