Zavřít

Masarykova univerzita – Lékařská fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Dentální hygiena bakalářský prezenční 3 roky
Fyzioterapie bakalářský prezenční 3 roky
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví bakalářský prezenční 3 roky
Nutriční terapie bakalářský prezenční 3 roky
Optika a optometrie bakalářský prezenční 3 roky
Ortoptika bakalářský prezenční 3 roky
Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky
Radiologická asistence bakalářský prezenční 3 roky
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční 3 roky
Zdravotnické záchranářství bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná fyzioterapie navazující magisterský prezenční 2 roky
Intenzivní péče navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Optometrie navazující magisterský prezenční 2 roky
Veřejné zdravotnictví navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Výživa dospělých a dětí navazující magisterský prezenční 2 roky
Všeobecné lékařství magisterský prezenční 6 let
Zubní lékařství magisterský prezenční 5 let
Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Bioetika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Specializace Biomedical Sciences doktorský prezenční 4 roky
Biochemistry and Molecular Biology doktorský prezenční 4 roky
Cell and Tissue Morphology doktorský prezenční 4 roky
Molecular Medicine doktorský prezenční 4 roky
Specializace Biomedicínské vědy doktorský prezenční 4 roky
Biochemie a molekulární biologie doktorský prezenční 4 roky
Molekulární medicína doktorský prezenční 4 roky
Morfologie buněk a tkání doktorský prezenční 4 roky
Specializace Farmakologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Experimentální a aplikovaná farmakologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Farmaceutická medicína doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Specializace Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Fyziologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Lékařská chemie a biochemie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Patologická fyziologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Specializace Chirurgie a reprodukční medicína doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Gynekologie a porodnictví doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Chirurgie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Oftalmologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Specializace Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Lékařská mikrobiologie a imunologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Patologie a soudní lékařství doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Specializace Neurosciences doktorský prezenční 4 roky
Neurosciences doktorský prezenční 4 roky
Specializace Neurovědy doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Neurologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Neurovědy doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Psychiatrie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Specializace Onkologie a hematologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Experimentální onkologie a nádorová biologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Hematologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Solidní nádory doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Pediatrie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Simulace v medicíně doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Specializace Stomatologie a otorinolaryngologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Otorinolaryngologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Stomatologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Specializace Vnitřní lékařství doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Dermatovenerologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Kardiologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Vnitřní nemoci doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazovací metody a lékařská fyzika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Lékařská fyzika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Radiologie – zobrazovací metody doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky

Podrobné informace o škole