Zavřít

Masarykova univerzita – Filozofická fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Anglický jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Archeologie bakalářský prezenční 3 roky
Archivnictví bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Baltistika bakalářský prezenční 3 roky
Litevština bakalářský prezenční 3 roky
Finština bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Český jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Čeština pro cizince bakalářský prezenční 3 roky
Čínská studia bakalářský prezenční 3 roky
Dějiny starověku bakalářský prezenční 3 roky
Dějiny umění bakalářský prezenční 3 roky
Divadelní studia bakalářský prezenční 3 roky
Estetika bakalářský prezenční 3 roky
Etnologie bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Francouzský jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Historie bakalářský prezenční 3 roky
Hudební věda bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Informační studia a knihovnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Italský jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Japanistika bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Jihoslovanská a balkánská studia bakalářský prezenční 3 roky
Chorvatština bakalářský prezenční 3 roky
Slovinština bakalářský prezenční 3 roky
Bulharština bakalářský prezenční 3 roky
Katalánský jazyk a literatura bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Klasická archeologie bakalářský prezenční 3 roky
Klasický řecký jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Latinský jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Mediteránní studia bakalářský prezenční 3 roky
Muzeologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Německý jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Nizozemský jazyk, literatura a kultura bakalářský prezenční 3 roky
Novořecký jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Obecná jazykověda bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Pedagogika bakalářský prezenční 3 roky
Digitální technologie ve vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Počítačová lingvistika bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Polská studia bakalářský prezenční 3 roky
Polština pro profesní a obchodní praxi bakalářský prezenční 3 roky
Polská kulturní studia bakalářský prezenční 3 roky
Pomocné vědy historické bakalářský prezenční 3 roky
Portugalský jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Psychologie bakalářský prezenční 3 roky
Religionistika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Ruská studia bakalářský prezenční 3 roky
Ruská studia bakalářský prezenční 3 roky
Ruština pro společenskou praxi bakalářský prezenční 3 roky
Sdružená uměnovědná studia bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sociální pedagogika a poradenství bakalářský prezenční 3 roky
Španělský jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Teorie a provozovací praxe staré hudby bakalářský kombinovaná 3 roky
Teorie interaktivních médií bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ukrajinská studia bakalářský prezenční 3 roky
Andragogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Anglický jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Archeologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Klasická archeologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Archivnictví navazující magisterský prezenční 2 roky
Baltistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Literárněvědná bohemistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Jazykovědná bohemistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Čeština jako cizí jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Čínská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Dějiny starověku navazující magisterský prezenční 2 roky
Dějiny umění navazující magisterský prezenční 2 roky
Divadelní studia navazující magisterský prezenční 2 roky
English Language and Literature navazující magisterský prezenční 2 roky
Estetika a kulturní studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Etnologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Filozofie navazující magisterský prezenční 2 roky
Francouzský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Historie navazující magisterský prezenční 2 roky
Dějiny středověku navazující magisterský prezenční 2 roky
Dějiny raného novověku navazující magisterský prezenční 2 roky
Moderní dějiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Církevní dějiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Hudební věda navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Informační studia a knihovnictví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Italský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Klasický řecký jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Latinský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Latinský jazyk a literatura středověku navazující magisterský prezenční 2 roky
Literatura a mezikulturní komunikace navazující magisterský prezenční 2 roky
Management v kultuře navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Medieval Latin Language and Literature navazující magisterský prezenční 2 roky
Mediteránní studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Muzeologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Specializace Německý jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Německá jazykověda navazující magisterský prezenční 2 roky
Germanistická literární věda navazující magisterský prezenční 2 roky
Germanistika jako věda o kultuře navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace North-American Culture Studies navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglophone and Francophone Area Studies navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglophone and Hispanophone Area Studies navazující magisterský prezenční 2 roky
Novořecký jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Obecná jazykověda navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Pedagogika navazující magisterský prezenční 2 roky
Školská správa a vzdělávací politika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Počítačová lingvistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Pomocné vědy historické navazující magisterský prezenční 2 roky
Portugalský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství anglického jazyka navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Překladatelství románských a germánských jazyků navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství němčiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství nizozemštiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství francouzštiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství španělštiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Psychologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Religionistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Ruská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Ruština se zaměřením na překladatelství navazující magisterský prezenční 2 roky
Ruská filologická a kulturní studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Severoamerická kulturní studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglofonní a frankofonní areály navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglofonní a hispanofonní areály navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Slavistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Polská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Ukrajinská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Jihoslovanská a balkánská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Sociální pedagogika a poradenství navazující magisterský prezenční 2 roky
Španělský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Teorie interaktivních médií navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství estetické výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství historie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství základů společenských věd pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Visual Cultures and Art History navazující magisterský prezenční 2 roky
Zvukový design a multimediální technologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky