Zavřít

CEVRO Institut, z. ú.

Kontakty na školu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Hospodářská politika a správa bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B6202
Hospodářská politika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Politologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B6701
Politologie a mezinárodní vztahy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Právní specializace bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B6804
Právo v obchodních vztazích bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Veřejná správa bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Politologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N6701
Politologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Veřejná správa navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N6807
Veřejná správa navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Bezpečnostní studia navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Soukromoprávní studia navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N6812
Obchodněprávní vztahy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky

Doplňkové informace

Zaměření: Právo, Politologie a mezinárodní vztahy, Ekonomie, Bezpečnostní studia. Bc., Mgr., LL.M, MPA, MBA.