Zavřít

Masarykova univerzita - Filozofická fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Informační studia a knihovnictví (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Archeologie (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Klasická archeologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Psychologie (jednooborové studium) bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Archeologie (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Obory Baltistika (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Litevština bakalářský prezenční 3 roky
Archivnictví (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Obory Český jazyk a literatura (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Čeština pro cizince bakalářský prezenční 3 roky
Dějiny starověku (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Dějiny umění (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Divadelní studia (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Estetika (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Etnologie (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Francouzský jazyk a literatura (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Historie (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Hudební věda (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Italský jazyk a literatura (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Japanistika (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Obory Jihoslovanská a balkánská studia (sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Chorvatština bakalářský prezenční 3 roky
Slovinština bakalářský prezenční 3 roky
Katalánský jazyk a literatura (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Klasická archeologie (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Klasický řecký jazyk a literatura (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Latinský jazyk a literatura (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Mediteránní studia (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Muzeologie (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Německý jazyk a literatura (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Norský jazyk a literatura (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Novořecký jazyk a literatura (jednooborové, sdružené studium H + V) bakalářský prezenční 3 roky
Obecná jazykověda (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Sociální pedagogika a poradenství (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Pedagogika (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Počítačová lingvistika (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Obory Polská studia (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Polská kulturní studia bakalářský prezenční 3 roky
Polština pro profesní a obchodní praxi bakalářský prezenční 3 roky
Pomocné vědy historické (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Portugalský jazyk a literatura (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Religionistika (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Ruská studia (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Ruská kulturní studia bakalářský prezenční 3 roky
Ruština pro společenskou praxi bakalářský prezenční 3 roky
Sdružená uměnovědná studia (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Španělský jazyk a literatura (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Teorie interaktivních médií (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ukrajinská studia (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Vietnamistika (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Teorie a provozovací praxe staré hudby (jednooborové) bakalářský kombinovaná 3 roky
Andragogika (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Anglický jazyk a literatura (jednooborové) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Archivnictví (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Baltistika (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Český jazyk a literatura (sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Čeština jako cizí jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Jazykovědná bohemistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Literárněvědná bohemistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Čínská studia (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Čínská studia (jednooborové, sdružené studium H) navazující magisterský prezenční 2 roky
Dějiny starověku (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Dějiny umění (jednooborové, sdružené studium H) navazující magisterský prezenční 2 roky
Divadelní studia (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Estetika (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Etnologie (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Filozofie (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Francouzský jazyk a literatura (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Historie (sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Církevní dějiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Dějiny raného novověku navazující magisterský prezenční 2 roky
Dějiny středověku navazující magisterský prezenční 2 roky
Moderní dějiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Hudební věda (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Informační studia a knihovnictví (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Italský jazyk a literatura (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Klasický řecký jazyk a literatura (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Latinský jazyk a literatura (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Latinský jazyk a literatura středověku (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Literární komparatistika (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Literatura a mezikulturní komunikace (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Management v kultuře (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Mediteránní studia (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Muzeologie (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Německý jazyk a literatura (sdružené studium H) navazující magisterský prezenční 2 roky
Germanistická literární věda navazující magisterský prezenční 2 roky
Germanistika jako věda o kultuře navazující magisterský prezenční 2 roky
Německá jazykověda navazující magisterský prezenční 2 roky
Novořecký jazyk a literatura (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Obecná jazykověda (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Pedagogika (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Počítačová lingvistika (sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Pomocné vědy historické (sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství anglického jazyka (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Překladatelství románských a germínských jazyků navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství francouzštiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství němčiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství nizozemštiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství španělštiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Psychologie (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Religionistika (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Ruská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Ruská filologická a kulturní studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Ruština se zaměřením na překladatelství navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Severoamerická kulturní studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglofonní a frankofonní areály navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglofonní a hispanofonní areály navazující magisterský prezenční 2 roky
Skandinávská studia (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Slavistika (sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Jihoslovanská a balkánská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Polská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Ukrajinská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Sociální pedagogika a poradenství (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Španělský jazyk a literatura (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Teorie interaktivních médií (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství francouzského jazyka a literatury (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství historie (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka a literatury (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pedagogiky (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství estetické výchovy pro střední školy (jednooborové) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství italského jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství základů společenských věd pro střední školy (jednooborové, sdružené studium H + V) navazující magisterský prezenční 2 roky